Perspektivmelding og bærekraftsmålene.jpeg

Perspektivmeldingen - et krafttak for FNs bærekraftsmål?

Regjeringens perspektivmelding 2021 legger tunge økonomiske føringer for den varslede nasjonale handlingsplanen for FNs bærekraftsmål. Den nærmest strutter av henvisninger til bærekraftsmålene, men hvordan skal vi lese den? Som et krafttak for bærekraftsmålene eller en tilslørt videreføring av den økonomiske globaliseringen som har skapt dagens klima-, natur- og ulikhetskriser? Kritikere heller mot det siste. Med Koronakrisen som bakteppe er det kanskje tid for å hente fram Naomi Kleins bok "Sjokkdoktrinen".

RORG-samarbeidet / Global

Siste nyheter og meninger fra Globals partnere

HaxqL5fs.jpeg

Podkast om skeiv student fra Zimbabwe

SAIH

I fem episoder følger vi en skeiv student i Zimbabwe som jakter på kjærligheten. Vår hovedperson kaller seg Chun Li og bor i et land hvor skeive kan bli banka opp bare for å holde hender.

toppkarakter_illustrasjon.jpg

Globale utviklingsstudier ved NMBU får toppkarakter av internasjonal komite

NMBU

— Denne annerkjennelsen viser at vi er på høyt nivå internasjonalt med utdanningen vi tilbyr innen globale utviklingsstudier, sier professor Morten Jerven.

abr35-o_nett_550_366.jpg

Perspektivmeldingen: Regjeringens utopiske drømmescenario

FIVH

Regjeringens perspektivmelding inneholder utsikter for olje- og gassproduksjon, som ikke henger sammen med regjeringens klimaambisjoner.

DSC_1782-800x450.jpg

«Me seile i same båd»

Digni

Er det en ting koronapandemien har lært oss, er det at ingen er sikre mot kriser.

FN-illustrasjonsbilde-UN-Photo-Rick-Bajornas.jpg

Lanserer nytt rammeverk – håper på mer samfunnsdeltakelse

ForUM

Seks år etter at bærekraftsmålene ble vedtatt mangler fortsatt mange land strategier for å engasjere ulike aktører i samfunnet. Nå skal det bli lettere å måle og analysere hvordan hvert land ligger an i arbeidet.

Et marked i Myanmar foto Isabel Rematales unsplash.jpg

Ber om respekt for demokratiet i Myanmar

FN-sambandet

FNs sikkerhetsråd ber om umiddelbar løslatelse av Aung San Suu Kyi og alle arresterte i forbindelse med militærkuppet i Myanmar.

Water-station-Somalia-Photo-AMISOM_cropped-169_system_feature.jpg

Nytt forskningsprosjekt om klima, fred og sikkerhet lanserer faktaark om Somalia

NUPI

Prosjektets mål er å undersøke klimarelaterte fred- og sikkerhetsutfordringer for utvalgte land og regioner på FNs sikkerhetsråds agenda.

Foto Jérémy Stenuit_Unsplash.jpg

FN advarer om økende fattigdom og en tapt generasjon

FN-sambandet

I fjor forsvant 114 millioner jobber som følge av koronapandemien. Nå advarer Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) mot en tapt generasjon.

illustrasjon_dame_hav.jpg

Klimatilpasning skaper problemer for sårbare befolkningsgrupper

NMBU

Klimatilpasningsprosjekter i utviklingsland gjør ofte vondt verre for allerede sårbare befolkningsgrupper, viser ny forskning ledet av NMBU.

annie-spratt-unsplash-klimameldingen-høringssvar.jpg

Dette mangler Klimaplan 2021-2030

ForUM

Klimaplan 2021-2030 skal sikre oppnåelse av Norges internasjonale klimamål. Det er bra at det har kommet en handlingsplan, men det må flere virkemidler til for at FN-målet om 50-55 prosent klimakutt innen 2030 skal nås. I vårt høringssvar påpeker vi flere mangler ved klimameldingen.

SLUG-1-21.png

Rapport: Et lite land med store problemer (Surinam)

SLUG

Det er gjeldskrise i det lille landet Surinam nord i Sør-Amerika. På tampen av fjoråret var landet det andre – etter Zambia – til å misligholde gjeld under koronakrisa. I en ny rapport fra Eurodad får vi se hva som har gått galt.

kina-politi-xiamen-bw.png

Kina misbrukte pandemien for å slå ut julehøgtida

Stefanusalliansen

Presten i ei av tre registrerte kyrkjer i ein bydel i Fuzhou i den kinesiske Fujian-provinsen fekk politifok inn gjennom kyrkjedøra tre gonger berre på julekvelden. Offisielt kom politiet for å sjekka smittevernet. Dei to andre registrerte kyrkjene i den same delen av byen, måtte setja kroken på døra i jula.

uganda_bugoye_03.jpg

Ny analyse: Få norske direkteinvesteringer i utviklingsland

Norad

For første gang offentliggjør Norad en analyse av alle norske private direkteinvesteringer i utlandet. Analysen viser at en svært liten andel av norske direkteinvesteringer finner sted i lavinntektsland og lavere mellominntektsland.

ilo-e54413-highres.jpg

2021: Det internasjonale året for avskaffelse av barnearbeid

FN-sambandet

Selv om barnearbeid globalt er redusert med 38 prosent det siste tiåret, anslår ILO at ett av ti barn i verden fortsatt utsettes for skadelig barnearbeid. Koronapandemien har ført til at antallet barnearbeidere i verden igjen stiger.

nguyen-bac-truyen-morten-r-saetren-jog.png

Krever hastetiltak for trosfrihet og menneskerettigheter i Vietnam

Stefanusalliansen

Den vietnamesiske ledelsen må iverksette hastetiltak for å beskytte menneskerettighetene, inkludert trosfriheten. Det er kravet fra den kristne menneskerettsorganisasjonen CSW, basert i London, foran partikongressen i Vietnam.

Utviklingsdebatt

Næringslivet må styrke respekten for menneskerettighetene (oljefondet)

Aftenposten (meninger) | 25.02.2021

Kommentar av Carine Smith Ihenacho (Direktør for etterlevelse og eierskap, Norges Bank Investment Management): I 2020 vurderte vi 694 selskapers rapporteringer om hvordan de arbeider med menneskerettigheter. Det er nå en gruppe ledende selskaper som i stor grad iverksetter standarden. Det gir grunn til optimisme, men vi vil at flere selskaper følger etter. Det vil gi mer informasjon om og bedre forståelse av selskapers arbeid med næringsliv og menneskerettigheter. Vi i Oljefondet skal gjøre vårt gjennom å støtte den internasjonale standardutviklingen og selv bygge kunnskap og utvikle eierskapsarbeidet, investeringsanalyser og rapportering videre.

Regjeringens misbruk av netto null-utslipp gir netto null-mening (perspektivmeldingen)

Nettavisen (meninger) | 25.02.2021

Kommentar av Aled Dilwyn Fisher (rådgiver i Naturvernforbundet) og Silje Ask Lundberg (leder i Naturvernforbundet): Skal vi basere Norges framtid på ukritisk, selektivt kildebruk? Et veddemål mot globale klimamål med vår økonomi som innsats? Etter lanseringen av perspektivmeldingen har det vært mye fokus på framtidsutsiktene for norsk olje og gass.

Det er helheten som teller (klima)

Dagsavisen (debatt) | 24.02.2021

Kommentar av stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap) og Maria Varteressian (lokalpolitiker for Oslo Ap): En rettferdig klimapolitikk handler om å sette folk, ikke symbolsaker, først. Den handler om å se klima, solidaritet og velferd i sammenheng. Det er helheten som teller, og det å inspirere flest mulig med til å jobbe mot det samme målet, som betyr mest. Og målet er tydelig – Arbeiderpartiet vil kutte 55 prosent av alle utslipp, i hele økonomien innen 2030, og vi vil at Norge skal bli klimanøytralt i 2050.

Bra start av Tangen, men han kan gjøre mer for likestilling og lønnsomhet

DN (meninger) | 18.02.2021

Kommentar av Kaj-Martin Georgsen (generalsekretær Care Norge): Oljefondet har allerede forventningsdokumenter til selskaper det investerer i når det gjelder barns rettigheter, klimaendringer, vannforvaltning, menneskerettigheter, skatt og åpenhet, antikorrupsjon og bærekraftig bruk av havet. Det vil være oppsiktsvekkende om det neste ikke kommer på likestilling, når rapport på rapport slår fast at det lønner seg.

Kva er det som held igjen? (bærekraftsmålene/bistand)

Dagsavisen (debatt) | 18.02.2021

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (leder i Norad): I 2015 blei leiarane i verda einige om berekraftsmåla. 17 mål skal avskaffe fattigdom, stoppe klima- og naturkrisa og motarbeide ulikskap. Måla er ambisiøse. Den globale pandemien har i tillegg sett oss kraftig tilbake. Ifølge OECD trengst det rundt 1000 milliardar dollar i investeringar for å ta igjen det tapte. Det er eit enormt behov for private investeringar i fattige land framover.

Pessimistene har ikke fulgt med (klima)

Dagbladet (meninger) | 18.02.2021

Kronikk av Jonas Gahr Støre (leder i Arbeiderpartiet), Espen Barth Eide (stortingsrepresentant - Ap), Ina Libak (medlem av programkomiteen i Ap) og Are Tomasgard (LO-sekretær og medlem av programkomiteen i Ap): Menneskeskapte klimaendringer er den mest alvorlige trusselen mot livsgrunnlaget på jorda. Derfor skjerper mange land nå sine klimamål og innfører mer ambisiøse klimatiltak. Etterspørselen etter varer og tjenester som er fornybare, sirkulære og bærekraftige skyter fart, ikke minst i EU som er vårt viktigste eksportmarked. Konsekvensene for Norge er store. Norske utslipp må raskt ned og omstillingen av norsk økonomi må skje raskere enn i dag slik at vi trygger eksisterende arbeidsplasser og skaper grunnlag for nye, store eksportnæringer i Norge. Arbeiderpartiet har derfor i utkast til nytt partiprogram oppdatert og skjerpet vår klimapolitikk.

Laks kan gi kjøttkutt, men oppdrett må bli mye mer bærekraftig

DN (meninger) | 18.02.2021

Debatt av Veera Mo (fagrådgiver i Framtiden i våre hender): Klimameldingen sier at vi må redusere forbruket av rødt kjøtt. Vi er enige med Bergan om at dette ikke må gå på bekostning av norsk matproduksjon og selvforsyningsgraden. Men Bergan bruker feilaktig vår rapport fra 2018 om arealbeslag til norsk fôr til å underbygge påstander om at oppdrettslaks er bærekraftig.

Oljefondet kan bli klimasinke

DN (meninger) | 17.02.2021

Kommentar av Håvard Halland (seniorøkonom i OECD Development Centre - synspunktene uttrykt her er hans egne, ikke OECDs) og Diego López (administrerende direktør i Global SWF, et New York-basert finansrådgivingsfirma): Oljefondet setter riktignok gullstandarden for transparent rapportering og er blant statseide fond blant de fremste på klimarelatert eierskapsutøvelse. Mange store pensjonsfond og forsikringsselskaper har imidlertid langt mer ambisiøse klimamål enn Oljefondet, og 33 av dem har gjennom FN-initiativet Net Zero Asset Owner Alliance forpliktet seg til netto null utslipp av klimagasser fra sine porteføljer innen 2050.

Kalender

Myanmar after the coup
Asianettverket /Centre for Development and the Environment (SUM) | 10.03.2021
March 15th: Application deadline - Ph.D. Course: The political ecology of pandemics
Centre for Development and the Environment (SUM) | 15.03.2021

ERROR url:https://www.bistandsaktuelt.no/om-oss/rss/rss-nyheter b:None items:[, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ] None

ERROR url:https://www.regjeringen.no/nb/rss/Rss/2581966/?owner=833 b: items:[, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ] None