Norge på plass i Sikkerhetsrådet.jpg

Norge på plass i FNs sikkerhetsråd, men hva nå?

1. januar inntok Norge sin plass i FNs sikkerhetsråd. Norges ambisjon er å bidra til et styrket internasjonalt samarbeid for fred og sikkerhet, der folkeretten og menneskerettighetene legges til grunn. Kanskje blir dét litt enklere når USA fremover skal ledes av Joe Biden og ikke Donald Trump? Det vil uansett bli krevende å balansere mellom stormaktenes interesser når Norge fremover bl.a. skal lede sanksjonskomiteene for Nord-Korea, såvel som ISIL og Al-Qaida. Her hjemme vil regjeringen måtte forholde seg til forventninger både fra Stortinget, sivilsamfunnet og andre. Mange har ytret seg. Vi har sett på debatten så langt.

RORG-samarbeidet / Global

Siste nyheter og meninger fra Globals partnere

image.jpg

Bærekraftsjournalister hedret

RORG-samarbeidet

Journalister fra E24, Dagens Næringsliv og Dagbladet ble hedret for framifrå bærekraftsjournalistikk under et arrangementet i regi av forskergruppen medier, krig og konflikt (MEKK) ved jurnalistutdanningen på OsloMet, i samarbeid med RORG-samarbeidet, fredag 8. januar.

sdg-alle.jpg

Frykter svak rapportering på bærekraftsmålene

ForUM

I sommer skal Norge rapportere til HLPF, FNs høynivåforum for bærekraftsmålene, om arbeidet med bærekraftsmålene nasjonalt. Mye gjenstår for å sikre en inkluderende og omfattende prosess.

SR1.jpg

Norges første uke i Sikkerhetsrådet

FN-sambandet

En flaggseremoni, utenriksministerens første tale til Sikkerhetsrådet, og et kongelig gjensyn markerte startskuddet for den hektiske perioden som venter.

markus-spiske-cUhssb9roaU-unsplash.jpg

Klimameldingen er for svak til å nå utslippsmålet

ForUM

Fredag la regjeringen frem klimameldingen som er en plan med tiltak for hvordan Norge skal kutte utslipp i ikke-kvotepliktig sektor. Til tross for mange gode tiltak konstaterer ForUM at meldingen ikke er ambisiøs nok til å nå målene Norge har satt seg internasjonalt.

Marit Glad II.jpg

Da korona-alarmen gikk

Flyktninghjelpen

Mars måned og en verden i krise. Fly stod på bakken, landegrenser var stengt. Hvordan skulle Flyktninghjelpen nå kunne gjøre jobben sin?

climate-change-1325882_1920-1024x679.jpg

ENDELIG ETT NYTT ÅR!

Digni

Koronaens år er over. Blir 2021 klimaets år? Mye tyder på at også 2021 blir preget av koronaen, men dette er året vi skal slå tilbake.

zhang-zhan-twitter.jpeg

Fortalte sannheten om pandemien - dømt til 4 års fengsel i Kina

Stefanusalliansen

Den kinesiske journalisten Zhang Zhan som dro til Wuhan i februar for å fortelle sannheten om utbruddet av korona-pandemien, er dømt til fengsel i fire år.

Mona best .jpg

Flaggseremoni for de nye medlemmene av FNs sikkerhetsråd

FN-sambandet

FNs sikkerhetsråd har fra januar 2021 fem nye medlemmer: Kenya, India, Mexico, Irland og Norge. Da er det tradisjon at landets flagg blir hengt opp utenfor Sikkerhetsrådet under en offisiell seremoni.

burundi_gavi_vaksine_08_foto_ken-opprann.jpg

God kommunikasjon er livsnødvendig under pandemier

Norad

Nettopp hvordan råd formidles til befolkningen under kriser kan ha stor betydning for hvorvidt rådene følges, viser tidligere evalueringer. Denne kunnskapen er viktig å bygge på under koronapandemien.

Kopi+av+Report_+Sexual+exploitation+through+digital+platforms+(2).png

Ny rapport om seksuell utnyttelse på digitale plattformer

Lightup

Fredag lanserte Lightup en helt fersk rapport om seksuell utnyttelse på digitale plattformer.

Guterres Foto UN PhotoMark Garten.jpg

FNs generalsekretær: -Vi trenger også en vaksine til vår overopphetede planet

FN-sambandet

I The Economist skriver FNs generalsekretær, Antonio Guterres, om behovet for internasjonalt samarbeid i året som kommer.

oljerigg_solnedgang_istock_nett_550_366.jpg

Sprenger klimamålene med ny olje

FIVH

Fem år etter Parisavtalen, planlegger oljeselskaper fortsatt megaprosjekter som garanterer at Paris-målene ikke er mulig å nå. Vi har sett nærmere på hvem som finansierer disse prosjektene.

strategisk-partnerskap3.jpg

Privat næringsliv skaper jobber i Afrika gjennom strategiske partnerskap

Norad

Norad mottok 186 konseptskisser for strategisk partnerskap i august. Nå inviteres ti prosjekter til å sende inn full søknad.

Isbryter-i-Viktoriastredet-smeltet-is-i-Arktis_NTB-Scanpix_AP_David-Goldman_til-web_system_liste_artikkel.jpg

Internasjonal Politikk ser nordover

NUPI

Få med deg siste utgave av tidsskriftet Internasjonal Politikk, med bidrag fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide og Arbeiderpartiet-leder Jonas Gahr Støre.

Tina_Davis.jpg

Vi har ti år på oss

Fairtrade Norge

Å bekjempe moderne slaveri bør sees på som et utviklingsspørsmål som henger tett sammen med fattigdomsbekjempelse. Det er en voksende menneskerettighetsutfordring som angår over 40 millioner mennesker i verden i dag.

Utviklingsdebatt

Kutt utslippene, ikke utviklingen

DN (meninger) | 16.01.2021

Kommentar av statsminister Erna Solberg (H): Norsk næringsliv har for lengst startet arbeidet med å redusere egne utslipp. Det ser vi i industrien, varehandelen, sjøfartsnæringen, finans, teknologibedriftene og de aller fleste andre næringer. Det samme gjør folk. Elbilsalget går opp og bensin- og dieselsalget går ned. Antallet som reiser kollektivt øker. At flere velger miljøvennlige løsninger avspeiler seg i utslippsstatistikken: Klimagassutslippene i Norge går ned, og er på sitt laveste nivå på 27 år. Det er en god utvikling.

Må møtes med kritiske spørsmål (Saudi-Arabia/menneskerettigheter)

Dagbladet (meninger) | 16.01.2021

Kommentar av John Peder Egenæs (generalsekretær i Amnesty International Norge): Dagbladet har gjort en fortjenestefull innsats for å sette søkelyset på Saudi-Arabias angrep på menneskerettighetsforkjempere de siste ukene. Det er betimelig. For akkurat nå er Saudi-Arabia på sjarmoffensiven i Norge. Rett før jul kom Amal al-Moallimi til Norge for å ta fatt på jobben som Saudi-Arabias nye ambassadør til landet. Bare én gang tidligere har Saudi-Arabia utnevnt en kvinnelig ambassadør. Utnevnelsen er derfor oppsiktsvekkende.

Frykten for å tråkke noen på tærne

Dagsavisen (debatt) | 15.01.2021

Kommentar av Knut Joachim Tanderø Berglyd (masterstudent i statsvitenskap, Universitet i Oslo): Som en mindre stat kan det være vanskelig å få sin stemme hørt blant de internasjonale stormaktene, og desto vanskeligere å balansere til tider skjøre forhold. Men å unnskylde seg fra å delta fordi Norge er redd for å tråkke stormaktene på tærne, blir for dumt. Man skal lete lenge etter en bedre egnet arena enn Sikkerhetsrådet for å få sin stemme hørt.

Et historisk taktskifte (klimameldingen)

Dagbladet (meninger) | 15.01.2021

Kommentar av Kjell Ingolf Ropstad (partileder i KrF): Vi har et ansvar for hverandre, for verdens fattigste og for fremtidens generasjoner. Klimaplanen bidrar til en rettferdig omstilling, og jeg er glad for at Norge nå tar sin del av ansvaret. Regjeringens klimamelding legger opp til et taktskifte i norsk klimapolitikk. De siste årene har klimautslippene gått ned, det er et resultat av et veldig viktig arbeid. Men dessverre går det ikke fort nok. Derfor er denne planen som kommer nå, så viktig. Skal Norge og verden nå målene under Parisavtalen, krever det omstilling.

Ei ny tid tar over

Dagbladet (meninger) | 14.01.2021

Kommentar av Birgitte Lange (generalsekretær i Redd Barna): Hele verden har fulgt hendelsene i Washington med store øyne. Bildene av ekstremister som tar seg inn i demokratiets høyborg er både skremmende og absurde. Vi står midt oppi en historisk brytningstid. Forhåpentligvis går både USA og verden nå inn i et nytt år som er starten på en ny æra.

Verden må lære å håndtere en voksende og alvorlig klimakrise

Dagsavisen (debatt) | 14.01.2021

Kommentar av Lan Marie Nguyen Berg (byråd for miljø og samferdsel i Oslo Kommune): Fjoråret har gitt oss en forsmak på det vi har i vente om vi politikere ikke makter å handle like raskt og besluttsomt mot klimakrisa som mot pandemien. Katastrofeåret 2020 ble innledet av rekordbranner i Australia, med store konsekvenser for klimaet, truede dyrearter og flere dødsfall og store materielle ødeleggelser.

Trøndelagsmøtet 2021: Veien videre (klima/næringsliv)

Adresseavisen (Midtnorsk debatt) | 14.01.2021

Kronikk av statsminister Erna Solberg (H): I sist uke la regjeringen frem vår plan for å nå klimamålene frem mot 2030. Planen fokuserer på de ikke-kvotepliktige utslippene. Det vil si utslipp fra transport, avfall, jordbruk, bygg og deler av utslippene fra industri og olje- og gassvirksomhet. Planen viser hvordan Norge skal oppfylle klimamålet og samtidig skape grønn vekst. Skal vi klare dette, trenger vi et næringsliv som er grønnere, smartere og mer nyskapende. Jeg opplever at næringslivet i Trøndelag er fremoverlent når det gjelder å omstille seg i mer klimavennlig retning.

De nye ekstremt fattige er ikke som de gamle (bistand/næringsliv)

Aftenposten (meninger) | 13.01.2021

Kommentar av Ola Nafstad (sjefsøkonom, Norfund): En nøkkel er å sikre og skape lønnsomme arbeidsplasser der de nye ekstremt fattige bor, i storbyområder i mellominntektsland. Å kanalisere investeringskapital gjennom lokale partnere som kjenner næringslivet og mulighetene lokalt, vil være viktig. Lokale banker, fondsforvaltere og investorer kjenner de lokale markedene og kan bidra til å utvikle eksisterende og nye virksomheter. Det kreves nytenkning i utviklingspolitikken før den nye ekstreme fattigdommen biter seg fast.

ERROR url:https://www.bistandsaktuelt.no/om-oss/rss/rss-nyheter b: items:[, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ] None

ERROR url:https://www.regjeringen.no/nb/rss/Rss/2581966/?owner=833 b:None items:[, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ] None