NBIM 10000 milliarder - og etikken.jpg

Hvordan fornye etikken for 10.000 milliarder oljefondskroner?

Mens Oljefondet bikket 10.000 milliarder kroner, 50 år er etter Norges første oljefunn, varslet oljefondssjef Yngve Slyngstad sist uke sin avgang. Han gir seg på topp og vil i stedet delta i utviklingen av Oljefondets nye investeringsområde for fornybar infrastruktur. Samtidig tikket også nye innspill fra norske sivilsamfunnsorganisasjoner inn i innboksen til utvalget som skal gjennomgå de etiske retningslinjene for fondet. Vi har sett på debatten de siste ukene og innspillene som kan bidra til at Oljefondet (for)blir best klassen internasjonalt på etikk.

RORG-samarbeidet / Global

Siste nyheter og meninger fra Globals partnere

SCAC-1-960x661.jpg

Den sosiale krisen og miljøkrisen er koblet sammen

Karibu Foundation

Sivilsamfunnet i Chile kritiserer regjerings beslutning om å kansellere COP25 konferansen i Santiago. Sosiale og miljørelaterte spørsmål er sammenkoblede aspekter av den samme krisen, som krever øyeblikkelig handling på både nasjonalt og globalt nivå.

sporretime_stortinget.jpg

Støtter havarikommisjon for klimamålene

FIVH

Arbeiderpartiet støtter Framtiden i våre henders forslag om en havarikommisjon for Norges klimamål.

USAID-jordbruk.jpg

Små og mellomstore bedrifter i tet

ForUM

Små og mellomstore bedrifter står i spissen for et gjennombrudd i afrikansk landbruk. En ny rapport beskriver utviklingen som «en stille revolusjon».

_9140621.jpg

Syv ting du bør vite om krisen i Somalia

Flyktninghjelpen

Somalia fanget verdens oppmerksomhet i 2011 da en hungersnød tok livet av mer enn en kvart million mennesker. Landet har vært herjet av ekstremvær, konflikt og sykdommer i nesten 30 år, og er i stadig økende grad rammet av klimaendringene, som forsterker den langvarige humanitære krisen.

312A3035-60CE-44E4-B7B1-6BBC2CDD8C6C_1_100_o-1024x683.jpeg

Forsvarer blasfemianklagede med Digni-støtte

Digni

Den pakistanske menneskerettighetsorganisasjonen CLAAS, som bisto blasfemianklagede Asia Bibi, er nå på Norgesbesøk for å dele sine erfaringer med religiøse minoriteter i hjemlandet.

plattformx550.jpg

Equinors bortforklaring

FIVH

Mens klimasøksmålet pågår, feirer Equinor et nytt stort oljefunn på norsk sokkel. De mener de kan fortsette mens alle andre må la sin energi ligge i bakken. Tror ikke det.

solhjell---fna_291118_00181.jpg

Bård Vegar Solhjell blir Norad-direktør

Norad

Solhjell ble utnevnt til ny Norad-direktør i statsråd fredag 8. november. Han tiltrer 1. januar 2020.

DSC3196.jpg

En livsviktig og livsfarlig kamp

Regnskogfondet

De får mange nysgjerrige blikk når de står på Operataket. Åtte urfolksledere fra Amazonas ikledd tradisjonelle fjær kom til Oslo for å kreve at forfølgelsen av urfolk stanser.

Turist_tsunami_thailand_AP_Teh-Eng-Koon_NTB-Scanpix-NUPIpodden_system_liste_artikkel.jpg

Kan Norge beskytte deg når du er i utlandet?

NUPI

Skal vi hente hjem fremmedkrigere som har reist til Syria for å slutte seg til IS? Brukte norske myndigheter for mye penger på å få hjem to drapsdømte nordmenn fra Kongo? Hva skal vi gjøre med Frode Berg-saken?

829A5490-for-web-400x267.jpg

– Regjeringens ambisjoner for matsikkerhet reflekteres ikke i budsjettet

Caritas Norge

Internasjonal matsikkerhet og bekjempelse av sult sto i søkelyset da Caritas deltok i høring om statsbudsjettet.

NOEF_Lansering_system_liste_artikkel.jpg

Fortsatt et skille mellom «Øst» og «Vest»?

NUPI

Det finnes fortsatt betydelige sosiale, økonomiske og politiske skiller i Europa mener forskerne som har bidratt til Nordisk Østforums nye temaserie om øst og vest.

mindreworkers_offloading_waste_fish___juvenile_and_other_assorted_catch_at_fmfo_company_at_ullal_karnataka.jpg

Tømmer havet for fisk i jakt på fiskefôr

FIVH

Produksjon av fiskefôr til oppdrettsfisk bidrar til overfiske, ulovlige fiskemetoder og konkurranse om mat, ifølge rapporten «Fishing for Catastrophe».

9208-Anbud365-565x300-c.png

Et revolusjonerende samarbeidsprosjekt

IEH

Sammen med offentlige innkjøpere skal Etisk handel Norge utforske og videreutvikle kontraktsoppfølgingen for bedre å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter i globale leverandørkjeder.

cav_nepal_redigert-5193lavere_oppløsning.jpg

Sårbare grupper i et klimasårbart land

Utviklingsfondet

Nepal er et av verdens mest klimasårbare land og preges av gjentakende naturkatastrofer som flom, jordskjelv og skred. Hardest går det utover de menneskene som allerede har minst ressurser.

Utviklingsdebatt

Vestens manglende respons på Hongkong-konflikten er et demokratisk problem

NRK ytring | 19.11.2019

Kronikk av Jørgen Nyberget (Masterstudent i internasjonal rett i Hongkong): Kina er mektig. Kina er viktig. Kina liker ikke innblanding. Men hvis regjeringen og andre vestlige land virkelig tror på de såkalte kjerneverdiene våre, så er dette tiden for å kritisere det som skjer, for å samle seg i å fordømme det og for å be Xi og Carrie Lam om å vise fornuft og løse dette på en annen måte enn i Beijing i 1989.

En utviklingspolitikk for det 21. århundre

Morgenbladet (meninger) | 19.11.2019

Essay av Arnfinn Nygaard (daglig leder av RORG-samarbeidet): Vi løser ikke dagens store globale utfordringer med gårsdagens tilnærminger og tankemønstre.

Den fanatiske dobbeltmoralen

Vårt Land (verdidebatt) | 19.11.2019

Kommentar av Lars Gule (Førsteamanuensis ved OsloMet - storbyuniversitetet): KrFs Hans-Fredrik Grøvan mener Norge må holde tilbake økonomisk støtte til de palestinske selvstyremyndighetenes utdanningsprosjekt (Vårt Land 14.11.19). Dette kommer som reaksjon på at Aftenposten har skrevet om et «oppdatert» pensum i palestinske lærebøker. Dette pensumet liker ikke Grøvan (og ikke jeg heller, for den del). Men Grøvans (og Aftenpostens) konklusjon er altså sanksjoner mot palestinske myndigheter. Det er her det blir snakk om fanatisk dobbeltmoral. 

Lærerne har mye å lære på ni måneder

Aftenposten (meninger) | 19.11.2019

Kommentar av Therese Sollien: Hva betyr det for eksempel å «ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov»? Betyr det at man bør pumpe opp olje på norsk sokkel eller ikke? Bør Norge ha atomkraft? Skal flyskam med på pensum, og hva med elbilsubsidier? Det er allerede nedfelt i opplæringsloven at opplæringen skal skje med utgangspunkt i en rekke grunnleggende verdier. Men å gjøre det tverrfaglig er mye å be om av allerede hardt pressede lærere.

Murens fall åpnet for en fundamentalt bedre verden

DN+ (meninger) | 18.11.2019

Kommentar av Erik Solheim (Tidligere leder for FN Miljø (UN Environment): Murens fall åpnet for en fundamentalt bedre verden, rikere, bedre utdannet, i bedre helse, med enorm fremgang. Men murens fall ga oss også to nye fundamentale utfordringer. Den globale fremgangen må skje innenfor naturens tålegrenser. Vi kom ikke til historiens slutt, men til nye utfordringer for demokratiet. Svaret kan ikke være mindre fellesskap, men mer. Derfor trenger vi visjonen om et grønt demokratisk Europa – i tett samarbeid med andre.

Fulle blålys for klimaet

Bergens Tidende (meninger) | 18.11.2019

Lederkommentar: De globale klimautslippene økte med om lag to prosent i 2018. Det er den største økningen siden 2013. Utviklingen i IEAs hovedscenario viser at gjennomsnittstemperaturen på kloden kan øke med 2,7 grader celsius, langt over Parisavtalens mål om å holde økningen under to grader. Konsekvensene vil bli dramatiske, både for natur og menneskers livsvilkår.

Oljefondet som våpen

VG (meninger) | 17.11.2019

Kommentar av Anders Giæver: Oljefondet er, og har alltid vært, et politisk redskap. Både for å sikre norsk velstand og velferd og for å signalisere til resten av den globale økonomien hvilke verdier norsk politikk står for og er tuftet på. Det blir nesten helt lammende om det skal være tabu å diskutere eller tenke høyt rundt hva det betyr at et av verdens minste land kontrollerer Verdens største pengebinge.

Mer energi - lavere utslipp

Nettavisen (meninger) | 16.11.2019

Kommentar av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp): Det er gitt et løfte om energi til alle. Samtidig har nesten én milliard mennesker fortsatt ikke tilgang til elektrisitet. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og begrense klimaendringene. Felles for mange av de 17 målene er at de krever økt tilgang på energi.