<![CDATA[Global Nyheter ]]>http://global.no/rss_fra_global.rss no Tue, 20 Feb 2018 14:00:00 GMT Lime CMS 4 Global global@global.no (Margaretha Hamrin) <![CDATA[Eit evig statusjag]]> Tue, 20 Feb 2018 14:00:00 GMT http://global.no/nyheter/eit-evig-statusjag http://www.nupi.no/Nyheter/Eit-evig-statusjag <![CDATA[Sør-Korea – et eksempel på vellykket skogsatsing]]> Mon, 19 Feb 2018 19:58:00 GMT http://global.no/nyheter/sor-korea-et-eksempel-pa-vellykket-skogsatsing https://noradbloggen.no/2018/02/vellykket-skogsatsing-i-korea/ <![CDATA[Har bygget Latin-Amerika-kunnskap i Norge]]> Tue, 20 Feb 2018 10:42:00 GMT http://global.no/nyheter/har-bygget-latin-amerika-kunnskap-i-norge https://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Har_bygget_LatinAmerikakunnskap_i_Norge/1254033385230?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk <![CDATA[Ny rapport fra UN Women]]> Thu, 15 Feb 2018 15:43:00 GMT http://global.no/nyheter/un-women--2 https://www.fn.no/Nyheter/UN-Women-Ny-rapport-viser-situasjonen-for-kvinner-i-alle-FNs-baerekraftsmaal <![CDATA[Suksess for kvinnelige entreprenører i Bangladesh]]> Thu, 15 Feb 2018 09:10:00 GMT http://global.no/nyheter/suksess-for-kvinnelige-entreprenorer-i-bangladesh http://impactnorway.org/suksess-for-kvinnelige-entreprenorer-bangladesh/ <![CDATA[Enige om at ILO må styrkes]]> Wed, 14 Feb 2018 15:37:00 GMT http://global.no/nyheter/enige-om-at-ilo-ma-styrkes https://www.fn.no/Nyheter/Partene-i-arbeidslivet-er-enige-om-at-ILO-maa-styrkes <![CDATA[Styrker matsikkerheten]]> Wed, 14 Feb 2018 15:42:00 GMT http://global.no/nyheter/styrker-matsikkerheten http://forumfor.no/nyheter/2018/%C3%B8ker-st%C3%B8tten-til-matsikkerhet <![CDATA[Alle vet, men ingen handler på det]]> Tue, 13 Feb 2018 14:57:00 GMT http://global.no/nyheter/alle-vet_-men-ingen-handler-pa-det https://digni.no/nb/alle-vet-men-ingen-handler-pa-det/ <![CDATA[Haiti – fra nødhjelp til utvikling?]]> Tue, 13 Feb 2018 14:58:00 GMT http://global.no/nyheter/haiti-fra-nodhjelp-til-utvikling- https://www.norad.no/evaluering/aktuelt/2018/haiti--fra-nodhjelp-til-utvikling/ <![CDATA[Vinneren av Ordingprisen er klar]]> Mon, 12 Feb 2018 15:35:00 GMT http://global.no/nyheter/vinneren-av-ordingprisen-er-klar http://www.nupi.no/Nyheter/Vinneren-av-Ordingprisen-er-klar