Rapporter

Her presenteres nye rapporter og evalueringer fra norske organisasjoner og aktører innenfor nord-sør området.

 • Fra brasiliansk jord til norske middagsbord

  Utarbeidet av Framtiden i våre hender og Regnskogfondet

  Norsk oppdrettslaks spiser store mengder soya fra Brasil. En rapport fra Regnskogfondet og Framtiden i våre hender viser at produksjonen av soya bidrar til avskoging og store helseproblemer for lokalbefolkningen.

 • In the blind spot

  "In the blind spot. Documenting the situation of children without parental care or at risk of losing it" er en rapport som er utarbeidet på oppdrag fra SOS-barnebyer.

  220 millioner barn i verden er uten eller står i umiddelbar fare for å miste omsorg fra foreldre eller andre voksne. Disse barna har få forutsetninger til en oppvekst i trygge omgivelser, til å få en utdanning og klare å komme seg ut av fattigdom.

  Dette er et alvorlig samfunnsproblem, for i tillegg til en god barndom frarøves barna muligheten til utvikling og til å kunne bidra i samfunnet som voksne. Til tross for dette er barn uten omsorg ikke definert som målgruppe, og det er lite samlet kunnskap om deres livssituasjon og hvilke tiltak som er best egnet for å gi dem tilgang til god omsorg, utdanning og helsetjenester.

 • Oljefondet ut av alkoholindustrien

  Produsert av FORUT.

  Bør nordmenns fremtidige velferd basere seg på inntekter fra produksjon av alkohol?

 • Kvinner i landbruket

  Produsert av Utviklingsfondet

  I denne rapporten diskuterer vi kvinners bidrag til matsikkerhet, helse og næringsutvikling i utviklingsland.

 • Panama Papers og Afrika

  Produsert av Tax Justice Network Norge, Redd Barna og Kirkens Nødhjelp

  Rapporten viser hvordan multilaterale selskaper unndrar skatt og plyndrer det afrikanske kontinentet for milliarder av sårt tiltrengte penger.

 • 17 mål. Én framtid.

  Produsert av Forum for utvikling og miljø

  En ny rapportsom oppsummerer hvordan sivilsamfunnet mener Norge kan (bidra til å) nå FNs bærekraftsmål innen 2030.

 • Afrikas mirakelkur?

  Produsert av Utviklingsfondet

  I denne rapporten undersøkes landbrukets rolle som middel for økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon. Forfatterne ser store muligheter.

 • A Future in the Balance

  Produsert av Flyktninghjelpen

  Mangel på muligheter, trakassering, utnyttelse, diskriminering og bevegelsesrestriksjoner dominerer livene til unge i Midtøsten, som får for lite hjelp fra myndighetene og hjelpeorganisasjoner. En hel generasjon kan gå tapt, advarer Flyktninghjelpen i denne rapporten.

 • 1,8 milliarder grunner. Ungdom, utvikling og bærekraft

  Produsert av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

  I sin nye rapport anbefaler LNU at ungdom må være del av Norges offisielle delegasjoner internasjonalt når bærekraftsmålene involveres. I tillegg anbefaler LNU at Regjeringen oppretter en støtteordning for ungdomssamarbeid med målsetting om å bidra til å nå bærekraftsmålene.

 • NORCAP annual report 2015

  Produced by NORCAP

  Through almost 800 deployments to the UN and other partners, NORCAP was a key contributor to resilience and humanitarian response in international assistance in 2015.

 • Den grønne ørkenen

  Produsert av Latin-Amerikagruppene i Norge

  I rapporten Den grønne ørkenen viser LAG hvordan Oljefondet har investert 3,6 milliarder kroner i celluloseselskaper som direkte bidrar til utryddelse av artsmangfold i Brasil. Dette skjer samtidig som Norge i fjor ga over en milliard kroner til vern av brasiliansk regnskog.

 • Meagre Results from a Large Investment

  Produsert av FIVAS.

  Norfund’s investement in the Kilombero Plantation in Tanzania has failed to contribute to substantial development and highlights how Tanzania lacks the fundamentals for private sector development, this new Fivas’ report finds.

   

 • Inkluderende utdanning

  Handikapforbundet har deltatt i arbeidet med rapporten.

  Utdanning gir trygghet, respekt og en bedre framtid, men er ofte ikke tilgjengelig for funksjonshemmede. En rapport om inkluderende utdanning fra Malawi, lansert i høst, viser hva som hindrer og fremmer funksjonshemmede barns utdanning.

 • Human Development Report 2015

  Produsert av UNDP

  Human Development Report 2015 handler om betydningen av arbeid for menneskelig utvikling.

   

 • Om bærekraftsmålene

  Laget av FAFO på oppdrag fra FN-sambandet og UNICEF Norge.

  Rapporten analyserer dagens situasjon med hovedfokus på hva som er status på disse målene i Norge i dag, og hvilke strategier og informasjonskilder kan brukes for å sikre en vellykket implementering.

 • Grønnsaksspiserne

  Produsert av Framtiden i våre hender.

  Denne rapporten viser at dagligvarekjedene selger kjøtt med langt lavere fortjeneste enn andre matvarer. Konsekvensen er et høyt kjøttforbruk, som verken er bra for folkehelsa, miljøet eller matsikkerheten.

 • Dead in the water

  Produsert av FIVAS

  The world is facing a serious water crisis with increasing water scarcity and overuse globally. The demand for water resources is growing rapidly mainly due to industrial use, and beverage companies are one of the major industrial consumers.

 • Der skoen trykker

  Produsert av Framtiden i våre hender

  En kartlegging av kjente skokjeders etikkarbeid. De fire største skokjedene i Norge jobber altfor dårlig med å sikre at skoene de selger er produsert under gode arbeidsforhold, med respekt for menneskerettigheter og miljø.

 • Global overview 2015

  Utarbeidet av Flyktninghjelpen i samarbeid med internasjonale partnere

  En oversikt over mennesker på flukt, inkludert internt fordrevne.

 • Fellesevaluering av multilateral bistand til grunnutdanning

  Utarbeidet av Norad

  Evalueringen tar for seg norsk støtte til grunnutdanning gjennom Unicef og Det globale partnerskapet for utdanning, GPE, i hovedsak i perioden 2009-2013. Den vurderer både bistandseffektivitet (resultater), bistandsforvaltning og finansiering av utdanning i 10 land; Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Haiti, Madagaskar, Malawi, Mali, Mosambik, Nepal og Zambia.

ANDRE RESSURSER:

EIU - the Economist Intelligence Unit, Country Reports & Country Profiles
Country Reports kommer hver måned og Country Profiles som kommer ut en gang om året. Presenterer analyser av de politiske og økonomiske forholdene i det enkelte land. Kontakt biblioteket for e-mail alerts

Eldis - The gateway to development information
En god portal med emneinngang i tillegg til lenker. Inneholder fulltekstdokumenter.

IRIN news. Integrated regional information Networks. UN Office for the Coordination og Humanitarian Affairs.
Nyhetstjeneste med muligheter for å abonnere på skreddersydde nyheter på e-mail

IDS Knowledge Services
Institute of Development Studies i Brighton har et vidt og godt spekter av informasjonstjenester.

Norad - publikasjonsdatabasen
Norads publikasjonsbase er en søkbar oversikt over trykte og elektroniske publikasjoner som omhandler norsk bistand. Publikasjonene er enten utgitt av Norad, Utenriksdepartementet eller av Norads samarbeidspartnere.

OECD’s Online Library for books, periodicals and statistics.
Gir enkel tilgang til samfunnsøkonomiske data publisert av OECD og EIA (International Energy Agency). Databasen inneholder både tidsskrifter, rapporter og bøker i fulltekst, og du kan lage din egen profil for litteraturovervåking eller sette opp RSS. Tabeller kan også lastes over i Excel for videre bearbeiding.

International Energy Agency

Scidev
Nytt om forskning innen miljø, helse, landbruk

The World Bank e-library is an online, fully cross-searchable portal of over 5,000 World Bank documents. The collection consists of over 2,000 World Bank publications and over 3,200 Policy Research Working Papers, plus each new book and paper as they are published. As an e-Library subscriber you gain unlimited access to a wealth of knowledge and expertise on development issues throughout the years and across a wide range of subjects.

World Bank Development Indicators (WDI)

Zunia
Zunia provides a space for professional learning and knowledge-sharing among development practitioners worldwide.

Centre for Global Development.
Amerikansk Think Tank for bistand og utvikling.

World Development Reports
Komplett fra alle år, både rapportene og bakgrunnsdokumenter.

Human Development Reports
Komplett fra alle år, både rapportene og bakgrunnsdokumenter.

Afrika - ressursguide
Nordiska Afrikainstitutet. God informasjon og mange lenker til landinformasjon, tidsskrifter, aviser mm.