Ungdomsorganisasjoner gir Norge Verdens Beste Nyheter

Spire, SAIH og Changemaker samarbeider om kampanjen Verdens Beste Nyheter. I dag deler de ut en avis fullspekket med gode nyheter fra utviklingsland i tolv av landets største byer.

Målet til kampanjen Verdens Beste Nyheter er å formidle framskritt og positive nyheter fra utviklingsland.  Undersøkelser viser at nordmenn svarer mye feil på spørsmål om verdens utvikling, for eksempel vaksineandel og skoleadgang, og ikke har fått med seg all den gode utviklingen innen helse, utdanning og fattigdom. De svarer faktisk mer feil enn om de hadde gjettet.

  • Mange nordmenn tror det står verre til enn det gjør med verden. Vi vil nyansere det skjeve bildet som kommer fram i media og innsamlingskampanjene til organisasjoner. Det er ofte negativt og konfliktorientert, mener kampanjeleder Ragnhild Lunner. Hun frykter at grunnen til at så mange svarer feil på spørsmålene er et negativt verdensbilde eller kunnskapsløshet. Det vil organisasjonene nå gjøre noe med.

Et bredt spekter av sivilsamfunnsorganisasjoner har bidratt med saker til avisa, blant annet UNICEF, Operasjon Dagsverk, FOKUS og FN-Sambandet. En engasjert kampanjeleder forteller om noen av nyhetene i avisa.

  • Flere av tusenårsmålene er nådd, før tiden. For eksempel har nesten alle barn nå tilgang til skole og andelen ekstremt fattige er halvert. Mer lokale eksempler er at mødredødeligheten i Afghanistan har sunket med 60 prosent siden 2000 og at et ugandisk IT-selskap leverer tjenester til selskaper på Aker Brygge. Det er nyheter som folk blir glade, og kanskje overrasket, av å få!

Kampanjekoordinator Rune-André Tveit har samlet folk i Kristiansand, Stavanger, Stavern, Oslo, Trondheim, Bergen, Moss, Larvik, Ås, Bodø, Tromsø og Lillehammer til å dele ut aviser. Han har god erfaring fra den danske kampanjedagen.

  • Det er moro og enkelt å dele ut avis og svært viktig for å nå ut til et bredt spekter av nordmenn, understreker han.
  • Ved å gi folk bedre kunnskap om viktige utviklingsspørsmål vil vi skape et positivt engasjement og gi dem bedre grunnlag til å ta stilling til utviklingsspørsmål, sier han.

Kampanjen Verdens beste nyheter er ikke den eneste som fokuserer på gode nyheter og utviklingstrekk. Kampanjeleder Ragnhild mener kampanjen treffer midt i en trend.

  • Nettkurset What Works ved Universitetet i Oslo handler om vellykkede utviklingsprosjekter og fikk 7000 påmeldte, forteller hun. Det viser at folk er interessert i å få vite om hva som faktisk fungerer i verden!

Kontakt:
Talskvinne Ann-Therese Kildal, tlf. 47668955, epost: anntheresekildal@gmail.com

Kampanjeleder Ragnhild Lunner, tlf. 45210489, epost: ragnhild_lunner@hotmail.com

 

 

Om Verdens Beste Nyheter:

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som formidler framskritt og positive resultater fra utviklingslandene. Kampanjen er inspirert av den danske informasjonskampanjen med samme navn; ”Verdens Bedste Nyheder».  Danskenes kampanje er et samarbeid mellom FN, Danida og danske bistandsorganisasjoner og med drahjelp fra næringsvirksomheter. I Norge er Spire, Changemaker og SAIH kampanjepartnere.