Ett av de første ordene toåringen sa var bombe

Gravid i 8.måned flyktet Samar og mannen Ahmad sammen med sine tre barn fra Syria til Jordan. Selv om de nå er trygge, er barna fortsatt redde.