Nyhetsbrev: Skriv inn din e-post og meld deg på

Søk på Tema

Oljefondet: Etikk ikke dårlig butikk

På Fafo-konferansen "Etikk og butikk" i går kom det fram at etikk slett ikke er dårlig butikk. Flere innledere, bl.a. Terje Osmundsen, viste til undersøkelser som tvert imot viste at etiske fond ga bedre avkastning. Også visesentralbanksjef Jarle Bergo i Norge Bank erkjente at det så langt ikke var grunnlag for å hevde at fond med etiske retningslinjer ga dårligere avkastning enn andre fond.