Asia: Jordbruket gjenoppdaget i sørøst

Store områder i Sørøst-Asia er fortsatt preget av hungersnød trass i en oppsiktsvekkende økonomisk framgang. Regionen kan derfor ikke undervurdere jordbruket i konkurransen om å slutte seg til den moderne globale økonomien, sier FN-folk som er eksperter på matsikkerhet.
Tall for 1996-96 viste at 13 prosent av regionens rundt 500 millioner innbyggere var underern?rte, og matmangelen kommer til ? for?rsake at flere generasjoner fortsatt vil bli fysisk underutviklet.
Den viktige ?konomiske og sosiale rollen som jordbruket fortsatt har i disse landene, er blitt bekreftet etter den finansielle og ?konomiske krisen som rammet omr?det mot slutten av 1990-tallet, p?peker FN.
Malaysia, Indonesia, Thailand og Filippinene er blant de landene som har innsett dette og igjen gir jordbruket den prioritet n?ringen fortjener, if?lge R. B. Singh, som er regional representant for FNs organisasjon for ern?ring og landbruk (FAO).

- Under krisen kom det fram at de landene som ikke hadde v?rt skikkelig oppmerksomme p? den rollen jordbruket spiller i den generelle nasjonale og ?konomiske utviklingen, ble hardere rammet enn de som fortsatte ? gi jordbruket h?y prioritet, sier han til IPS.

Singhs p?stand blir bekreftet i en rapport fra Verdensbankens Thailand-kontor der det g?r fram at jordbruket var et viktig sosialt sikkerhetsnett under krisen. Jordbruket hindret at ytterligere 0,6 til 1,1 millioner arbeidere ble ledige som f?lge av krisen, if?lge rapporten "Thai Workers and the Crisis" (thailandske arbeidere og krisen).

Mange underern?rte
- I andre land, som i Indonesia, ble en ?kning i arbeidsledigheten hindret i stor grad av at jordbruket var i stand til ? ta inn arbeidere som ble sagt opp i ferdigvareindustrien, byggebransjen og andre sektorer, heter det i rapporten.

Disse landene m? fortsatt sette sin lit til jordbruket, ikke bare for ? skaffe arbeid til folk, men ogs? for ? hindre sult, mener FAO.

Rundt 13 prosent av de om lag 500 millioner innbyggerne i disse landene var underern?rte i ?rene 1996-98, if?lge FAOs rapport for ?r 2000 om matsikkerheten i verden.

Kambodsja har den st?rste andelen sultne i regionen. Her er 33 prosent av befolkningen underern?rt. P? andreplass kommer Laos med 29 prosent, Vietnam med 22 prosent og Filippinene og Thailand med 21 prosent hver.

Sulten f?rer ogs? til fysisk underutvikling, og dette kommer til ? fortsette i tiden framover. Anslagsvis 35 prosent av barna under fem ?r har stagnert i veksten og er lavere enn det som er normalt for deres alder.

Malaysia snudde

Men flere land innser betydningen av jordbruket, forteller Singh. Malaysia har for eksempel lagt mer vekt p? ? dyrke mat til eget behov i stedet for ? satse s? mye p? matvarer beregnet for eksport.

En kraftig prisnedgang p? gummi og palmeolje, de viktigste eksportvarene for landet, gjorde at Malaysia inns? at dette ikke var noen fornuftig politikk.

- Derfor har den malaysiske regjeringen lagt om politikken og Malaysia har ?kt niv?et p? sin nasjonale matsikkerhet betydelig i forhold til hva den var for tre til fem ?r siden, sier Singh.

Politiske konflikter er ogs? en trussel mot matsikkerheten. Singh viser til ?st-Timor, som har noe av den beste matjorda i regionen, og derfor burde bli et land med sterk vekst i jordbruket.

FAO har sendt flere delegasjoner til ?st-Timor, som for tiden administreres av FN i p?vente av full uavhengighet. Sammen med andre internasjonale utviklingsorganisasjoner arbeider FAO for ? rehabilitere og utvikle landbruket i denne nye staten.