- Mer kreativ bruk av oljefondet

Hvorfor ikke sette av én prosent av Oljefondet til investeringer i sol-, vind- og vannkraft i utviklingsland, spør tidligere utviklingsminister, nå OECD-DAC-sjef Erik Solheim. Mandag lanserte han boken «Politikk er å ville».