Klipp fra media

Filter: 2018

Trump med kraftige angrep på Macron

NRK nyheter | 14.11.2018

Dei to statsleiarane forsøkte å bli vener då dei møttest i helga, men etter Macrons tale på 100-årsmarkeringa av første verdskrig har Trump på ny fått vatn på Twitter-mølla.

Nasjonalisme

Klassekampen (meninger) | 14.11.2018

Lederkommentar av Mari Skurdal: Vi er for så vidt enige med Emmanuel Macron i at det er mye ved vår tid som er bekymringsfullt. Det gjelder ikke minst stormaktsspillet som statslederne kaster seg inn i for å overby hverandre. Men vi mener Macron gjør det enkelt for seg når han omtaler nasjonalisme som svik. I Norge har vi en inkluderende og positiv nasjonalisme. 

Historiker ut mot kollega: – Tvedt bryter med historikerens normer

VG (meninger) | 14.11.2018

Kommentar av Helge Pharo (professor emeritus i internasjonal historie, UiO): For å kunne belegge en historie om begynnelsen på et internasjonalt gjennombrudd på 1960-tallet og den følgende fremveksten av den humanitær-politiske elite, har Terje Tvedt ved manipulasjon av kilder og litteratur, ved unnlatelser og feilaktige opplysninger, skapt et grunnleggende usant bilde av starten på norsk utviklingshjelp og dermed også av 1960-tallets betydning.

Svar til Astrup (næringsliv og menneskerettigheter)

Klassekampen+ (meninger) | 14.11.2018

Debatt av Jon Peder Egenæs (Amnesty), Johan Hermstad (Fellesrådet for Afrika), Anja Bakken Riise (FIVH), Henriette Killi Westhrin (Norsk Folkehjelp), Heidi Furustøl (IEH), Gro Lindstad (FOKUS), Ander Haug Larsen (Regnskogfondet) og Borghild Tønnessen-Krokan (ForUM): Utviklingsminister Astrup skriver i sitt svar til noen av oss, datert 24. oktober, at det gjøres mye bra på overordnet plan for å sikre ivaretakelse av menneskerettighetene i næringslivsrettet bistand. Det viser også Norad-evalueringen vi henviser til, og ingen har hevdet noe annet. Det er konkretiseringen og gjennomføringen som blir kritisert, og Utviklingsministeren svarer ikke på denne kritikken.

Forbud i det blå (atomvåpen)

Klassekampen+ | 14.11.2018

Regjeringen ville ta spørsmålet om FNs atomvåpenforbud som del av statsbudsjettet. Opposisjonen har satt foten ned. – Jeg synes dette er et veldig viktig spørsmål, som ikke bør drukne i budsjettforhandlinger, sier Liv Signe Navarsete (Sp), som vil signere forbudet.

IEA frykter CO2-vekst til 2040: – En stor kollektiv fiasko

E24 | 14.11.2018

CO2-utslippene øker, og verden ser ut til å bomme på klimamålene. – En stor kollektiv fiasko, sier IEA om noen av utsiktene i sin årlige «energibibel», World Energy Outlook.

Å flytte kapital til bærekraftige selskaper er et viktig klimatiltak

DN+ (meninger) | 14.11.2018

Debatt av Thina Saltvedt (seniorrådgiver i Sustainable Finance i Nordea) og Sasja Beslik (leder for Sustainable Finance i Nordea): Det aller viktigste: For å begrense global oppvarming må store mengder kapital flyttes til selskaper som muliggjør overgangen til en bærekraftig fremtid. Det er noe som FNs klimapanel også beskriver i sin siste rapport. Og ja, vi er enige med Bjerkholt i at det ikke forsvinner «ett eneste milligram CO2 fra atmosfæren» om én person gjør dette. Her må det en holdningsendring til hos oss alle. Å flytte kapital til bærekraftige selskaper er et sterkt og effektivt klimatiltak.

Flyene går uansett (klima)

NRK Ytring | 14.11.2018

Kronikk av Lasse Fridstrøm (Dr.polit., Transportøkonomisk institutt): En gir inntrykk av at det er personlig moral det skorter på. Om bare hver enkelt tok seg sammen, så ville vi redde kloden. Men dette er det samme som å pulverisere ansvaret – til mer enn fem millioner mennesker bare her i Norge. En garanti for at problemet ikke blir løst. Det er helt andre, strukturelle og kollektive grep som må til – tiltak som beveger mange folk og foretak i samme retning: Skatter, avgifter, kvoter, forbud og påbud, offentlige investeringer og innkjøp.

Arbeiderpartiet presser på for CO2-fond for næringslivet

DN (NTB) | 14.11.2018

Arbeiderpartiet etterlyser CO2-fondet næringslivet ønsker seg til grønn transport og legger 700 millioner kroner i potten.

Kler landet med vindturbinar

Klassekampen | 14.11.2018

Produksjonen av kraft frå vindturbinar vert meir enn firedobla innan 2020. Nasjonal ramme for vindkraft skal opne for endå meir, men ikkje på Smøla.

Hva mener regjeringen egentlig – skal Weddellhavet i Antarktis vernes eller brukes?

Dagbladet (meninger) | 14.11.2018

Debatt av Truls Gulowsen (Greenpeace Norge): Det er underlig at Utenriksdepartementet fortsetter å påstå at det beste for å oppnå vern av havområder i Antarktis, var å ikke støtte det internasjonale verneforslaget som ble lagt fram.

Regjeringen sprekker i synet på FNs migrasjonsavtale

Aftenposten | 14.11.2018

Frp tar for første gang dissens og erklærer uenighet i Solberg-regjeringens tilslutning til FNs migrasjons-plattform.

– Ekstremt farlig og uforsvarlig

Dagsavisen | 14.11.2018

Det er frykt for ny storkonflikt etter de mest omfattende israelske rakettangrepene mot Gaza på fire år. Det skjer midt forsøket på å få til en varig våpenhvile, en våpenhvile Hamas nå hevder er på plass.

Tviholder på våpnene

Klassekampen | 14.11.2018

Ledere fra ulike deler av Libya møttes i Italia, men strides ennå om hvem som skal ha ansvar for landets væpnede styrker.

Erdogan om Khashoggi-lydopptak: «Selv saudisk etterretning fikk sjokk»

VG | 14.11.2018

USA, Frankrike, Canada, Tyskland, Storbritannia og Saudi-Arabia har alle hørt lydopptaket som skal bevise hvordan Jamal Khashoggi ble myrdet, sier Tyrkias president.

Den arabiske våren eller motrevolusjon som slo feil? Slik begynte katastrofen i Jemen.

Aftenposten | 14.11.2018

Khashoggi-saken øker presset mot Saudi-Arabia for å få slutt på krigen i Jemen. Ekspertene forklarer hvordan en av verdens mest ødeleggende kriger startet.

Arrangør avlyste støttemarkering for Asia Bibi i Oslo etter trusler

Aftenposten (NTB) | 14.11.2018

En planlagt fredsmarkering i Oslo til støtte for den pakistanske kvinnen Asia Bibi er avlyst på grunn av trusler mot arrangementet.

Hvordan kunne det skje?

Dagsavisen (nye meninger) | 13.11.2018

Kommentar av Lars West Johnsen: Årene før europeerne kastet seg over hverandre i 1914 var preget av fred, velstand og optimisme. Og nasjonalisme. Minner det om noe?

Ny handleliste for Oljefondet

Dagbladet (meninger) | 13.11.2018

Kronikk av Camilla Bakken Øvald (samfunnsøkonom, Høyskolen Kristiania): Oljefondets avkastning avhenger av verdens verdiskaping, og veksten i verdensøkonomien er tett knyttet til hvordan vi løser klimakrisen. Fondet har en strategi for ansvarlig forvaltning, som blant annet inkluderer 75 milliarder kroner investert i selskaper og teknologi som bidrar til mer miljøvennlig økonomisk aktivitet. Det er viktige tiltak, men det er ikke nok. En langsiktig strategi må integrere klima og miljø i hele porteføljen. Det innebærer at referanseindeksen må endres.

IEA etterlyser større investeringer i «en kollektiv fiasko»

DN+ | 13.11.2018

World Energy Outlook fra Det internasjonale energibyrået (IEA) er referansepunktet for svært mye av energi- og klimadebatten i verden. Årets rapport kaster et interessant lys over flere ting som går igjen i klimadebatten. En av dem er at det investeres for mye i å lete etter mer olje.

Fersk klimarapport: Oljeselskapene gjør for lite

E24 | 13.11.2018

Rapporten fra CDP trekker frem Equinor og andre europeiske olje- og gasselskaper som lyspunkter i en sektor som totalt bidrar til utslipp av 17 milliarder tonn CO2-utslipp årlig, av verdens totale energirelaterte CO2-utslipp på rundt 32 milliarder tonn. Equinor står som i forrige rapport helt i spissen for de 24 olje- og gasselskapene som er omtalt. Selskapet regnes som det som gjør mest for å tilpasse seg lavkarbonsamfunnet, blant annet på grunn av lave utslipp per produserte enhet, betydelige investeringer i fornybart og selskapets klimaanalyser, ifølge CDP.

Helsegründer: - Vi er nødt til å redde planeten. Derfor donerer jeg én milliard dollar

DN+ | 13.11.2018

Selv om noen kan føle seg maktesløse og handlingslammet av de mange dystre rapportene, blir andre inspirert til handling. En av disse er filantropen og grunnleggeren av helseutstyrsselskapet Synthes, Hansjörg Wyss (83). I et innlegg i The New York Times nylig skriver Wyss at han vil donere én milliard dollar for å redde planeten. I 2013 ble Wyss med i Bill Gates og Warren Buffetts klubb «The Giving Pledge» der alle medlemmer forplikter seg til å gi bort halvparten av sine formuer.

En varslet katastrofe

Klassekampen | 13.11.2018

Allerede for ti år siden visste forskerne at klimaendringene ville gi flere og større skogbranner. Nå har det begynt å skje.

Canada innfører karbonskatt som vil gi mer penger til folk flest

NRK nyheter | 13.11.2018

I Canada vil folk få tilbakebetalt skatten på karbonutslipp rett på konto. For dem som forurenser minst, blir det en ren bonus. I Norge vil man heller ha karbonavgiften i statskassa.

Norge er klimaversting

Bergens Tidende (meninger) | 13.11.2018

Kommentar av Honoira Bjerknes Hamre (Naturvernforbundet Hordaland): Er du, Erna Solberg, enig i at vi reduserer utslippene innenlands og ikke kjøper oss bort fra forpliktelsene våre?

Klimaloven peker ut retningen mot lavutslippssamfunnet

Aftenposten (meninger) | 13.11.2018

Debatt av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V): I Aftenposten 5. november kritiserer førsteamanuensis Elise Johansen klimaloven, blant annet fordi den er uten sanksjoner. Jeg mener vi ikke skal flytte klimapolitikken inn i rettsapparatet. Loven skal styrke de politiske prosessene for å omstille Norge til et lavutslippssamfunn.

Arbeiderpartiet frister KrF med 3 milliarder ekstra til klimatiltak

Aftenposten | 13.11.2018

KrF har blinket ut klima som en av sine viktigste saker i regjeringsforhandlingene med H, V og Frp. Nå viser Ap hva KrF har gått glipp med sin høyresving.

Nordea må dokumentere at grønne fond gir reelle utslippskutt

DN+ (meninger) | 13.11.2018

Lederkommentar: Storbanken Nordea påstår i markedsføringen av sine grønne fond – fond som ikke investerer i fossilselskaper – at dette er et effektivt klimatiltak. Banken mener å ha regnet ut at en yrkeskarriere med sparing i et grønt fond vil kutte 27 ganger så mye utslipp som en kombinasjon av færre flyreiser, mindre bilkjøring og lavere kjøttforbruk. Dette er lite troverdig.

Selvsagt vil SV kaste ut palmeolje

DN+ (meninger) | 13.11.2018

Kommentar av Lars Haltbrekken (SV): DN har rett i at vi ikke i år innfører veibruksavgift på biodrivstoff, slik DN og Halleland fra Frp foreslår. Her viser vi til svar fra Frps finansminister, på spørsmål 441. Hun sier en slik løsning vil kunne dytte palmeoljen innenfor omsetningskravet istedenfor. Det er bakgrunnen for at SV foreslår en avgift som vil hindre palmeolje både innenfor og utenfor omsetningspåbudet. Om Frp stemmer for, gjenstår å se. Tidligere har de stemt mot alle våre forslag i saken.

Religiøse minoriteter – utsatt og forfulgte

Vårt Land (verdidebatt) | 13.11.2018

Kommentar av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Mer enn 80 prosent av verdens befolkning bor i land med begrenset tros- og livssynsfrihet. Norge trapper opp innsatsen for å bedre ivareta denne grunnleggende menneskerettigheten.

1 - 30 av 7416
1 2 3 4 5 6 .... 244 245 246 247 248