Klipp fra media

Filter: globalpartner

Også næringslivet må vurderast på resultat (bistand)

Dagsavisen (nye meninger) | 18.04.2018

Debatt av Asbjørn Eidhammer: Myhre svarar i Dagsavisen 21. mars på mitt tidlegare innlegg om bistand og norsk næringsliv. Han tolkar innlegget som ein illustrasjon på at det ennå er stor motstand i UD og Norad mot at norsk næringsliv skal engasjere seg i bistand. Det er feil. Men også NHO må finne seg i at det blir stilt kritiske spørsmål om bedriftenes engasjement i utviklingssamarbeidet utan å gå  rett i forsvarsposisjon. Vidare må NHO finne seg i at norsk næringslivs bistandsengasjement blir evaluert og at resultata diskutert, på lik linje med andre aktørar på området.

Bevisene mot Lula var av tvilsom karakter

Stavanger Aftenblad (meninger) | 16.04.2018

Kommentar av Hanna Hagebø Steffenak (solidaritetsbrigadisk i Brasil, Latin-Amerikagruppene i Norge): Luiz Inácio Lula da Silva har vært utsatt for en selektiv, politisk forfølgelse fra høyresiden i brasiliansk politikk, med støtte fra mediene og høytstående dommere og statsadvokater.

På tide å redde verdens hav

Dagsavisen (nye meninger) | 12.04.2018

Kronikk av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Hvert eneste minutt blir 15 tonn plast dumpet i havet. Det tilsvarer åtte millioner tonn i løpet av ett år. I 2050 kan det være mer plast enn fisk i havene våre. Nå er det tid for handling, og Norge skal lede an. Jeg var nylig i Ghana. Der møtte jeg en fisker som fortalte at han får merkbart mindre fisk enn før. For denne fiskeren er ikke det bare en observasjon av tilstanden i havene våre – det er også en direkte trussel mot hans livsgrunnlag og mulighet til å forsørge seg selv og familien.

Menneskerettighetene er under press

VG (meninger) | 12.04.2018

Debatt av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Tale Hungnes i Amnesty uttrykker stor bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Europa i VG 9. april. Hun etterlyser tydeligere norsk kritikk og handling. Vi deler bekymring for utviklingen, men Hungnes’ kritikk av norske myndigheter bygger på en feilslått analyse. En tydelig linje i regjeringens situasjonsbeskrivelse er at menneskerettighetene er under økende press. Situasjonen er verre utenfor Europa, men i økende grad ser vi denne utviklingen også på vårt eget kontinent.

Hei Erna, her får du noen reiseråd

Dagsavisen (nye meninger) | 11.04.2018

Kommentar av Anna Bjørndal (Regnskogfondet): Grip denne muligheten til å styrke regnskogsamarbeidet med Colombia. Be om at det settes en grense for landbruksekspansjonen som ikke går på bekostning av den sårbare regnskogen. Colombia har satt seg som mål å stanse avskogingen innen 2020. Potensialet for å redde regnskogen har aldri vært større. Fredsprosessen, lovverket, de mange og sterke sivilsamfunnsorganisasjonene og det faktum at det finnes nok landområder tilgjengelig for jordbruk utenfor regnskogssonen gjør at avskogingen kan stoppes. Norge kan spille en avgjørende rolle. Vi har vært viktige i fredsprosessen og vi kan bli viktige for regnskogen.

Colombias fredshåp henger i en tynn tråd

Dagsavisen (nye meninger) | 11.04.2018

Kommentar av Christian Visnes (Flyktninghjepen): Fredsavtalen med opprørsgruppen FARC er undertegnet, men usikkerhet, drap og flukt er fremdeles hverdagen for mange colombianere. Norge må vise at vi er klare for å bidra med langsiktig støtte og samtidig kreve hurtigere implementering av avtalen for å møte colombianernes forventninger om forandring.

Ytre trusler og indre strid

DN+ (meninger) | 11.04.2018

Kommentar av Marte Heian-Engdal (seniorrådgiver i Noref – norsk senter for internasjonal konfliktløsning. Forfatter av boken «Israel – historie, politikk og samfunn»): Israel er en stat med langt flere utfordringer enn konflikten med palestinerne.

Norfund søker adm. dir.

Dagsavisen (nye meninger) | 09.04.2018

Kronikk av Embla Husby Jørgensen, Helga Hustvei og Frøya Torvik (Latin-Amerikagruppene i Norge): Vil du jobbe med bærekraftig fattigdomsreduksjon og samtidig sikre norske handelsinteresser? Da er Norfund stedet for deg! I anledning av at administrerende direktør i Norfund går av, ønsker Latin-Amerikagruppene å spare Kristin Clemet bryet med å skrive stillingsutlysning og gjør det for dem!

Hvor er du, Søreide? (demokrati/menneskerettigheter)

VG (meninger) | 09.04.2018

Kommentar av Thale Hungnes (Amnesty Norge): Norges regjering har over flere år redusert utenriksministerposten til å være en administrator av norske næringsinteresser. Det er svært bekymringsverdig når vi ser et Europa som går i autoritær retning. I vår del av verden er nå populistiske bevegelser i ferd med å bli del av mainstream. Politikere over hele regionen tapper inn i utbredte følelser av fremmedgjøring og usikkerhet. Deres mål er mange: politiske eliter,  EU, innvandring, liberale medier, muslimer, utenlandske statsborgere, globalisering, likestilling og den evigvarende trusselen om terrorisme. 

Bistanden er målbar

DN+ (meninger) | 06.04.2018

Debatt av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Hagen mener det vil være vanskelig å ta evalueringene i bruk uten tøffere prioriteringer. Det har han helt rett i. Å spre bistanden for mye utover gjør oss mindre strategiske og mindre fokuserte. Regjeringen har derfor allerede gjort viktige grep for å konsentrere bistanden. Tematiske satsinger, færre mottagerland og færre tiltak og avtaler vil gjøre det enklere å stille de riktige spørsmålene, måle de riktige tingene og bruke lærdommen aktivt når vi avgjør hvilke tiltak vi skal støtte, endre eller avslutte.

Det eg snakkar om når eg snakkar om å vere miljøvennleg

Bergens Tidende (meninger) | 06.04.2018

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (WWF Norge): Som to av tre nordmenn vil eg gjere noko for å redusere miljøproblema. Men kva? Ta mindre fly og ikkje kaste plast? Arbeide for å endre politikk og næringsliv? Mitt svar er at den største effekten kjem gjennom innsats som skapar kollektiv handling, ikkje ved at vi slit med skuld og skam kvar for oss.

UiS må avvikle samarbeidsavtalen med Technion

Stavanger Aftenblad (meninger) | 06.04.2018

Kommentar av Ingebreth Forus (Palestinakomiteen), som er talsperson for dette innlegget på vegne av SV, Ap, Rødt, Stavanger Kristelige Studentforening, IndustriEnergi Student, Palestinakomiteen, Norsk Folkehjelp, LO i Stavanger og omegn, LOs regionkonferanse i Rogaland, Bibliotekarforbundet ved UiS, Kvekerne og MDG: Vi vil henstille til UiS om å avvikle samarbeidsavtalen med det israelske universitetet Technion. Henstillingen er begrenset til å gjelde den aktuelle samarbeidsavtalen.

Nekrolog over en folkemorder

Dagsavisen (nye meninger) | 06.04.2018

Kronikk av Susanne Normann (Latin-Amerikagruppene i Norge): 1. april døde den tidligere guatemalanske militære diktator, 91 år gamle Jose Efrain Rios Montt, av hjerteinfarkt. Etter knappe to timers likskue ble han begravet i hui og hast. Kun den næreste familien, og et håndknippe fortrolige var samlet til generalens siste reise. Etterlatte barn av krigens ofre, som i dag er bitt voksne, malte sentrum i Guatemala by; «Rios Montt, folket glemmer ikke, og tilgir ikke». Dette er ingen nekrolog for å minnes den avdødde, men for å minne oss selv på hvor galt det kan gå når vi ikke stopper tyranni i tide.

«Når 80.000 enkeltpersoner vil gi et bidrag til en humanitær organisasjon skal de tas på alvor.»

VG (meninger) | 04.04.2018

Kommentar av Karine Nordstrand (lege og styreleder i Leger Uten Grenser): Leger Uten Grenser ble uken før påske dratt inn i den heteste politiske debatten i Norge på lenge. Hvordan skulle en nøytral og uavhengig hjelpeorganisasjon respondere?

Besøker et krevende Latin-Amerika

Dagsavisen (nye meninger) | 03.04.2018

Kronikk av Benedicte Bull (SUM/UiO): Neste uke drar Erna Solberg på offisielt besøk til Colombia og Mexico. Der skal hun diskutere samarbeid om energi, klima, handel og investeringer, samt havforvaltning og migrasjon i Mexico og den stadig skjørere fredsavtalen i Colombia. Besøkene kommer til å befeste gode relasjoner mellom Norge og de to landene. De vil også sannsynligvis videreføre rollen Norge har tatt i regionen de siste årene som en seriøs og langsiktig kommersiell partner og klimainvestor. Men både Mexico og Colombia trenger mer enn investorer.

Forskning vs. synsing

Dagsavisen (nye meninger) | 31.03.2018

Debatt av Minda Holm (NUPI): Forrige fredag lanserte Tidsskriftet Internasjonal Politikk en samling artikler som vurderte Børge Brendes periode som utenriksminister. Artiklene, som jevnt over var kritiske til hans periode som utenriksminister, ble av Brende på mandag avvist i Dagsavisen og andre kanaler som «synsing». Det var, ifølge Brende, vanskelig å ta artiklene seriøst. 

Trusselen mot livets kilde (vann)

NRK ytring | 23.03.2018

Kronikk av Lisa Sivertsen (Kirkens Nødhjelp) og Harald Bjugstad-Holm (Storebrand): Vannmangel er en av de største utfordringene verden står overforskriver Verdens økonomiske forum. Også i vannrike Norge må vi få opp øynene for at tilgang til ubegrensede mengder vann ikke er en selvfølgelighet. Måten vi håndterer kommende vannkriser på, vil være utslagsgivende for fremtidig verdiskapning og livsgrunnlaget for millioner av mennesker.

Den stille krisen

Vårt Land (verdidebatt) | 23.03.2018

Kommentar av Kari Helene Partapuoli (Utviklingsfondet) og Dan Banik (professor ved SUM/UiO): Underernæring i en eller annen form påvirker en av tre personer over hele verden. Og hvis befolkningsveksten og klimaendringene øker som forventet, kan dette stige til en av to. Det er en stille katastrofe som ikke løses av økonomisk vekst alene. Våre beslutningstakere må gjøre en felles innsats for å prioritere bærekraftig landbruk for å øke matproduksjonen, samtidig som man sikrer at folk har tilgang til mat både i tilstrekkelig kvantitet og kvalitet.

Kvinnelige fredsmeklere gjør en forskjell

Dagbladet (meninger) | 22.03.2018

Kommentar av utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H): Kvinners deltakelse har stor betydning i freds- og forsoningsprosesser. I dag er Norge vertskap for en konferanse der vi tar initiativ til et globalt nettverk av kvinnelige fredsmeklere. Ingen annen fredsavtale i verden har lagt så stor vekt på kvinners deltakelse og likestilling som fredsavtalen mellom regjeringen i Colombia og FARC-geriljaen. Som tilrettelegger i forhandlingene var Norge pådriver for kvinners deltakelse og rettigheter i forhandlingene.

Gjør Norge Brasil utviklet eller innviklet?

NRK ytring | 21.03.2018

Kronikk av Håvard Svanqvist Søndenå (medisinstudent ved UiT og aktivist i Latin-Amerikagruppene i Norge): Gjennomfører selskapene sin drift som opprinnelig beskrevet i deres offentlige dokumenter, vil Yara bli den neste Hydro, og Norges rykte for å drive såkalt utvikling i det globale sør vil nok en gang svertes. Norge må ta et oppgjør med hvordan vårt næringsliv opererer i utlandet. Gang på gang viser Norsk næringsliv at vi gir med den ene hånda, og tar med den andre. Det er på tide at Norges to ansikter smeltes sammen til ett - forhåpentligvis til et som gjør samfunn mer utviklet, og ikke mer innviklet.

Industripolitikk for det 21. århundre

Dagsavisen (nye meninger) | 20.03.2018

Kommentar av Petter Slaatrem Titland (Attac): De rikeste landene vil holde utviklingslandene utenfor den digitale økonomien. Norge er villig med. Vår egen industripolitikk blir også rammet. Vi ser en digital transformasjon av den globale økonomien. De digitale tjenestene kjenner vi godt, vi bruker dem hver dag. Tingenes internett blir større og større. Produksjonen har sin digitale side gjennom automatisering og såkalt kunstig intelligens.

Vi trenger næringslivet for å bekjempe fattigdom

Dagsavisen (nye meninger) | 20.03.2018

Debatt av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): I Dagsavisen 28. februar skriver Ida Morén Strømsø i Spire at «norsk business ikke kan gå foran trengendes behov». Hun frykter at regjeringens ønske om tettere samarbeid med næringslivet i utviklingspolitikken vil føre til profittjag som overkjører lokalbefolkningene. Å skape flere arbeidsplasser er viktig for økonomisk vekst som kan finansiere utdanning og helsetjenester i fremtiden. Men de kan ikke vedtas av politikere eller opprettes over bistandsbudsjettet. Jobbene må skapes i privat sektor og baseres på bærekraftige, lønnsomme forretningsmodeller.

EUs vanskelige Iran-valg

Dagsavisen (nye meninger) | 20.03.2018

Kronikk av Sverre Lodgaard (NUPI): Hvis EU bøyer av for USA i Iran-avtalen vil unionen gå på et alvorlig prestisjenederlag og demonstrere sin underdanighet av USA. Kan det likevel skje?

Ståltoll som sikkerhetspolitikk

DN+ (meninger) | 15.03.2018

Kommentar av Arne Melchior (NUPI): I valgkampen lovet Donald Trump proteksjonisme og toll, og nå leverer han. Men er ståltoll virkelig en del av sikkerhetspolitikken?

Talibans dilemma

NRK ytring | 13.03.2018

Kronikk av Kristian Berg Harpvik (PRIO): Det var et spenstig og overraskende forslag den afghanske presidenten, Ashraf Ghani, ga ved avslutningen av den store konferansen om fred og sikkerhet i Kabul nylig. Mye er nytt, noe er fortsatt uklart, men aller viktigst er det at det han tilbyr er en helhetlig pakke, uten vilkår eller tidsfrister. Mange afghanere er skeptiske til fredsforhandlinger, og mange er skeptiske til Taliban, til regjeringen, eller til begge. Om Taliban avviser tilbudet, så vil de samtidig sende en entydig melding om at de ønsker langvarig væpnet konfrontasjon.

Vår fiende Russland?

Dagsavisen (nye meninger) | 13.03.2018

Kronikk av Minda Holm (NUPI): De siste fire årene har fiendebildet av Russland i mange land vokst seg svært sterkt, tidvis på unyansert grunnlag. Parallelt har regimet blitt vanskeligere å forsvare.

Ingen grunn til å vente med oljesand (oljefondet)

DN+ (meninger) | 12.03.2018

Debatt av Anja Bakken Riise (FIVH): Miljøbevegelsen har lenge ønsket å få Oljefondet ut av oljesand. Som DN skriver er det med god grunn. Oljesandproduksjon har 60–80 prosent høyere utslipp av klimagasser sammenlignet med konvensjonell oljeproduksjon, i tillegg til å bidra til vannmangel, luftforurensing og alvorlige miljøødeleggelser. Derfor er vi ikke enige med DN i at man bør vente til Stortinget eventuelt har vedtatt et uttrekk fra hele olje- og gassektoren. NBIM kan foreta et risikobasert nedsalg, eller Etikkrådet kan ta i bruk klimakriteriet.

Inspirerende om utdanning (bistand)

Dagsavisen (nye meninger) | 12.03.2018

Debatt av Morten Eriksen (Atlas-alliansen): Det skremmende faktum at 250 millioner barn ikke går på skole, viser både utviklingslandenes egne manglende prioriteringer og muligheter. Vi er derfor veldig glade for at utviklingsministeren for en måned siden annonserte at Norge øker bidraget til Det globale partnerskapet for utdanning (GPE). Det gledelige, som Astrup selv påpeker i kronikken, er at her utgjør giverlandenes bidrag bare 3 prosent, mens mottakerlandene mobiliserer 97 prosent.

«De syriske flyktningene vil vende hjem når tiden er moden for det, men først må krigshandlingene ta slutt.»

VG (meninger) | 10.03.2018

Kommentar av Roald Høvring (seniorrådgiver i Flyktninghjelpen): I følge en fersk rapport (Dangerous Ground – Syria’s refugees face an uncertain future) fra Flyktninghjelpen og seks andre internasjonale hjelpeorganisasjoner returnerte omlag 66 000 syriske flyktninger i fjor. I tillegg vendte 655 000 internt fordrevne tilbake til sine hjem. Men for hver familie som returnerte ble tre nye familier fordrevet som følge av krigshandlinger inne i Syria. Rapporten dokumenterer at forholdene ikke ligger til rette for, og at tiden ikke er moden for en massiv retur.

Mål meg på resultater (bistand)

DN+ (meninger) | 09.03.2018

Kommentar av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Fredag legger Itad, i samarbeid med Christian Michelsens institutt, frem en rapport om mål- og resultatstyringen i norsk bistand. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av evalueringsenheten i Norad, og viser at selv om mål- og resultatstyring har vært førende for norsk utviklingspolitikk i flere tiår, så har vi en lang vei å gå før resultatene blir viktigere enn intensjonene. Jeg vil ha en åpen og ærlig debatt om bistand, resultater og utvikling. Rapporten som legges frem er derfor befriende lesing.

1 - 30 av 530
1 2 3 4 5 6 .... 14 15 16 17 18