Klipp fra media

Filter: globalpartner
 • Det er uakseptabelt å bruke bistand som pisk

  Aftenposten (meninger) | 28.03.2017

  Kommentar av Anne-Marie Helland (Kirkens Nødhjelp): Høyre har vedtatt et forslag om betinget bistand knyttet til retur av asylsøkere som hverken er målrettet, fattigdomsorientert eller effektiv.

 • Ikke glem barna som dør i Middelhavet

  Bergens Tidende (meninger) | 27.03.2017

  Kommentar av Siri Skulstad Wangen og Runar Jenssen (Redd Barna): Erna Solberg har vært for fraværende i flyktningdebatten, både i Norge og internasjonalt.

 • Norsk handelspolitikk må ta større hensyn til klimaforpliktelser (TISA)

  Dagsavisen (nye meninger) | 24.03.2017

  Kommentar av Tuva Krogh Widskjold og Marius Monsrud (Changemaker): Norge er blant 51 rike land som i all hemmelighet forhandler frem frihandelsavtalen TISA (Trade in services agreement). Alle forpliktelsene i avtalen blir vedtatt på vegne av det norske folk, uten at dette blir drøftet i åpenheten. Changemaker frykter at avtalen vil gjøre handlingsrommet til politikere mindre, undergrave suverenitetsprinsippet til hver enkelt stat og gi større makt til multinasjonale selskaper på bekostning av arbeids-, utviklings-, og klimahensyn.

 • Får vi en plan for bærekraftsmålene, Solberg?

  Vårt Land (verdidebatt) | 23.03.2017

  Kommentar av Anne-Marie Helland (Kirkens Nødhjelp) og Tuva Widskjold (Changemaker): I 2016 kunne statsministeren gjemme seg bak det faktum at målene er nye. Nå skriver vi 2017, og det begynner det å bli bekymringsverdig at Norge ikke har en handlingsplan. Kirkens Nødhjelp og Changemaker håper Norge vil jobbe for å møte den globale forpliktelsen FNs bærekraftsmål er, og er klare til å bidra for å gjøre vår del av jobben. Men da må regjeringen vise vei.

 • Med Kina på startstreken

  Dagens Næringsliv+ (meninger) | 22.03.2017

  Kommentar av utenriksminister Børge Brende (H): Vi står overfor globale og regionale utfordringer som krever at vi har mulighet for politisk dialog med alle de sentrale aktørene på arenaer av betydning for Norge. Som verdens nest største økonomi, global politisk aktør og fast medlem av FNs sikkerhetsråd er Kina en nøkkelspiller nesten uansett hvilket spørsmål man ønsker å drøfte.

 • U-landet Norge (bærekraftsmål)

  Dagsavisen (nye meninger) | 21.03.2017

  Kommentar av Borghild Tønnessen-Krokan (ForUM): For å nå bærekraftsmålene kreves politisk vilje, tillitsskapende arbeid, kunnskap, mobilisering og samarbeid på tvers av fag og sektorer. Ingen av oss kan klare dette alene.

 • Den norske muren må rives

  VG (meninger) | 21.03.2017

  Kommentar av Sebastian Stein (Leger Uten Grenser): Du har kanskje ikke sett Den norske muren. Det er fordi den ikke ligger på Svinesund. Den norske grensemuren går tvers gjennom Middelhavet, mellom Serbia og Ungarn og mellom Tyrkia og Hellas.

 • Sør-Sudans regjering må ta ansvar

  Aftenposten (meninger) | 21.03.2017

  Kronikk av utenriksminister Børge Brende (H): Sør-Sudans ledere har påført befolkningen en massiv humanitær krise. Nå truer hungersnød. Norge vil fortsette å bistå sivile, men myndighetene må ta ansvar for å stanse konflikten.

 • Utdanning for bærekraftig utvikling: Nå må Norge henge med!

  Dagsavisen (nye meninger) | 20.03.2017

  Kommentar av Judith Klein (RORG-samarbeidet): Ny generell del av læreplanen er på høring, og henger ikke på greip verken i forhold til Ludvigsen-utvalgets perspektiver på fremtidens skole og heller ikke i forhold til FNs bærekraftmål.

 • Skadelig soya i norsk laks

  Dagbladet (meninger) | 20.03.2017

  Kommentar av Norge er allerede verdens største lakseprodusent, og mens den globale soyaproduksjonen er forventet å dobles innen 2050, ønsker norske myndigheter en femdobling av den norske oppdrettsnæringen. Det gir Norge et særskilt ansvar. Som alle andre norske bransjer har oppdrettsnæringen ansvar for å feie for egen dør. Det er ikke greit å bidra til avskoging, helseproblemer og landkonflikter bare fordi man ikke er alene om å skape disse problemene.

 • Akkurat nå, i Hellas og Tyrkia, finnes 10.000 grunner til at Norge bør ta større ansvar for flyktninger

  Aftenposten (meninger) | 20.03.2017

  Kommentar av John Peder Egenæs (Amnesty International Norge): Avtalen mellom EU og Tyrkia har vært katastrofal for mennesker på flukt. Kan Norge bidra til å bøte på skadene?

 • Flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia bør ikke kopieres

  Dagsavisen (nye meninger) | 17.03.2017

  Kommentar av Marta Rubiano Skretteberg og Jorge Nuño Mayer (Caritas): EU-Tyrkia-avtalen etterlater tusenvis av mennesker strandet under umenneskelige og nedverdigende forhold i Hellas. I tillegg tvinges de som vil søke beskyttelse i Europa til å velge stadig farligere ruter.

 • Fattigdommens diskurs

  Ny Tid+ (meninger) | 16.03.2017

  Kommentar av Sandra Sotkajærvi (FIVH): Den ekstreme fattigdommen er halvert, men gapet mellom fattig og rik består. Hvorfor? Globaliseringen har etterlatt seg en bittersøt smak. Det smakte søtt da tusenårsmålet om å halvere ekstrem fattigdom ble nådd hele fem år før målsatt. Dessverre fulgte en meget bitter ettersmak da skyggen av ekstrem ulikhet ble kastet over oss.

 • Norsk-somaliere blir glemt i utenrikspolitikken

  VG (meninger) | 14.03.2017

  Kommentar av Ebba Telander (PRIO): Norsk-somaliere kunne vært en kjemperessurs for norsk Somalia-politikk. Likevel brukes de nesten ikke.

 • Hun bestemmer. Ikke sant, Børge Brende?

  Dagbladet (meninger) | 13.03.2017

  Kommentar av Gro Lindstad (FOKUS) og Tor-Hugne Olsen (Sex og Politikk): Kvinner og ungdoms rett til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) er et satsingsområde for norsk utviklingspolitikk, ifølge Børge Brende. Etter at amerikanske bistandspenger ikke lenger kan gå til organisasjoner som opplyser om abort, er det viktigere enn noen gang at Norge viser at vi tør å gå i front.

 • No Peace, No Pussy

  Bergens Tidende (meninger) | 09.03.2017

  Kommentar av Susanne Urban (IKFF): På 8. mars: la cupcakes være cupcakes, legg vekk ukeblader og magasiner. Slå av dataspill og filmserier, og kom deg ut. La oss ta det vi måtte ha av omsorgsevner ut i det offentlige. La oss vise omsorg for jorden og den globale familien vi alle er del av. La oss si det høyt og tydelig på 8. mars og før høstens stortingsvalg: Flytt pengene – fra krig til fred!

 • Tørre fakta (kvinnedagen)

  Dagsavisen (nye meninger) | 08.03.2017

  Kommentar av Martine Kopstad Floeng (FIVAS): I utviklingsland mangler til og med en tredjedel av sykehusene vanntilgang, og statistikken er nedslående: én av fem nyfødte barn dør fordi vannet de blir vasket med er skittent. I land som Nigeria og India avbryter mange jenter utdanningsforløpet sitt idet de får mensen fordi skolene ikke har brukbare toaletter. Kvinners mulighet for selvrealisering og utdannelse går simpelthen rett i dass i mangel på en.

 • Jo, de atomvåpenfrie statene kan forby atomvåpen

  Aftenposten (meninger) | 07.03.2017

  Debatt av 12 ungdomsorganisasjoner på Si;D: Må virkelig et forbud mot atomvåpen støttes av atomvåpenstatene? Hadde man brukt samme logikk under apartheid i Sør-Afrika, under raseskillet i USA eller da kvinner manglet stemmerett, ville ikke verden gått fremover.

 • «Ring når han prøver å drepe deg»

  Aftenposten (meninger) | 07.03.2017

  Kommentar av Karina Standal (SUM/UiO): Kvinner som flykter fra vold i eget hjem er lakmustesten på kvinners rettssikkerhet og muligheter til fullverdig liv. Deres erfaringer forteller om noe mer enn enkeltskjebner – de forteller hvordan deres samfunn ser på kjønn og makt.

 • Venstrebølgens siste skanse? (Latin-Amerika)

  Dagsavisen (nye meninger) | 07.03.2017

  Kommentar av Benedicte Bull (SUM/UiO): Om Ecuador klarer å unngå at slutten på et tiårig styre av en progressiv, men dominerende lederskikkelse, ender i kaos, vil det kunne statuere et viktig eksempel også for andre land i regionen.

 • Skaper profittjag utvikling?

  Dagens Næringsliv+ (meninger) | 04.03.2017

  Kommentar av Martha Rubiano Skretteberg og Terje Osmundsen (Caritas): Utviklingspolitikken er under omlegging, i Norge som i resten av verden. Privat sektor skal utfordres og motiveres til å ta et langt større ansvar for bekjempelse av fattigdom og sult og for å fremme menneskerettigheter og demokrati. Men har norske bedrifter rett kompetanse til å innfri norske utviklingspolitiske mål?

 • «At Saudi-Arabia kommer for å snakke om krisen i Jemen, blir litt som om IS får snakke om krisen i Syria og Irak»

  VG (meninger) | 01.03.2017

  Kommentar av Linda Noor (Minotenk), Andreas C. Halsen (SV-medlem), Hedda Langemyr (Norges Fredsråd) og Fredrik Heldal (Norges Fredslag): Mandag 6. mars blir Litteraturhuset inntatt av Ahmed Asiri. Han er talsmann for den arabiske militærkoalisjonen som kriger i Jemen. Han skal snakke om det han kaller «krisen i Jemen og stabilitet i regionen». Det er Saudi-Arabias ambassade i Norge som står for arrangementet.

 • Stans våpnene som rammer sivile hardest (klasevåpen)

  NRK ytring | 24.02.2017

  Kronikk av Henriette Killi Westhrin (Norsk Folkehjelp): For ti år siden tok Norge initiativ til et internasjonalt forbud mot klasevåpen som har forandret holdningen til og begrenset bruken av dem dramatisk. Nå bør Norge igjen vise lederskap i arbeidet med å få slutt på bruk av eksplosive våpen som rammer sivile og legger hele samfunn i ruiner.

 • Sahel bak den humanitære krisen (bistand)

  Vårt Land (verdidebatt) | 23.02.2017

  Kommentar av Titus Tenga og Tormod Nuland (Strømmestiftelsen): Med ny norsk ambassade i Mali og giverlandskonferanse for Lake Chad-regionen i Oslo på trappene, rykker Sahel regionen nærmere inn i norsk bevissthet. Hvordan kan et økt norsk engasjement i Sahel bidra til langsiktig utvikling som trengs selv om de kortsiktige nødhjelpsbehovene reduseres?

 • Unik mulighet for norsk næringsliv (bærekraftsmål/funksjonshemmede/rettigheter)

  Dagsavisen (nye meninger) | 22.02.2017

  Kommentar av Morten Eriksen (Atlas-alliansen), Kjell Erik Øie (Plan Norge) og Inga Bolstad (Norsk Senter for Menneskerettigheter): Norge satser nå stort på jobbskaping i utviklingsland. Det er bra! Men det er behov for høyere kompetanse om hvordan inkludere verdens én milliard funksjonshemmede.

 • Kina er viktigst for USA

  Dagsavisen (nye meninger) | 21.02.2017

  Kronikk av Sverre Lodgaard (NUPI): Bilateralismen er et gjennomgående trekk ved Trumps utenrikspolitikk. Den er rotfestet i administrasjonens sammensetning, som består av rike forretningsfolk og militære offiserer. Begge er vant til å gjøre avtaler og håndtere forholdet til andre én for én. Ingen av dem har erfaring fra multilaterale arenaer. Trump har allerede vendt ryggen til multilaterale handelsavtaler, og det er bare begynnelsen.

 • Miljøproblemer handler ikke bare om klima!

  Dagbladet (meninger) | 21.02.2017

  Kommentar av Dag Hareide (tidligere leder av Naturvernforbundet og Regnskogfondet): Høyre og Arbeiderpartiet har lagt fram programforslag før valget. Klima har fått sin plass. Bra. Men hvor er de andre miljøproblemene? Når Høyre snakker om «det grønne skiftet» handler 90 prosent om klima. Arbeiderpartiet har klima (ikke natur eller miljø) som en av fire hovedsaker. Hva fører denne ensidigheten til?

 • DNBs PR-triks: Dette unnlot banken å informere om (investeringer/miljø/urfolk)

  Dagbladet (meninger) | 20.02.2017

  Kommentar av Christoffer R. Klyve (FIVH): Kjære DNB, stopp villedningen av det norske og internasjonale publikummet. Trekk dere helt ut av Dakota Access før det nå igjen eksploderer i USA, og vis en hel finansverden at dere tar ansvar.

 • Jemen er på randen av stupet

  Aftenposten (meninger) | 18.02.2017

  Kommentar av Håvard Nygård (PRIO): Konflikten i Jemen er i ferd med å føre til en større humanitær katastrofe enn i Syria. En fredsbevarende operasjon i FN-regi kan bygge fred og stabilitet.

 • Videre som om ingenting har skjedd (Afghanistan)

  Ny Tid+ (meninger) | 16.02.2017

  Kommentar av Helene A. Henriksen og Liv Kjølseth (Afghanistankomiteen i Norge): Dilemmaene som oppstår når man skal være en god alliert og samtidig fremme demokrati og mer velstand, kaster lange skygger. 10. januar redegjorde utenriksministeren for Norges Afghanistan-innsats og Godal-utvalgets NOU 2016:8, «En god alliert – Norge i Afghanistan 2001–2014». Redegjørelsen ble i etterkant kritisert, både i media og av stortingspolitikere, blant annet for å ikke ta opp og problematisere en rekke forhold som ble satt under lupen av Godal-utvalget.

 • 1 - 30 av 276
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10