Klipp fra media

Filter: globalpartner

En god konservativ? (Astrup/utviklingspolitikk)

Dagsavisen (nye meninger) | 23.01.2018

Kommentar av Petter Slaatrem Titland (Attac): Astrup har markert seg som en dyktig politiker, og tilhører en generasjon gode konservative i Høyre. Med seg har han kanskje de beste i klassen, utenriksminister Ine Marie Søreide Eriksen og Torbjørn Røe Isaksen, som er ny næringsminister. Dersom handel skal være et verktøy for utvikling bør utviklingsministeren få et mandat både når Søreide Eriksen og Røe Isaksen skal forhandle handelsavtaler.

Vi bør ikke ta seieren mot IS på forskudd

Aftenposten (meninger) | 21.01.2018

Kronikk av Tine Gade (NUPI): Lite tyder på at jihadismen er varig svekket i Irak. IS og lignende grupper kan lett gjøre comeback når forholdene ligger til rette for det.

Overgrep mot bistandsarbeidere er uakseptabelt

Aftenposten (meninger) | 20.01.2018

Debatt av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Utenriksdepartementet arbeider med å forbedre varslingsrutinene blant ansatte verden over.

Røff guide til kritikk (næringsliv & utvikling)

Morgenbladet (meninger) | 19.01.2018

Debatt av Anje Bakken Riise (FIVH): Kjell Roland, direktøren i Norfund, mener at NGO-kritikk fra blant annet Framtiden i våre hender er årsak til at norske næringslivsaktører ikke tør satse på Afrika. Istedenfor å se på kritikk som en mulighet til å bli bedre, mer åpne og mer moderne, mener Norfunds leder at dette er næringslivsfiendtlig aktivitet som skremmer bort investorer.

Ny giv i utviklingspolitikken

Dagsavisen (nye meninger) | 18.01.2018

Kronikk av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Verden er i rask endring og norsk utvik­lingspolitikk må henge med i svingene. Vi trenger en sterk prioritering av FNs bærekraftsmål, bedre samordning av utviklingspolitikken og vi må mobilisere næringslivet i kampen mot fattigdom.

Urealistiske krav til næringsliv i utviklingsland?

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 17.01.2018

Debatt av Per Øyvind Bastøe (evalueringsdirektør i Norad): Det er pussig at Roland velger seg et perspektiv der internasjonale standarder ses på som hindringer. Andre investorer og næringsliv velger se på det som en styrke. Noen, som gruveselskapet Rio Tinto og oljeselskapet Shell, har til og med adoptert standardene som sine egne. Selv om standardene, som har vært drevet frem av Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene, er utformet for å beskytte mennesker og miljø som berøres av næringslivet, er det allment akseptert at de reduserer risiko for investorer. I form av de såkalte equator erinciples er de også i stor grad adoptert av private finansieringsinstitusjoner.

Raljerer heller enn å bidra

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 17.01.2018

Debatt av Gro Lindstad og Gunhild Ørstavik (FOKUS): Norfund-direktør Kjell Rolands innlegg 13. januar bekrefter inntrykket av at han ikke forstår hva vi snakker om. Vårt primære krav er ikke, som han hevder, at de bedriftene Norfund investerer i skal være «aktive forkjempere for likestilling», selv om det hadde vært helt i tråd med signalene fra staten – Norfunds eier.

En uansvarlig regjeringsplattform (våpeneksport)

Dagbladet (meninger) | 17.01.2018

Kommentar av Gunvor Knag Fylkesnes (Redd Barna) og Tuva Widskjold (Changemaker): I regjeringsplattformen skriver Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet at «Regjeringen vil arbeide aktivt på internasjonale arenaer for å skape enighet om felles format og norm når det gjelder sluttbrukerdokumentasjon og reeksportforsikringer av norsk militært materiell.» Det er hult å si at vi skal arbeide for en felles norm når Norge per dags dato er blant landene som er med å trekke standarden ned.

Regjeringen sender et tydelig signal til Venezuela

Bergens Tidende (meninger) | 17.01.2018

Debatt av politisk rådgiver i UD, Bård Ludvig Thorheim (H): I et debattinnlegg i Bergens Tidende forrige uke kritiserte Latin-Amerikagruppene i Bergen (LAG) regjeringen for å ha innført restriktive tiltak mot Venezuela, og anklager oss for ukritisk å følge USAs og EUs sanksjonsregime. Her er jeg uenig i både LAGs virkelighetsbeskrivelse og deres kritikk.

Verden trenger en minister

VG (meninger) | 15.01.2018

Kommentar av Anne Cathrine da Silva (FN-sambandet), Lisa Sivertsen (Kirkens Nødhjelp), Gunvor Knag Fylkesnes (Redd Barna), Tuva Widskjold (Changemaker) og Knut Hjelleset (RORG-samarbeidet): De neste dagene skal den nye regjeringen forhandle om ministerkabalen. For vår del handler det ikke om hvem som skal inn – eller ut – men om hvorvidt den sårt trengte utviklingsministeren igjen kan bli en realitet med Venstre i regjering.

Misvisende om informasjonsstøtten

Dagbladet (meninger) | 15.01.2018

Kronikk av Arnfinn Nygaard (RORG-samarbeidet): Terje Tvedt har gitt et viktig bidrag til kritisk refleksjon om Norge og organisasjonenes rolle som del av et godhetstyranni i boka «Det internasjonale gjennombruddet», men han tar feil når det gjelder Norads informasjonsstøtteordning.

Norfund som det godes fiende?

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 12.01.2018

Debatt av Gro Lindstad og Gunhild Ørstavik (FOKUS): Vi skulle ønske at Kjell Roland var mer bekymret for om Norfunds investeringer faktisk undergraver menneskerettigheter og miljø, enn for mulig kritikk fra interesseorganisasjoner. Norfunds leder har ved ulike anledninger uttrykt tvil om betydningen av å ivareta menneskerettighetene i forbindelse med investeringer, noe som strider mot vedtatt norsk utviklingspolitikk. Staten eier Norfund, og derfor bør Stortinget ta en grundig diskusjon om hvordan fondet kan lære av de beste investorene og sørge for at menneskerettighetene systematisk integreres i virksomheten.

Åpent brev til Venstre (militæreksport)

Dagbladet (meninger) | 12.01.2018

Kommentar av Tuva Krogh Widskjold (Changemaker), Øystein Kolstad Kvalø (Press), Line Hegna (Redd Barna) og Lisa Sivertsen (Kirkens Nødhjelp): En ny regjering må stanse all eksport av militærmateriell og strategiske varer til landene som deltar i den Saudi-ledede koalisjonen i Jemen og styrke regelverket for eksport.

Trekk tilbake sanksjonene mot Venezuela

Bergens Tidende (meninger) | 11.01.2018

Kommentar av Dave Watson (LAG Bergen): Norge burde være nøytrale, heller enn ukritisk å følge USA og EUs sanksjonsregime. I stedet ber den norske regjeringen myndighetene i Venezuela om å «søke en politisk løsning» og oppfordrer opposisjonen til å «fortsette sitt engasjement». Det er faktisk regjeringen i Venezuela som har tatt initiativ til forhandlingsforsøkene, og opposisjonen som har trukket seg ut.

Drept i 22 land

Dagsavisen (nye meninger) | 11.01.2018

Kommentar av Tale Birkeland Hungnes (Amnesty Norge): Stadig flere menneskerettsforkjempere utsettes for angrep, viser en ny rapport fra Amnesty.

Eksportpraksis med søkelys på menneskerettigheter (militæreksport)

Stavanger Aftenblad (meninger) | 10.01.2018

Kommentar av Mari Kvelvane Johansen (Changemakers politiske utvalg for fred): Salget av militære varer som kan ende opp i Jemen, er kun en del av den problematiske eksporten til autoritære regimer. For å drive en eksportpraksis som setter menneskerettighetene i sentrum, må vi stanse salget av alt militært materiell til land i krig og autoritære regimer.

Trumps farlige Iran-oppskrift

Dagsavisen (nye meninger) | 09.01.2018

Kronikk av Sverre Lodgaard (NUPI): Trumps Midtøsten-politikk har én fellesnevner: Bekjempelse av Iran.

2017 – året som ga oss #metoo

Dagsavisen (nye meninger) | 08.01.2018

Kronikk av Gro Lindstad (FOKUS): Etter hundrevis av år med undertrykking og vold, millioner av Harvey Weinsteins, mangel på rettigheter og likebehandling, og ett år med mannssjåvinisten Donald Trump ved roret i USA, virker det som om begeret er fullt for flere og flere kvinner og menn på vår lille klode. I 2017 har millioner tatt til gatene i likestillingen og feminismens navn.

Listhaug-svikt i oppfølging av asylbarna

Dagbladet (meninger) | 08.01.2018

Kommentar av Mona Reigstad Dabour (politisk rådgiver i NOAS) og Camilla Scharffscher Engeset (spesialrådgiver i Redd Barna): Sylvi Listhaugs forslag til oppfølging av vedtaket sikrer ikke en reell nedgang i antall enslige mindreårige som gis midlertidig opphold.

Jente (13) + mann (43) = sant? (STUCK/barneekteskap)

Aftenposten (meninger) | 07.01.2018

Agnes Nordvik (15), juniorrådgiver i URO/PLAN, på Si;D: I sesong to av STUCK, som ble lansert torsdag 4. januar, er Emilie Beck i Latin-Amerika. «Jeg har møtt mindreårige som blir voldtatt, misbrukt, får barn og er tvunget til å være i forhold de ikke kommer seg ut av», forteller Emilie. FN har satt som mål at vi skal få slutt på barneekteskap innen 2030. For at vi skal få til det, må det bli 18-års grense for å gifte seg i alle land. I Norge kan16- og 17-åringer gifte seg med tillatelse fra foreldre og Fylkesmannen.

Skygger over bistanden

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 06.01.2018

Debatt av Ottar Mæstad (direktør ved CMI): Nupis direktør Ulf Sverdrup skriver i DN 29. desember at siden det meste av Utenriksdepartementets ressurser går til bistand, er det fare for at utviklingspolitikken skygger for utenrikspolitikken. Det er større grunn for å være bekymret for det motsatte. Bistandsbudsjettet har alltid blitt brukt til å fremme norske utenrikspolitiske interesser. Det handler om å sikre norsk innflytelse i internasjonale fora, fremme norske næringsinteresser, redusere innvandring og terrorfare og fremme det norske kandidaturet i FNs sikkerhetsråd.

Har medansvar for krigsforbrytelser

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 06.01.2018

Kommentar av Mads Harlem (leder av folkerettsseksjonen i Røde Kors) og Linn Mollekleiv (folkerettsjurist): Utstyr fra Kongsberggruppen kan ha blitt brukt til krigsforbrytelser i Jemen. Straffeloven gir selskaper ansvar for å hindre slikt.

Slutt på våpeneksport til Emiratene, men fritt frem for resten

NRK ytring | 05.01.2018

Kronikk av Line Hegna (Redd Barna) og Tuva Krogh Widskjold (Changemaker): Onsdag kom en etterlengtet beskjed fra regjeringen: Norge har endelig stanset salg av A-materiell, som våpen og ammunisjon, til De forente arabiske emirater på grunn av deres krigføring i Jemen. Dette er fantastisk nytt. Nå må norske myndigheter stå løpet helt ut og stanse all forsvarsrelatert eksport til alle landene som deltar i krigen.

Den store tillitskrisen

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 03.01.2018

Kommentar av Ole Jacob Sending og Morten Bøås (Nupi): Inngangen til 2018 ser ikke særlig lystig ut. Det er krig i Syria, statskollaps i store deler av Sahel. Det er også internasjonal terrorisme og vedvarende fattigdom i det globale sør. Samtidig brer klimakrisen om seg. For å håndtere disse utfordringene trengs globalt lederskap. Slikt lederskap avhenger av at stormakter finner sammen. En kort oppsummering av den globale tilstanden ved årsskiftet er imidlertid at USA vender seg innover, EU sliter, Kina er mer foroverlent, og Russland er mer aggressivt. Mulighetene for globalt lederskap er altså dårligere enn på lenge.

130 millioner jenter fra 6 til 17 år mangler i verdens klasserom

Stavanger Aftenblad (meninger) | 03.01.2018

Kommentar av Kjell Erik Øye (PLAN Norge): Kjære Rougui, vi vet at 2017 ikke ble slik du ønsket. For mens andre seksåringer fikk begynne på skolen, måtte du bli hjemme.

Dette ønsker jeg meg nå, Trine Skei Grande

Dagbladet (meninger) | 02.01.2018

Kommentar av Anja Bakken Riise (FIVH): Oljefondet må få tillatelse til å investere vesentlig mer i fornybar energi.

Budsjettknuten (utviklings- og utenrikspolitikk)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 29.12.2017

Kommentar av Ulf Sverdrup (NUPI): Det er selvsagt ikke en nødvendig motsetning mellom utenriks- og utviklingspolitikk. Tvert om, god utviklingspolitikk bidrar til å løse de store utenrikspolitiske utfordringene knyttet til fattigdomsreduksjon, internasjonal orden, migrasjon, sikkerhet og terror med mer. I tillegg, god utviklings- og fred- og forsoningspolitikk kan, og har gitt, Norge innflytelse, makt, status, handlingsrom og goodwill i det internasjonale systemet. Men kanskje må vi spørre om vi nå er nær et punkt der utviklingspolitikken er blitt så vidt stor at den skygger for de andre sidene ved utenrikspolitikken, i form av tid, oppmerksomhet og ressurser.

Fem miljølyspunkt i mørketiden

Aftenposten (meninger) | 29.12.2017

Kommentar av Anja Bakken Riise (FIVH): 2017 har hatt mørke stunder for klima og verden. President Donald Trump trakk USA ut av Paris-avtalen. I India, Nepal og Bangladesh døde over 1200 mennesker som følge av villere vær. Verden har opplevd hetebølger, orkaner og flom. Likevel, det er grunn til klimahåp på nyåret.

Er valget av Ramaphosa godt nytt for Sør-Afrika?

Dagsavisen (nye meninger) | 23.12.2017

Kommentar av Trygve Augestad (Norsk Folkehjelp): Ramaphosa har vunnet valget i ANC men har fortsatt til gode å vinne hjertene til flertallet av sørafrikanere.

Terje Tvedt tillegger en rekke andre meninger de ikke har

Morgenbladet+ (meninger) | 22.12.2017

Kommentar av Gunnar M. Sørbø (CMI): Tvedt er en mester i å dra et resonnement basert på enkle, slående årsakssammenhenger. Men som analyse av utviklingen av norsk bistandspolitikk, oppdatert til å inkludere innvandringspolitikk, har boken klare mangler. Den konsentrerer seg om en retorisk fremstilling av politikken slik den ble formulert av (den politiske) eliten, og Tvedt analyserer ikke hvilke interesser og strukturer som faktisk drev den.

1 - 30 av 465
1 2 3 4 5 6 .... 12 13 14 15 16