Klipp fra media

Filter: globalpartner
 • Menneskerettigheter med ideologisk bismak

  Dagsavisen (nye meninger) | 26.05.2017

  Kommentar av Dave Watson (LAG Bergen): Det kan virke som at å fremme høgreideologiske standpunkt er viktigere for Oslo Freedom Forum (OFF) enn å bekjempe menneskerettighetsbrudd. Men det er Ikke rart når man får vite at arrangørene er den høyreorienterte tenketanken Civita og Human Rights Foundation (HRF) med tette bånd til høyreopposisjonen i flere latinamerikanske land.

 • Jenter blir giftet bort mot kyr

  ABC Nyheter (meninger) | 24.05.2017

  Kommentar av Jan Erik Øie (Plan): Menneskene i Sør-Sudan er for tiden rammet av en trippel tragedie – økonomisk sammenbrudd, borgerkrig og hungersnød. Spesielt hardt går det utover jentene, som risikerer å bli tvunget inn i ekteskap når familien sliter med å overleve.

 • SR-bank er blant Norges svakeste banker på etikk

  Stavanger Aftenblad (meninger) | 19.05.2017

  Kommentar av Christoffer R. Klyve (Framtiden i våre hender): Banker er ikke «nøytrale» brikker i andre aktørers spill. Hvem de låner penger til og hvor de kjøper aksjer, er resultat av bevisste valg. Valg som er med på å avgjøre vår planets framtid. Så tenk på hvor du plasserer pengene dine.

 • Mot fredeligere tider

  NRK ytring | 19.05.2017

  Kronikk av Håvard Mokleiv Nygård m.fl. (PRIO): Politisk vold, konflikt og ulikhet henger nøye sammen, men ikke nødvendigvis slik du tror. Land med store forskjeller mellom fattig og rik har ikke mer voldelig konflikt enn land der befolkningen er økonomisk likestilte. Derimot er ulikheter mellom religiøse, etniske, eller regionale identitetsgrupper forbundet med en betydelig høyere risiko for konflikt. Mens forskjellen på fattig og rik stadig øker, er slik gruppeulikhet på vei ned.

 • Kritisk suksess (informasjonsstøtten)

  Ny Tid+ (meninger) | 18.05.2017

  Kommentar av Andrew Kroglund (styreleder i RORG-samarbeidet): Norads informasjonsstøtte har oppnådd fantastiske resultater – selv om flere av endringene har møtt mye motstand på veien.

 • En ekskluderende utviklingspolitikk

  Dagsavisen (nye meninger) | 16.05.2017

  Kommentar av Morten Eriksen og Arnt Hole (Atlas-alliansen): Utenriksminister Børge Brende la nettopp frem sin nye Utviklingsmelding. Den understreker at FNs nye bærekraftsmål fra og med nå skal styre og påvirke all norsk utviklingspolitikk. Men hvorfor er meldingen da så svak når det gjelder tiltak for å inkludere mennesker med funksjonsnedsettelse?

 • Verkebyllen Venezuela

  Dagsavisen (nye meninger) | 16.05.2017

  Kronikk av Benedicte Bull (SUM): Om ikke man får til en forhandlet løsning snarlig kan Venezuela kastes ut i en konflikt det kan ta tiår å løse. Uansett hvor vanskelig det kan se ut, har derfor omverdenen en plikt til å bidra til at verden ikke må telle nok en «mislykket stat».

 • Arbeid og velferd er mulig uten olje (klima/energi)

  Dagbladet (meninger) | 14.05.2017

  Kommentar av Vi kan skape 100 000 klimajobber gjennom en politisk styrt omstilling, og gjennom det vise ansvar for den ene kloden vi har. Det er ingen jobber på en død planet.

 • Bærekraftig oppdrett reduserer fattigdom (bistand)

  Dagens Næringsliv+ (meninger) | 12.05.2017

  Kommentar av Reinaart Pretorius (utenlandssjef i Norges Vel): Norsk bistand til fiskeoppdrett bidrar til fattigdomsreduksjon og matsikkerhet i Afrika.

 • Venezuela brenner

  Morgenbladet+ (utenriksanalyse) | 12.05.2017

  Kommentar av Benedicte Bull (SUM): Venezuela kan bli et nytt Cuba eller et nytt Libya. Landet er nå på bristepunktet.

 • Klesbransjen konkurrerer med Aftenposten (levelønn)

  Aftenposten (meninger) | 11.05.2017

  Kommentar av Sindre Stranden Tollefsen og Carin Leffler (FIVH): Næringslivet har laget sitt eget ungdomsprosjekt for å fortelle at alt er fint i klesindustrien. Den norske arbeidsgiverorganisasjonen Virke, i samarbeid med tekstilbransjen og LO, sendte tidligere i år norske skoleungdommer fra to Osloskoler til India. Ungdommene skulle sjekke ut forholdene i produksjonen av klær og sengetøy. Prosjektet har fått navnet «The Textile Interchange Project» (TIP).

 • Vi må teppebombe landsbyene med skoler og kunnskap (kamp mot terror)

  Dagbladet (meninger) | 10.05.2017

  Kommentar av Kristine Sødal (Strømmestiftelsen): Jeg er sikrere enn noensinne på hva som må til: Vi må teppebombe landsbyene med skoler og kunnskap. Vi må kjempe med blyanter, bøker og innsikt. Fordi et barn med ei bok og et kritisk sinn skremmer vettet av terroristene.

 • 100 dager er gått, hvordan blir fortsettelsen? (Trump)

  Dagsavisen (nye meninger) | 02.05.2017

  Kronikk av Sverre Lodgaard (NUPI): Saker kommer og går, men hva sier de første 100 dagene om de grunnleggende premissene for utenrikspolitikken?

 • Stans overgrepene i Tsjetsjenia

  VG (meninger) | 28.04.2017

  Kommentar av John Peder Egenæs (Amnesty International Norge), Ingvild Endestad (FRI) og Bjørn Engesland (Den norske Helsingforskomité): Nyheten om systematiske arrestasjoner, tortur og drap på antatt homofile menn i Tsjetsjenia kom første april, og rystet en hel verden.

 • Hvor blir det av verdensborgeren i norsk skole? (UBU)

  Dagsavisen (nye meninger) | 27.04.2017

  Kommentar av Anne Cathrine da Silva (FN-Sambandet): Meldingen peker fram mot en skole der eleven skal «mestre livet i verden både som medborger, statsborger og verdensborger». Da kan vi ikke ha en overordnet del hvor verdensborgeren er utelatt. Skal vi få en bærekraftig skole, må kunnskapsministeren sørge for å inkludere verdensborgeren i den nye læreplanen, for vi ser henne ikke.

 • 263 millioner barn får ikke gå på skolen (utdanning/bistand)

  Dagsavisen (nye meninger) | 27.04.2017

  Kommentar av Tove Wang (Redd Barna) og Alice Albright (Det globale partnerskapet for utdanning): Norge har en historisk rolle å spille for kvalitetsutdanning til alle barn.

 • Arbeiderpartiet og FNs arbeid for å forby atomvåpen

  Dagsavisen (nye meninger) | 22.04.2017

  Kommentar av Henriette Killi Westhrin (Norsk Folkehjelp): FN-forhandlingene om en internasjonal avtale som forbyr atomvåpen er et direkte resultat av den handlekraft Arbeiderpartiet utviste i regjering. Om dette vil historieskrivingen ikke levne noen tvil. Men hva mener egentlig Arbeiderpartiet nå om de pågående forhandlingene i FN?

 • Hjelper Kina Trump eller Trump Kina?

  Aftenposten (meninger) | 21.04.2017

  Kronikk av Stein Tønnesson (PRIO): Ved å hjelpe Donald Trump kan Kina hjelpe seg selv. Hvis Trump glemmer det han lovet sine velgere i valgkampen om å redusere import av billige kinesiske industrivarer, blir det dobbelt bonus til Xi Jinping.

 • Ukritisk mediedekning av Venezuela

  Dagsavisen (nye meninger) | 21.04.2017

  Kommentar av Dave Watson (LAG-Bergen): Til tross for alle de fine ordene om å avsløre "falske nyheter", er medienes hukommelse kort levd når gjelder Venezuela.

 • Afghanistan er like fattig og like farlig å bo i som tidligere

  Dagbladet (meninger) | 21.04.2017

  Kommentar av Morten Bøås (NUPI): Afghanistan er like fattig og like farlig å bo i som tidligere. Regjering og statlige myndigheter anses som korrupte, og den eneste reelle motmakten er Taliban og IS-grupper. Alternativene er dermed ikke mange, og spesielt de unge i byene er i ferd med å gi opp landet sitt.

 • De kritiske spørsmålene uteble

  Aftenposten (meninger) | 21.04.2017

  Kommentar av Sverr Lodgaard (NUPI): Etter at kjemiske våpen på nytt rammet Syria denne måneden, bombet Trump flybasen våpnene angivelig kom fra. Både Regjeringen og Arbeiderpartiet uttrykte forståelse for den amerikanske reaksjonen. Ingen betvilte at president Bashar al-Assad var den skyldige og ingen reiste spørsmål om folkeretten.

 • Ekstremtørke over alt

  Dagsavisen (nye meninger) | 18.04.2017

  Kronikk av Anders Nordstoga (CARE): Hungersnød skjer ikke plutselig. Det er endepunktet etter en gradvis forverring over flere år. Men når det kritiske punktet er nådd, vil mennesker dø raskt. Idet dette punktet nærmer seg i Somalia må hjelpeorganisasjoner og donorer samarbeide for å fjerne alt som forsinker nødhjelpen.

 • Cuba ett år etter Obamas besøk

  Dagsavisen (nye meninger) | 11.04.2017

  Kommentar av Benedicte Bull (SUM/UiO): Forventningene var store til at besøket skulle få fart på økonomiske og politiske reformer på Cuba. Ett år etter den storslagne markeringen er det som om Cuba sitter fast i heisen og venter på om den skal gå videre oppover mot en modernisering av økonomien og demokratisering av politikken, eller om wiren ryker og heisen raser mot avgrunnen.

 • Norge må ikke feie menneskerettigheter under teppet

  Dagsavisen (nye meninger) | 07.04.2017

  Kronikk av Amnesty International Norge, Den norske Helsingforskomité, Den norske Tibet-komite, Norsk PEN og Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg: Regjeringen mener at menneskerettigheter er et «krevende» tema og at det vil være klokt at man utsetter å snakke om menneskerettighetssituasjonen i Kina. Målsettingen skal nå være å skape tillit. Det skal etableres «kanaler og mekanismer» for dialog og videre samarbeid. For oss fremstår dette som en klar nedprioritering av menneskerettighetene i norsk Kina-politikk.

 • Mer enn laks og menneskerettigheter (Kina)

  NRK ytring | 06.04.2017

  Kronikk av Hans Jørgen Gåsemyr (NUPI): Det som er et superviktig besøk for Norge, minner nok mer om en vanlig dag på jobben for det kinesiske parti- og regjeringsapparatet.

 • Jensens politiske styring av Oljefondet

  Dagens Næringsliv+ (meninger) | 05.04.2017

  Debatt av Marius Holm (Zero): Avkastningskrav og ikke politisk styring er mantraet når regjeringen begrunner sin politikk for Oljefondet. Men det er paradoksalt nok Siv Jensen som står for den politiske styringen, når hun på tvers av faglige råd hindrer fondet i å investere i unotert infrastruktur, med de mulighetene for økt avkastning en slik åpning kunne gi.

 • Global dugnad mot fattigdom

  VG (meninger) | 05.04.2017

  Kronikk av utenriksminister Børge Brende (H): Det norske bistandsbudsjettet var i 2016 på 36 milliarder kroner. Vi må prioritere adskillig tøffere og sikre mer effektiv bruk for å få mest mulig fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling igjen for satsingen. Det er et tema for stortingsmeldingen som presenteres i dag.

 • Klimapolitikk virker – derfor trenger vi mer!

  Dagbladet (meninger) | 05.04.2017

  Kommentar av Marius Holm (Zero): Regjeringen la i forrige uke fram framskrivninger for norske klimagassutslipp fram mot 2030. De viser at klimapolitikk faktisk virker. Og at vi trenger mye mer klimapolitikk for å nå målene.

 • Ny retning for utenrikspolitikken

  Dagsavisen (nye meninger) | 04.04.2017

  Kronikk av Kim Noguera Garbrielli (UNICEF Norge) og Stina Torjesen (Universitetet i Agder): Sterkere reguleringer i internasjonal økonomi, ansvarlige investeringer og anstendig arbeid bør være sentrale deler av utenrikspolitikken i en fremtidig Arbeiderpartiregjering. Vi lanserer derfor et nytt rammeverk for norsk utenrikspolitikk. Vi har kalt det «En bedre organisert kapitalisme».

 • Ett år er gått siden gigantlekkasjen. Var det bare et blaff? Panama-papirene må tvinge politikerne til handling (skatteparadis)

  Aftenposten (meninger) | 04.04.2017

  Kommentar av Sigrid Klæboe Jacobsen (Tax Justice Network – Norge),  Morten Bøås (NUPI) og Odd-Helge Fjeldstad (Chr. Michelsens Institutt): Varslere og datalekkasjer er dessverre en upålitelig kilde til god og regelmessig informasjon. Derfor må rommet som Panama-papirene har skapt brukes til å få på plass lovverk og reguleringer som tvinger informasjon ut av deltagerne i den globaliserte økonomien.

 • 1 - 30 av 309
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11