Nyhetsbrev: Skriv inn din e-post og meld deg på

Søk på Tema

Klipp fra media

Filter: globalpartner

Barns rettigheter er også bærekraft

DN+ (meninger) | 11.07.2018

Kommentar av Christian P. Baietta og Kim N. Gabrielli (Unicef Norge):  Det er en økt forventning at kapitalforvaltere tar hensyn til bærekraftig utvikling. Men sosiale forhold, slik som arbeidstagerrettigheter og barns levevilkår, kommer i andre rekke når investorer analyserer selskaper. Det er et stort fokus på klima og miljø, men bærekraft er også å gi alle mulighet til å delta i utviklingen. Mer enn 450 millioner mennesker jobber i verdikjeden til multinasjonale selskaper, hvor en stor andel er foreldre. For at deres barn skal ta del i utviklingen må vi flytte sosiale forhold høyere opp på forvalternes bærekraftsagenda.

En ny diakoni (bistand)

Vårt Land (verdidebatt) | 07.07.2018

Kommentar av Tale Hungnes (Amnesty): Hvis Norges nye utviklingsminister ønsker seg en til­nærming til bistand som peker bortenfor bistandens tids­alder, kan han se til et diakonalt samarbeidsprosjekt­ i ­Haydom i Tanzania. Her viser diakoni vei: Politiske menneske­rettigheter må gis mer plass i bistandstenkningen.

Det skjer ikke en dritt hvis ingen bryr seg

Dagbladet (meninger) | 07.07.2018

Kommentar av Karine Nordstrand (lege og styreleder i Leger Uten Grenser): Kanskje vil ikke aktivisme og oppmerksomhet gjøre at volden i Øst-Kongo stopper. Men dersom vi kan sørge for billigere og mer tilgjengelige vaksiner for befolkningen der, eller bedre behandling for de blant dem som lider av tuberkulose, så kan vi i alle fall bedre helsesituasjonen for en befolkning i nød. Vi i Leger Uten Grenser kommer ikke til å gi oss og jeg tviholder på viktigheten av å skape oppmerksomhet rundt verdens glemte humanitære kriser.

Å styre med blikket i bakspeilet

NRK ytring | 07.07.2018

Replikk av Bård Vegar Solhjell og Ragnhild Waagaard (WWF Norge): Vi debatterer gjerne med Norsk olje og gass, men da bør det skje med blikket rettet mot fremtiden, ikke fortiden.

Kunnskap, ikke bare bistand

Dagsavisen (nye meninger) | 05.07.2018

Kommentar av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Norsk bistand er spredt for tynt. Skal vi nå bærekraftsmålene, og bruke bistandspengene best mulig, må vi konsentrere innsatsen om færre land og ta flere utviklingspolitiske virkemidler i bruk.

Tall, vold og krig

Dagsavisen (nye meninger) | 05.07.2018

Debatt av Håvard Strand (PRIO): I et ampert innlegg 29.06 er Benedicte Bull både skremt og oppgitt over vår ukritiske gjengivelse av tall og manglende forståelse for Mexico. Vi er åpne for at det finnes nyanser og forbehold vi ikke har tatt med, men grunnen til at de falt bort var grensen på 5000 tegn, ikke vår deltagelse i en internasjonal konspirasjon mot latinamerikanere.

Gode lærere og læringsteknologi – ja takk begge deler (bistand)

Dagsavisen (nye meninger) | 04.07.2018

Debatt av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Et av regjeringens viktigste mål i utviklingspolitikken er å bidra til at alle barn i verden får skolegang av høy kvalitet. Det krever et bredt sett med virkemidler og vilje til å møte utfordringene med realisme.

Det store flertallet av asylsøkere til Norge har på ingen måte «grunnløse» søknader

Dagbladet (meninger) | 04.07.2018

Debatt av Rune Berglund Steen (Antirasistisk Senter) m.fl.: Innvandringspolitisk talsperson i Frp, Jon Helgheim, avleder i Dagbladet 19. juni oppmerksomheten bort fra utfordringer ved asylsøkeres rettssikkerhet. I stedet etterlyser han vårt engasjement for menneskene på flukt som aldri kommer til Norge. Flere av organisasjonene som underskrev kronikken, har vårt primære arbeid utenfor Norge, i direkte nærhet til områdene som mennesker flykter fra. Helgheims kronikk etterlater spørsmålet om han ikke er kjent med vårt omfattende arbeid for mennesker på flukt verden over, eller om han spekulerer i at leserne ikke er kjent med det.

Lytt til tenåringsjentene (bistand)

Vårt Land (verdidebatt) | 03.07.2018

Kommentar av Siv Meisingset (Plan Norge): Når ei krise skjer, er den humanitære innsatsen oftest rettet mot barn og voksne. Men hva med de som er midt i mellom? Hvilke behov har en tenåringsjente på flukt?

Fanget av Nobelprisen

Aftenposten (meninger) | 03.07.2018

Kronikk av Harald Bøskmann (SUM/UiO): Norske myndigheter må ta ansvar for Liu Xia. Hennes situasjon er en direkte konsekvens av Nobelkomiteens tildeling av fredsprisen til ektemannen.

En økonomisk agenda for norsk utenrikspolitikk

Dagsavisen (nye meninger) | 02.07.2018

Kronikk av Kim Noguere Gabrielli (UNICEF Norge): En milliard barn påvirkes av internasjonale selskapers verdikjeder, mens nesten en halv milliard foreldre jobber i dem, anslår UNICEF. Investorer og selskaper har derfor en avgjørende rolle å spille for barns levevilkår, barns rettigheter og for å nå bærekraftsmålene. Vi støtter derfor utviklingsminister Astrups ambisjon om å løfte økonomisk utvikling ut av skyggen til sosialt og klima i norsk utviklings- og utenrikspolitikk.

Flykter fra voldelige gjenger

Aftenposten (meninger) | 02.07.2018

Kommentar av Morten Tønneson-Krokan (Røde Kors): Organisert kriminalitet er en viktig årsak til flyktningstrømmen i Mellom-Amerika som Donald Trump vil stoppe på grensen til USA. Nær 300 000 mennesker er på flukt fra vold og fattigdom. Dette er 16 ganger flere enn for bare seks år siden.

DNs lettvinte asylmoralisme

DN+ (meninger) | 02.07.2018

Debatt av Pål Nesse (Flyktninghjelpen): Under tittelen «Asylmoralisme» går Dagens Næringsliv i lederen 28. juni friskt ut mot preses i Den norske kirke, biskop Helga Haugland Byfuglien. Hun anklages for umoralske valg fordi hun ikke prioriterer penger til flyktninger i nærområdene på bekostning av å hjelpe noen få i Europa. Det DN glemte å nevne, er at biskopen ved flere anledninger også har tatt til orde for langt mer hjelp til nærområdene. Byfuglien mener faktisk akkurat det samme som FNs høykommissær for flyktninger.

Livsfarlig aktivisme (menneskerettigheter)

Dagsavisen (nye meninger) | 30.06.2018

Kommentar av Bjørn Engesland (Helsingforskomiteen), John Peder Egenæs (Amnesty Norge), Maria Dahle (Human Rights House Foundation), Sandra Petersen (Det norske menneskerettighetsfond) og Jostein Hole Kobbeltvedt (Raftostiftelsen): I en tid der ledere for enkelte stormakter gjør det de kan for å sverte demokratiske institusjoner og undergrave de universelle menneskerettighetene, er det viktig at demokratiske land som Norge er prinsipielle, og har en redskapskasse skikket for en ny tid. Det er helt avgjørende for dem som kjemper for respekt for fundamentale rettigheter på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Milliarder bor i land hvor likekjønnede forhold kriminaliseres. I tolv land risikerer homofile dødsstraff. Norge vil forsvare LHBTI-personers rettigheter

Aftenposten (meninger) | 30.06.2018

Kommentar av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Kampen for å være seg selv og til å elske den man vil, kan og må vinnes. Land for land, lov for lov, hjerte for hjerte.

To tanker på én gang om flyktninger

DN+ (meninger) | 30.06.2018

Kommentar av Berit Hagen Agøy (Mellomkirkelig råd for Den norske kirke): DN antyder at biskopen (Byfuglien) åpner for fri fly av flyktninger og økonomiske migranter til Europa og stiller spørsmål om biskopen «mener at et system som lokker folk til å legge sin skjebne og alle sine penger i hendene på kyniske menneskesmuglere, er mer moralsk». DN mener at ettersom flere mennesker kan hjelpes for samme beløp i Nord-Afrika, enn i Europa, er det mest moralsk å hjelpe dem utenfor Europas grenser. Her gjelder det å ha to tanker i hodet på en gang.

Reform skal gi mest mulig utvikling (bistand)

DN+ (meninger) | 29.06.2018

Debatt av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Hagen mener at det å koble fag tettere på politisk ledelse vil sette våre utviklingspolitiske mål i skyggen av de utenrikspolitiske. Eller med hans ord: «Storesøster» vil sette «lillebror» i skyggen. Jeg mener det er en utdatert forestilling om sammenhengen i utenriks- og utviklingspolitikken. 2030-agendaen og bærekraftsmålene, som verdens land ble enige om i 2015, bygger nettopp på erkjennelsen av at de ulike politikkområdene henger sammen og at vi må jobbe på tvers for å nå målene.

Norge må feie for egen dør (bistand/regnskog)

Dagbladet (meninger) | 29.06.2018

Kommentar av Øyvind Eggen (Regnskogfondet): Det er et paradoks at Norge gir tre milliarder kroner i året til bevaring av regnskog, samtidig som vi importerer varer som ødelegger den samme skogen.

Hvilke lik teller, PRIO? Går volden i verden virkelig ned?

Dagsavisen (nye meninger) | 29.06.2018

Debatt av Benedicte Bull (SUM/UiO): Fire PRIO-forskere skriver i Dagsavisen 25.6 om gladnyheten at antall mennesker drept i krig er gått ned for tredje år på rad.

Vi må fortsette vandringen (klima)

Vårt Land (verdidebatt) | 29.06.2018

Kronikk av Terje Aadne (Norges Kristne Råd), Berit Hagen Agøy (Mellomkirkelig råd for Den norske kirke) m.fl.: Vi startet vår klimapilegrimsvandring i 2015. Da vandret millioner av mennesker mot Paris – for en rettferdig klimaavtale. Og det fikk vi. I Norge gikk vi fra Nordkapp i nord til svenskegrensa i sør, og til sammen tok skrittene oss en og en halv gang rundt jordkloden. Globalt stod millioner av mennesker – mobilisert av trosbaserte aktører – bak kravet. Det viste oss at sammen er vi mange, og sammen kan vi forandre. Kirker verden over har fortsatt vandringen, og nå inviterer vi deg til å bli med og gå.

La oss ønske flere kvoteflyktninger velkommen

Bergens Tidende (meninger) | 29.06.2018

Kommentar av Jorge Dahl (Norsk Folkehjelp Bergen): Det skulle det bare mangle at vi ikke kan øke kvoten fra 2120 kvoteflyktninger til 5000 i 2019.

Skatteparadisene vokser

Aftenposten (meninger) | 28.06.2018

Kommentar av Ingrid Hjertaker og Sigrid Klæboe Jacobsen (Tax Justice Network Norge): 10 prosent av de finansielle formuene til europeere er gjemt unna i skatteparadis, og bruken bare øker. Ny forskning har vist at rundt 40 prosent av overskuddet i multinasjonale selskaper flyttes til skatteparadiser hvert år. Også her har det vært sterk vekst. Våre politikere hevder at de jobber hardt mot skatteparadiser. Det er ikke troverdig. Norske myndigheter har heller vist en berøringsangst når det gjelder å innføre tiltak som kan bidra til å slå hull på hemmelighold og skatteunndragelse.

USA har satt kurs for krig mot Iran

Aftenposten (meninger) | 27.06.2018

Kronikk av Sverre Lodgaard (NUPI): I USA er maksimum press mot Nord-Korea blitt til maksimum press mot Iran.

Fra Røst til Bamako og Kinshasa (bistand)

Vårt Land (verdidebatt) | 26.06.2018

Kommentar av Wenche Fone (Norad): Norad lanserer nå nye prinsipper for sivilt samfunn. Prinsippene fra 2009 er utdatert og det sier også noe om den omskiftende tiden vi lever i. Løsningene fra årtusenskiftet er ikke svaret mot 2030. Vi må tenke nytt og vi gjør nettopp det hver dag. Prinsippene vi har valgt er bærekraft, inkludering, partnerskap, legitimitet, ansvarlighet, kostnadseffektivitet og kontekstsensitivitet. Disse må tilpasses ulike land og ulike situasjoner.

Bærekraftig innvandring

Vårt Land (verdidebatt) | 25.06.2018

Kommentar av Jørgen Carling og Marta Bivand Erdal (PRIO): I innvandringsdebatten hører vi stadig at innvandringen må være «bærekraftig». Det virker fornuftig, men kanskje ikke så oppklarende. Forrige uke presenterte vi en utredning om «bærekraftig migrasjon», utført på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. At noe er bærekraftig betyr at det kan opprettholdes over tid. Så «bærekraftig innvandring» skulle tilsi innvandring på et nivå som kan fortsette i det uendelige. Men det er ingen god målsetning å holde innvandringen konstant. 

Norsk laks er søramerikansk

Klassekampen+ (meninger) | 22.06.2018

Kommentar av Anja Bakken Riise og Heidi Lundeberg (Framtiden i våre hender): Rundt 60 prosent av fôret til laksen består i dag av plantevekster – som vokser i jorda. Halvparten av laksen kommer derfor fra land, ikke fra havet. Solbergs ambisjon om å øke matproduksjonen basert på havet, krever en radikal omlegging av laksefôret fra soya til råvarer som ikke krever jordareal.

Nei, 90 prosent av plasten i havet kommer ikke fra ti elver

Dagbladet (meninger) | 22.06.2018

Kommentar av Malin Jacob (Hold Norge Rent), Joan Fabres (GRID Arendal), Fredrik Myhre (WWF Norge) og Per-Erik Schulze (Naturvernforbundet): Av flere hundre tonn med søppel vi plukker langs den norske kystlinja, kommer det aller meste fra oss selv og våre naboland, og i svært liten grad fra kontinentene Afrika eller Asia.

Det norske nederlaget i Afghanistan

Morgenbladet (meninger) | 22.06.2018

Kommentar av Kristian Berg Harpviken (Prio): I Anders Hammers videodokumentar møter vi et Faryab der Taliban står sterkere enn noensinne. Der regjeringen og de regulære militære styrkene er helt avhengig av lokale militser for bevare kontrollen over provinshovedstaden og de viktigste fredsårene. Der militsen systematisk begår alvorlige folkerettsbrudd, som å kjøre rundt med drepte talibanere bundet på panseret av bilene sine for så å stille dem ut godt synlig i rundkjøringer. Dette er langt fra det utstillingsvinduet Norge ønsket at Faryab skulle være.

Nådestøt for fredsprosessen?

Klassekampen+ (meninger) | 22.06.2018

Kommentar av Knut Andreas O. Lid (fungerende generalsekretær i Caritas): EU har gjort det klart at handelsavtaler er knyttet til fredsprosessen og at det vil være dumskap av en ny president og kaste dette over bord. Den langvarige konflikten har kostet Colombia dyrt både i menneskeskjebner og pesos. Vi håper den nye presidenten forsikrer folket og omverden om at investeringene for fred i Colombia, ikke er forgjeves.

Kjør elbilpolitikk i lufta

NRK ytring | 21.06.2018

Kronikk av Anja Bakken Riise (FIVH): Norge skal nå bli et foregangsland for elfly. Vi i Framtiden i våre hender bejubler dette. Effektive klimatiltak har til nå glimret med sitt fravær i luftfarten. Vi nordmenn flyr mest innlands i hele Europa, selv om vi vet at luftfarten med enorme CO₂-utslipp bidrar til å ødelegge klodens klima.

1 - 30 av 608
1 2 3 4 5 6 .... 17 18 19 20 21