Klipp fra media

Filter: globalpartner

Må stanse sultkrisen

Aftenposten (meninger) | 27.07.2017

Debatt av utenriksminister Børge Brende (H): Så langt i år har Regjeringen bidratt med nær en milliard kroner for å avverge hungersnød i de fire landene. Det samlede humanitære budsjettet er i år for første gang på over fem milliarder kroner, og i løpet av stortingsperioden har Regjeringen økt den humanitære støtten med mer enn femti prosent.

Kjernevåpenforbud ikke forenlig med Nato-medlemskap

Dagbladet (meninger) | 26.07.2017

Debatt av utenriksminister Børge Brende (H): Nok en gang får vi servert påstanden om at et forbud mot kjernevåpen er fullt forenlig med Nato-medlemskapet. Denne gang kommer det fra tidligere SV-politiker og Nato-motstander Henriette Westhrin i Folkehjelpa. Hun unnlater å nevne at ingen Nato-lands regjeringer deler denne vurderingen, uansett partifarge. Westhrin kommer også med en rekke påstander om dobbeltspill og uansvarlighet som jeg lar ligge. Når en går tom for saklige argumenter, tyr man ofte til denne type nedsettende karakteristikker.

En skjebneuke for Venezuela

Dagsavisen (nye meninger) | 25.07.2017

Kronikk av Benedicte Bull (UiO/SUM): Venezuelas president Nicolás Maduro har sammenkalt til folkeavstemning på søndag om nedsetting av en grunnlovgivende forsamling, som han mener skal føre Venezuela ut av den dype økonomiske og politiske krisa landet befinner seg i.

Alt var ikke bedre før innen bistand

Aftenposten (meninger) | 24.07.2017

Debatt av statssekretær i UD, Tone Skogen (H): Per Ø. Grimstad og Tom Vraalsen viser med sin kronikk i Aftenposten 12. juli et fortsatt engasjement for bistand. Det har skjedd mye i norsk og internasjonal bistand de siste tiårene. Det er bred enighet i Stortinget om at vi skal holde fast på énprosentmålet. Det er ingen motsetning mellom det og resultater i norsk bistandssamarbeid. Tvert imot: prosenten gjør at rammene er kjent – og innenfor disse rammene har Stortinget nedfelt overordnede mål for virksomheten. De følger vi.

Dobbeltspill om atomvåpen

Dagbladet (meninger) | 24.07.2017

Kommentar av : Børge Brende har avvist at den nye FN-traktaten som forbyr atomvåpen vil få noen effekt. Samtidig sier han den vil svekke norsk sikkerhet. Det henger ikke sammen.

Klimaks nærmer seg i Venezuela: Blir det mer diktatur eller regimeendring?

Aftenposten (meninger) | 23.07.2017

Kommentar av Aslak J. Orre statsviter (CMI): Trykket øker daglig. Kanskje vil noen aksjonere i de neste ukene og føye seg inn landets rekke av ulykksalige militære inngrep i politikken. Imens forhandles det i kulissene om betingelser for chavistaenes maktovergivelse. Det føles som sluttspillet om dette kapittelet i Venezuelas historie er i siste fase.

Mer konsentrert bistand med denne regjeringen

Dagbladet (meninger) | 20.07.2017

Kommentar av statssekretær i UD, Marit Berger Røsland (H): I et intervju i Dagbladet 17. juli uttaler Støre at Norges lederposisjon i utviklingspolitikken har blitt svekket de siste fire årene. Analysen bygger på at regjeringen har valgt å samle ansvaret for utenrikspolitikk og utviklingspolitikk hos en minister. Dette er en påstand som ikke stemmer med de resultater som er oppnådd. Regjeringen har tatt internasjonalt lederskap i mange sentrale utviklingsspørsmål i løpet av regjeringsperioden.

Målet om en kjernevåpenfri verden

Dagbladet (meninger) | 20.07.2017

Debatt av utenriksminister Børge Brende (H): I sin leder 12. juli skriver Dagbladet at veien frem til avskaffelse av kjernevåpen er lang og vanskelig. Å hindre ytterligere spredning er den første store oppgaven, og at målet må være avskaffelse og forbud. I den rekkefølgen. Her har Dagbladet helt rett og det er nettopp dette som er kjernen i regjeringens politikk, slik et enstemmig Storting også har stilt seg bak.

Valgkamp anno 2017 bør handle om solidaritet med flyktninger, sultende og katastroferammede

Aftenposten (meninger) | 18.07.2017

Kommentar av Jan Egeland (Flyktninghjelpen): Denne valgkampen kunne for en gangs skyld dreie seg om solidaritet, nestekjærlighet og medmenneskelighet med flyktninger, sultende og katastroferammede. Det samsvarer med våre idealer og interesser å hjelpe i en verden i voldsom ubalanse.

«Bistanden har vært spredt for tynt»

VG (meninger) | 17.07.2017

Kronikk av utenriksminister Børge Brende (H): Målet er at bistand skal bli overflødig. Tilgang til jobber med gode arbeids- og lønnsvilkår er avgjørende for å bekjempe fattigdom. Verdensbanken har anslått at det trengs 600 millioner nye arbeidsplasser frem til 2028. Bistanden kan bidra til å legge til rette for investeringer og skape gode rammevilkår for næringslivet. Å gi penger til å bore en brønn eller bygge en skole kan være god bistand. Men skaper vi arbeidsplasser og god forvaltning slik at folk har en inntekt og betaler skatt, så vil et fattig land på sikt selv kunne betale for brønnene og skolene.

Jo, vi lykkes med utenrikspolitikken

Bergens Tidende (meninger) | 15.07.2017

Debatt av statssekretær i UD, Bård Ludvig Thormheim (H): SVs Andreas Sjalg Unneland skriver 11. juli at «de blåblå gjør Norge mindre viktig i den internasjonale politikken». Han nevner forholdet til USA og Kina, klimapolitikk, fredsdiplomati og atomvåpenpolitikken. Både premissene og konklusjonen fra Unneland er imidlertid feil. For å starte med konklusjonen: Norge har satt tydelige avtrykk i utenrikspolitikken de siste fire årene, noe Unneland burde kunne glede seg over.

Vårt bilde av Afrika

Ny Tid+ (meninger) | 13.07.2017

Kommentar av Stian Antonsen og Sigrun Johnstad (Fellesrådet for Afrika): Mange føler på et ubehag over hvordan Afrika presenteres og forstås. I det siste har det skjedd en interessant dreining i denne debatten: Afrikanske stemmer har for alvor meldt seg på.

Felles innsats mot fattigdom

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 12.07.2017

Debatt av statssekretær i UD, Tone Skogen (H): En helhetlig tilnærming til utvikling er utgangspunktet for stortingsmeldingen om bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk, som ble lagt frem i april. I motsetning til hva professor Rune Jansen Hagen hevder i DN 3. juli, var det bred støtte på Stortinget for hovedlinjene i meldingen. Det er ingen baktanker med satsingen på Team Norway. Et av de viktigste bidragene til fattigdomsbekjempelse er å skape arbeidsplasser i privat sektor.

Realisme og optimisme (globalisering)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 11.07.2017

Kommentar av utenriksminister Børge Brende (H): Utviklingen truer med å slå sprekker i den liberale verdensordenen som er bygget opp de siste 70 årene. Mens vi lenge nærmest har tatt for gitt en stadig styrking av denne verdensordenen, spør vi oss nå om hvordan den kan opprettholdes. Vi opplever en voksende uforutsigbarhet og sårbarhet; en erkjennelse av at vi ikke lenger kan ta fortsatt fremgang for gitt. Men er utsiktene fremover så mørke?

Når tallerkenen er tom

Dagsavisen (nye meninger) | 11.07.2017

Kronikk av Kari Helene Partapuoli (Utviklingsfondet): Når du skraper bort den siste resten på tallerkenen og det ikke er så mye som en smule igjen å spise - da er det tomt. På somalisk har de et navn for det: Murdiya. Det er det tørken har gjort med store deler av Somalia. Matfatet er tømt. Det er ingenting igjen å spise eller drikke.

Lær en mann å fiske? (bistand/likestilling)

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 10.07.2017

Kommentar av Anders Nordstoga (CARE): Det finnes solid vitenskapelig belegg for at økt likestilling fører til redusert fattigdom. Kunnskapen kommer ikke minst fra Verdensbanken, som har fastslått at likestilling er sentralt for bankens mål om å gjøre slutt på ekstrem fattigdom. Likevel omtales ikke dette med ett ord i Civitas nye rapport, «Veier ut av fattigdom», som ellers lener seg tungt på forskning og definisjoner fra nettopp Verdensbanken. Dette er oppsiktsvekkende – særlig i en rapport som skal gi råd til norske myndigheter.

Brutal, men rasjonell diktator

Dagbladet (meninger) | 09.07.2017

Kommentar av Sverre Lodgaard (NUPI): Kims dristighet kombinert med Trumps uforutsigbarhet har satt en ekstra spiss på konflikten det siste halvåret.

Nei, de sulter ikke fordi de er for mange

VG (meninger) | 08.07.2017

Kommentar av Jan Erik Øye (Plan Norge): 20 millioner mennesker i Sør-Sudan og Øst-Afrika risikerer å sulte i hjel. Det finnes mange misoppfatninger om hvorfor det er slik.

Norsk bistand til Palestina er et stort og dyrt paradoks

VG (meninger) | 07.07.2017

Kommentar av Are Johan Knudsen (CMI) og Jacob Høigilt (PRIO): Norge har gitt over 7 milliarder kroner i bistand til Palestina siden 2005, men situasjonen blir bare verre. For at bistanden skal ha ønsket effekt må Norge ta nye politiske grep.

Feilaktig om bistand fra Civita

VG (meninger) | 04.07.2017

Debatt av statssekretær i UD, Marit Berger Røsland (H): Med utgangspunkt i VGs føljetong knyttet til ett bistandsprosjekt i Indonesia til 1,4 millioner kroner, tegner Civita-rådgiverne et dystert bilde av norsk bistand i sin alminnelighet. Basert på et helt minimalt faktagrunnlag hevdes det at «i praksis fattes beslutninger om tildelingene ofte på tynt grunnlag og med et lemfeldig forhold til målet om å redusere fattigdom.» Dette er ikke bare en analytisk banalisering, men rett og slett feil.

Ap på klimaoffensiv

Dagbladet (meninger) | 04.07.2017

Kommentar av Marius Holm (ZERO) og Christoffer R. Klyve (FIVH): Vi håper at valgkampen vil få fram hva de to partiene faktisk vil gjøre i neste stortingsperiode. Om det stemmer at Arbeiderpartiet vil føre en mer ambisiøs politikk, bør de vise det enda tydeligere fram mot valget. Om Høyre har bedre alternativer for hvordan de konkret vil fase ut fossil energi neste periode, bør de bruke sommeren til å komme klarere på banen.

Russland og USA: Det umulige partnerskapet i kampen mot IS

Aftenposten (meninger) | 01.07.2017

Kronikk av Joakim Brattvoll og Julie Wilhelmsen (NUPI): I perioden etter 11. September 2001 var USA og Russland allierte i kampen mot terrorisme. Nå fremstår samarbeid mot Den islamske staten (IS) som umulig. Hvordan ble det slik?

Demokratikonflikten er ikke over (handel/investeringer)

NRK ytring | 27.06.2017

Kronikk av Petter Slaatrem Titland (Attac): Næringsdepartementet og Monica Mæland fortalte sivilsamfunnet før sommeren at avtalen med Kina blir en ordinær handelsavtale, uten investeringsdomstol for selskaper. «Men det kan godt hende Kina krever et investeringskapittel i avtalen», la fagstaben til. Det er i investeringskapitlene at domstolene dukker opp.

Manglende læring er ­bi­standens hovedutfordring

Ukeavisen Ledelse (meninger) | 27.06.2017

Kommentar av Per Øyvind Bastøe (evalueringsdirektør i Norad): Hovedutfordringen for norsk bistand er ikke bruk av ­konsulenter. Det er bedre læring, ikke færre konsulenter som virkelig ville gjort bistanden enda mer effektiv.

Noreg burde ta avstand frå president Temer, ikkje legitimere han

Aftenposten (meninger) | 24.06.2017

Vilde Gjerde Lied, (21) aktivist i Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) på Si;D: I går kom presidenten i Brasil Michel Temer til Noreg. I høve besøket har fleire organisasjonar saman med Latin-Amerikagruppene mobilisert til demonstrasjonar utanfor statsministerbustaden i dag. Vi ønskjer å vise tydelig motstand mot politkken presidenten fører i solidaritet med det brasilianske folket.

Kan du høre sult?

Dagbladet (meninger) | 24.06.2017

Kronikk av Kari Helene Partapuoli (Utviklingsfondet) m.fl.:  Sammen får vi lettere oppmerksomhet om kritiske situasjoner før det er for sent. Derfor samles vi nå om en felles innsamlingskampanje og en felles appell, #StillSulten, for å hjelpe dem som nå rammes av katastrofer som skjer i stillhet.

Norge har et ansvar for å stoppe bombing av sivile i byer

Dagbladet (meninger) | 20.06.2017

Kommentar av Mads Harlem (Røde Kors): Med den lederrollen som regjeringen nå har tatt i arbeidet for å skjerme skoler og utdanning fra krig og konflikt, bør Norge også nå ta ansvar i arbeidet for å få slutt på bruk av eksplosive våpen som rammer sivile og legger hele samfunn i ruiner.

Presidentbesøk til besvær (Norge/Brasil)

Dagsavisen (nye meninger) | 20.06.2017

Kronikk av Benedicte Bull (SUM/UiO): Utfordringen for norske myndigheter når Temer nå kommer på besøk vil være å sikre at Brasil-samarbeidet blir bredt anlagt med en sosial og bærekraftig profil, som skissert i Brasil-strategien, og unngå å bli for assosiert med en mann som brasilianere flest forbinder med korrupsjon og en brutal strukturtilpasning.

Dør engasjementet i ekkokammeret?

Dagbladet (meninger) | 19.06.2017

Kommentat av : Ifølge en ny undersøkelse mener bare fire av ti at engasjement har noen egentlig effekt. Vi vil vise de resterende seks at de tar feil. Men da må vi ut av ekkokammeret.

Noe er galt med Norfunds mandat

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 19.06.2017

Kommentar av Beate Thoresen og Per Ranestad (seniorrådgivere i Norsk Folkehjelp): Næringslivet og investorer er i prinsippet styrt av «do no harm»-kriterier for å unngå brudd på menneskerettighetene. For Norfund, som finansieres over bistandsbudsjettet, må kravene være strengere. Norfund må bidra til at de fattigste får det bedre, og redusere ulikhet og maktkonsentrasjon i landene de investerer i. For at det skal skje, må Norfund ha en god kartlegging av hvem de samarbeider med og en analyse av hvem som nyter godt av investeringene.

1 - 30 av 349
1 2 3 4 5 6 .... 8 9 10 11 12