Klipp fra media

Filter: globalpartner

Tyskland og Frankrike viser vei (skatterettferdighet)

Aftenposten (meninger) | 13.09.2017

Kommentar av Sigrid Klæboe Jacobsen (TJN-Norge): Tiden er overmoden for en diskusjon om hvordan et rettferdig skattesystem kan innrettes til hvordan det globaliserte næringslivet fungerer i det 21. århundre. Nyheten bør også stimulere til selvransakelse hos norske politikere, som rutinemessig erklærer seg maktesløse overfor multinasjonale selskapers ekstreme skatteplanlegging, og at vi er prisgitt internasjonale kompromissløsninger fra OECD.

Internasjonal kvinnekamp: Bråstopp etter 20 år?

Dagsavisen (nye meninger) | 13.09.2017

Kronikk av Gro Lindstad (FOKUS): I over 20 år har paraplyorganisasjonen FOKUS samarbeidet med medlemmer og partnere om kvinners rettigheter og likestilling internasjonalt. Selv om det har vært gått langsomt, har utviklingen tross alt gått i riktig retning: Det er etter hvert allment akseptert at fattigdom og marginalisering har en kjønnsdimensjon. Men framgangen er truet og konservative krefter i en rekke land forsøker å svekke kvinners rettigheter.

Hvem utgjør en terrorist?

Dagsavisen (nye meninger) | 12.09.2017

Kommentar av Minda Holm (NUPI): Etter 11. september har stadig flere ikke-statlige grupper fått merkelappen terrorister. I Myanmar ser vi hvor mye vold det begrepet kan legitimere.

Er du opptatt av klima bør du stemme på disse partiene

Dagbladet (meninger) | 09.09.2017

Kommentar av Nina Jensen (WWF): Det er dessverre fortsatt umulig å anbefale klimavelgere å stemme på et av de tre største partiene. Men det er mange andre å velge mellom.

Nøkkelen til fattigdomsbekjempelse (bistand/næringsliv)

Aftenposten (meninger) | 07.09.2017

Kommentar av utenriksminister Børge Brende (H) og Kjell Roland (Norfund): Vår egen historie er relevant for bistandsdebatten. Tradisjonell bistand har gitt positiv utvikling på mange områder, men har i mindre grad skapt varige arbeidsplasser. Å bidra til å utvikle bedre skattesystemer og fordelingspolitikk i utviklingsland er viktig, men det løser ikke en av de viktigste utfordringene innenfor fattigdomsbekjempelse: Å mangedoble de fattige landenes egen verdiskaping.

Brudd mot menneskeheten

Vårt Land (verdidebatt) | 07.09.2017

Debatt av Johan Nordgaard Hermstad (Fellesrådet for Afrika): Statssekretær Tone Skogen slo i et innlegg mandag 4. september fast at Fellesrådet for Afrika tar feil når vi mener norske myndigheter er passive overfor krisen i Burundi. Samme dag slo en FN-granskning fast at vi mest sannsynlig står overfor overgrep mot menneskeheten. Vi etterlyser handling som går utover å kopiere andre lands sanksjoner.

Frp må ta de farlige skatteflyktningene

Aftenposten (meninger) | 06.09.2017

Marikka Udnæs Elsbak (17) fra Changemaker på Si;D: Det er viktig for norsk verdiskaping at vi oppdaterer skattesystemet, men det er enda viktigere for utviklingsland. De rammes mye hardere av kapitalflukt, og konsekvensene er større.

Utdanningskrise for palestinske barn

Dagbladet (meninger) | 01.09.2017

Kommentar av Amer Bokhari (Redd Barna): Etter 50 års okkupasjon, forblir generasjoner av palestinske barn fanget i en syklus av vold og brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Næringslivet skal bidra til en inkluderende vekst og utvikling i sør (bistand)

Aftenposten (meninger) | 01.09.2017

Debatt av Morten Eriksen og Trine-Cecillie Riis-Hansen (Atlas-alliansen): I Aftenposten 19. august skriver Norfunds Kjell Roland og Ola Nafstad om betydningen av næringslivet for å skape utvikling og vekst i fattige land. Men Norfund løfter ikke det viktigste prinsippet det nå er global enighet om: Næringslivet skal bidra til en inkluderende vekst og utvikling i sør. Dette er kjerneprinsippet i FNs bærekraftsmål.

Folk savner nok politikere med prinsipper (handel/menneskerettigheter)

Vårt Land (verdidebatt) | 01.09.2017

Kommentar av Petter Slaatrem Titland (Attac): Hvordan skal Norge forholde seg til handelspartnere som bryter menneskerettigheter? Har vi gått fra å være puddel til Kinas veskehund?

Hvor ender norske kuler? (våpeneksport)

VG (meninger) | 01.09.2017

Kommentar av Tuva Krogh Wiedskjold og Henrik M. Hvaal (Changemaker): Norge eksporterer militært materiell til flere av landene i koalisjonen som ifølge FN drepte nesten 700 barn i Jemen i 2016. Det er ikke så rart at politikerne tier.

Offensiv og trygg utenrikspolitikk

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 31.08.2017

Debatt av utenriksminister Børge Brende (H): I et innlegg i Dagens Næringsliv 29. august følger Anniken Huitfeldt den strategien som synes å gjelde for Arbeiderpartiets valgkamp; kritikk av regjeringen uten særlig omtale av egen politikk. Angrepene handler om at jeg skal ha fulgt en forsiktighetslinje. I samme innlegg skriver imidlertid Huitfeldt at Norge er tjent med å være gjenkjennelig i vår utenrikspolitikk, og innrømmer også at det knapt er mulig å være uenige i beskrivelsene i UDs ferske veivalgsmelding.

Brendes burundiske problem

Vårt Land (verdidebatt) | 30.08.2017

Kommentar av Johan Hermstad (Fellesrådet for Afrika): Burundiske myndigheter har ignorert det internasjonale samfunnets oppfordringer i 2 år og står ansvarlig for en dyp politisk krise. Den norske holdningen til situasjonen får oss til å spørre: er Brendes menneskerettighetsfokus i utenrikspolitikken virkelig ikke mer enn å vente på at krisen får svært alvorlige dimensjoner?

Lovløshetens lange arm

Dagsavisen (nye meninger) | 29.08.2017

Kronikk av Benedicte Bull (SUM): Tilfellet Guatemala viser at kampen mot korrupsjon og for fred ikke er en kamp som kan vinnes en gang for alle, men må kjempes i stort og smått hver dag.

Venezuela nærmer seg stupet

VG (meninger) | 25.08.2017

Kommentar av utenriksminister Børge Brende (H): Omverdenen kan ikke sitte stille og se på at Venezuela bryter sammen og at stabiliteten i regionen trues.

Støre bør selv kunne svare på klimaspørsmål

Dagsavisen (nye meninger) | 23.08.2017

Kommentar av Anje Bakken Riise (FIVH): Aasland viser til flere gode klimaprioriteringer fra partiprogrammet. Vi vet valgkampen er en travel tid, men det burde være lett for Støre å selv svare på ti forholdsvis enkle spørsmål. Det er bra at han har uttalt at klima er en av de viktigste sakene i valgkampen. Da bør vi kunne forvente at han kan vise for velgerne hvilke klimatiltak han vil stemme for i neste stortingsperiode.

Flyktninger har blitt et tabu for alle andre enn Sylvi Listhaug

Dagbladet (meninger) | 23.08.2017

Kommentar av John Peder Egenæs (Amnesty International i Norge), Sturla Stålsett (professor i diakoni, religion og samfunn på Menighetsfakultetet) og Ingebrigt Steen Jensen (forfatter og foredragsholder): Vi er ikke for fri innvandring. Og vi mener ikke at problemet løses ved at alle får komme til Norge. Vi aksepterer bare ikke retorikken fra ledende partier, om at den ”realistiske” politikken er å stenge murene for å holde problemet på en armlengdes avstand. Flyktningdiskusjonen kan ikke lenger handle om å polarisere og ekskludere, men å være nøktern og løsningsorientert. Det realistiske er glassklart: Norge må ta store, internasjonale initiativer til varige løsninger som kan ta problemene ved roten.

Verre konfliktnivå i vente

Dagsavisen (nye meninger) | 15.08.2017

Kronikk av Sverre Lodgaard (NUPI): USA har trukket seg fra Paris-avtalen om klima og vist liten interesse for politiske løsninger på sikkerhetspolitiske problemer. Hvis det finnes diplomatisk kløkt og finesse i Trump-administrasjonen skjuler de det godt.

Bistand til utdanning virker

VG (meninger) | 15.08.2017

Kommentar av utenriksminister Børge Brende (H): Ufattelige 263 millioner barn og unge går ikke på skole. Dette har store sosiale, økonomiske og sikkerhetspolitiske konsekvenser for de landene som ligger etter, men også for resten av verdenssamfunnet.

Millioner av jenter usynlige for verden

Dagbladet (meninger) | 15.08.2017

Kommentar av : I Sør-Sudan er det tre ganger større sannsynlighet for at en jente vil dø under graviditet eller fødsel enn at hun får fullført 8. klasse. Tenk om det hastet like mye for oss å få slutt på barnegraviditet som for eksempel polio?

Lettvint harselering

Bergens Tidende (meninger) | 14.08.2017

Debatt av Dave Watson (LAG Bergen): Leif Marsteintredet og Aslak Orre seiler under falskt flagg og driver ideologisk propaganda i BT 9. august. Både jeg personlig og Latin-Amerikagruppen har til stadighet påpekt ting vi mener er kritikkverdige med regimet i Venezuela: dårlig økonomisk styring, korrupsjon, og til tider overdrevet maktbruk. Men i motsetning til Marsteinstredet og Orre setter vi disse ting i kontekst med det maktspillet som utspiller seg mellom forskjellige interessegrupper og de større geopolitiske forholdene.

Jo, Sylvi Listhaug: bistand virker!

NRK ytring | 11.08.2017

Kronikk av Gunvor Knag Fylkesnes (Redd Barna): Det er synd at statsråden bidrar til et feilaktig inntrykk av at norsk bistand er uten mål, mening eller kontroll. Redd Barna applauderer at bistand gis oppmerksomhet under valgkampen, men politikerne må holde seg til fakta. Under onsdagens Politiske Kvarter møttes innvandringsminister Sylvi Listhaug og KrF- leder Knut Arild Hareide til debatt om blant annet norsk bistandspolitikk.

Hva svarer du, Jonas Gahr Støre? (klima)

Dagsavisen (nye meninger) | 09.08.2017

Kommentar av Anja Bakken Riise (FIVH): Framtiden i våre hender og Zero har bedt partienes førstekandidater i alle fylker ved årets valg, inkludert deg, om å ta stilling til ti tiltak vi mener må vedtas i neste stortingsperiode for å gjøre Norge hundre prosent fornybart innen 2040.

Det handler om likestilling og makt

Bergens Tidende (meninger) | 04.08.2017

Debatt av Moira Eknes (CARE): For å sikre at norsk bistand gir best mulig resultater, er det viktig at forskere stiller spørsmål ved antakelser som legges til grunn for tiltakene. Men betydningen av kvinners rettigheter for barns fremtid handler om mye mer enn hvem som bruker penger på hva.

Eventyrfortellinger om Venezuela

Bergens Tidende (meninger) | 03.08.2017

Debatt av Dave Watson (LAG-Bergen): Under de siste protestene, som begynte i april i år, har opposisjonsaktivister tatt i bruk en ny og grotesk metode for å spre frykt. Ifølge visepresident Tareck El Aissami har over 20 antatte regimetilhengere blitt lynsjet, antent og brent levende, noe som forårsaket at flere av de døde på grunn av skadene. Selvfølgelig er dette en opposisjon som ingen burde støtte, BT!

Norsk bistand er i verdensklasse

Aftenposten (meninger) | 30.07.2017

Debatt av utenriksminister Børge Brende (H): Regjeringen har foretatt tøffe prioriteringer de siste årene. Vi har doblet satsingen på utdanning fordi vi mener at kunnskap og kompetanse er helt vesentlig for å sikre utvikling. Vi har økt de humanitære budsjettene med mer enn 50 prosent fordi verden nå står overfor store humanitære kriser. Er det slike satsinger Vraalsen og Grimstad mener mangler faglig fundament og ikke produserer resultater?

Statoil er et symptom på et utdatert skattesystem

Dagbladet (meninger) | 28.07.2017

Kommentar av : Fokuset på Oljefondet og Norfunds investeringer via skatteparadis har begynt å bære frukter etter at Oljefondet i juni bestemte å flytte sine holdingsselskaper ut av skatteparadis som Luxemburg og delstaten Delaware. Derfor er det påfallende at politikerne ikke har satt større press på statseide selskaper, som Statoil, til å ta standpunkt mot skatteparadiser og den aggressive skatteplanleggingen.

Må stanse sultkrisen

Aftenposten (meninger) | 27.07.2017

Debatt av utenriksminister Børge Brende (H): Så langt i år har Regjeringen bidratt med nær en milliard kroner for å avverge hungersnød i de fire landene. Det samlede humanitære budsjettet er i år for første gang på over fem milliarder kroner, og i løpet av stortingsperioden har Regjeringen økt den humanitære støtten med mer enn femti prosent.

Kjernevåpenforbud ikke forenlig med Nato-medlemskap

Dagbladet (meninger) | 26.07.2017

Debatt av utenriksminister Børge Brende (H): Nok en gang får vi servert påstanden om at et forbud mot kjernevåpen er fullt forenlig med Nato-medlemskapet. Denne gang kommer det fra tidligere SV-politiker og Nato-motstander Henriette Westhrin i Folkehjelpa. Hun unnlater å nevne at ingen Nato-lands regjeringer deler denne vurderingen, uansett partifarge. Westhrin kommer også med en rekke påstander om dobbeltspill og uansvarlighet som jeg lar ligge. Når en går tom for saklige argumenter, tyr man ofte til denne type nedsettende karakteristikker.

En skjebneuke for Venezuela

Dagsavisen (nye meninger) | 25.07.2017

Kronikk av Benedicte Bull (UiO/SUM): Venezuelas president Nicolás Maduro har sammenkalt til folkeavstemning på søndag om nedsetting av en grunnlovgivende forsamling, som han mener skal føre Venezuela ut av den dype økonomiske og politiske krisa landet befinner seg i.

1 - 30 av 376
1 2 3 4 5 6 .... 9 10 11 12 13