Ulikhetens pris

Kommentar av Øystein Dørum (DNB Markets): Økte ulikheter har økonomiske konsekvenser. Der institusjoner som OECD og IMF tidligere kviet seg for å mene mye om fordeling, er begge nå enige om at økte ulikheter isolert sett gir lavere verdiskaping.