Tips en venn

Fyll ut feltene under og trykk [send]
Vi lagrer ingen informasjon om deg og din mottaker!
NYHETER: Sosiale forhold
E-BIBLIOTEK: Sosiale forhold
Norges idrettsforbund
|
09.04.2015


Hvis barn fikk bestemme så ville de lekt mer og spilt mer fotball. Dette bør regjeringenes satsing på utdanning i utenrikspolitikken ta inn over seg. Bør egentlig idrett og fysisk aktivitet høre hjemme på Norges og det internasjonale samfunnets utdannings- og utviklingsagenda? Ja, selvsagt!

Digni
|
25.03.2015


20 år etter den banebrytende kvinnekonferansen i Beijing, hvor kvinners rettigheter ble gjort til et universelt anliggende, ser det ut til at optimismen forsvunnet som dugg for solen.Nå handler det ikke lenger om hvordan man skal komme seg videre, men like mye om å forsvare de rettighetene det har vært enighet om.

Redd Barna
|
10.02.2015


Har du råd til å føde? Se hvordan norske jordmødre reagerte da vi introduserte dem for vårt fødselstaksameter, og en virkelighet som er høyst reell andre steder i verden.

SOS-barnebyer
|
09.01.2015


Fem år etter jordskjelvet som la store deler av hovedstaden og områdene rundt i grus, åpnes den tredje SOS-barnebyen i Haiti. Med den nye barnebyen i Les Cayes utvider og forsterker SOS-barnebyer arbeidet for de mest sårbare barna.

WFP
|
11.12.2014


I går mottok Verdens matvareprogram (WFP) en betydelig donasjon til nødhjelpsoperasjoner i Sudan fra den norske regjeringen.

Redd Barna
|
18.11.2014


Mer enn 300.000 barn dør hver dag av komplikasjoner etter å ha blitt født for tidlig. For tidlige fødsler er nå den største årsaken til barnedødelighet for barn under 5 år.

SOS-barnebyer
|
10.11.2014


Tacloban var en spøkelsesby etter tyfonen for et år siden. Nå leker barna igjen, selv om mange har fått nye familier.

SOS-barnebyer
|
05.11.2014


Nesten en hel generasjon barn og unge i Syria står i fare for å miste sitt viktige utdanningsløp om ikke situasjonen i landet blir bedre.

SOS-barnebyer
|
10.10.2014


Norge har en lederrolle under giverlandskonferansen for Gaza som finner sted i helgen. Den rollen må vi bruke til å støtte de hundretusener av barn som sliter med krigstraumer, sier Svein Grønnern, generalsekretær i SOS-barnebyer Norge.

SOS-barnebyer
|
29.09.2014


God barneomsorg er fundamentet for all utvikling. Derfor er ikke barnevern noe vi kan vente med til alle andre problemer er løst. En bedre barneomsorg gir både flere deltakere i arbeidsmarkedet, et bedre grunnlag for økonomisk vekst, og lavere utgifter i fremtidens sosialbudsjetter. Derfor må omsorgen for utsatte barn nå rykke opp til første plass på utviklingsagendaen.

Hva er fattigdom? Hvem er de Fattige? Hvordan oppstår fattigdom? Fokus på fattigdom på FN-sambandet sitt nettsted.

Forum for kvinner og utviklingspørsmål - er et kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål med vekt på informasjonsformidling og kvinnerettet utviklingssamarbeid.

På UNICEF Norge sine sider om Barnekonvensjonen finner du en forkortet og forenklet versjon av barnekonvensjonen, og mye bakgrunnsstoff.

Om utviklingsfondet sitt arbeid med matsikkerhet, artikler og lenker til mer informasjon.

FN sine Resources for speakers sider inneholder bakgrunnsinformasjon og tall om befolkning og befolkningsutvikling.

På UNICEF Norge sitt nettsted finner du informasjon om utvikling og barn, og FN sitt arbeid for å hjelpe barn.

FNs barnefond sin fremste oppgave er å forsvare og å fremme barnsrettigheter, og å bistå i planlegging og gjennomføring av tiltak som forbedrer barns livssituasjon, særlig i U-land. 

World Disasters Report er den eneste årlige internasjonale, tverrfaglige rapporten som fokuserer på katastrofer, fra naturkatastrofer til menneskeskapte kriser.

På Redd Barna sitt nettsted finner du informasjon om organisajonen og Redd Barna sitt arbeid, samt en rekke temasider om barn og ulike emner.

Teamside om funksjonshemmede og menneskerettigheter

Nettbaserte undervisningssider om barnearbeid på nettsidene til danske Redd Barna.

FOKUS gir ut bladet Kvinner Sammen. Kvinner Sammen tar opp internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål i et kvinneperspektiv med prioritering av spørsmål knyttet til kvinners situasjon og rolle i Sør, kvinnerettet bistand og internasjonal solidaritet mellom kvinner. Her finner du artikkel samlinger om utvalgte emner.

I forbindelse med Operasjon Dagsverk 08 kan du lese om jenter i Bangladesh; Hvor hender det? Nr.5 20. oktober 2008

Les om bakgrunnen for matvarekrisen våren 2008 i Hvor hender det? Nr. 1, 9. januar 2008.

CARF arbeider for at gatebarn i Brasil og andre deler av verden skal få muligheten til å leve et liv i fredelige og trygge omgivelser. Her finner man informasjon om Gatebarn og organisasjonens arbeid i Brasil.

En samling av nyhetsartikler om mat og jordbruk  i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

En samling av nyhetsartikler om helse i tidsskriftet Bistandsaktuelt. 

Regjeringens handlingsplan mot menneskehandet (2011-2014).

Artikler om mat og verdens matvaresikkerhet i Verdenmagasinet X.

Hvor mange gatebarn? Hvem og hvorfor? På Unicef sitt nettsted finner du svarene.

Skoleplan.no er en ressursside som tilbyr gratis, nettbasert skolemateriell om barn for bruk i grunnskolen.


Informasjon og ressurser om likestilling og kjønnsforskning i Norge på engelsk. 

Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket