Tips en venn

Fyll ut feltene under og trykk [send]
Vi lagrer ingen informasjon om deg og din mottaker!
NYHETER: Sosiale forhold
E-BIBLIOTEK: Sosiale forhold
Redd Barna
|
18.11.2014


Mer enn 300.000 barn dør hver dag av komplikasjoner etter å ha blitt født for tidlig. For tidlige fødsler er nå den største årsaken til barnedødelighet for barn under 5 år.

SOS-barnebyer
|
10.11.2014


Tacloban var en spøkelsesby etter tyfonen for et år siden. Nå leker barna igjen, selv om mange har fått nye familier.

SOS-barnebyer
|
05.11.2014


Nesten en hel generasjon barn og unge i Syria står i fare for å miste sitt viktige utdanningsløp om ikke situasjonen i landet blir bedre.

SOS-barnebyer
|
10.10.2014


Norge har en lederrolle under giverlandskonferansen for Gaza som finner sted i helgen. Den rollen må vi bruke til å støtte de hundretusener av barn som sliter med krigstraumer, sier Svein Grønnern, generalsekretær i SOS-barnebyer Norge.

SOS-barnebyer
|
29.09.2014


God barneomsorg er fundamentet for all utvikling. Derfor er ikke barnevern noe vi kan vente med til alle andre problemer er løst. En bedre barneomsorg gir både flere deltakere i arbeidsmarkedet, et bedre grunnlag for økonomisk vekst, og lavere utgifter i fremtidens sosialbudsjetter. Derfor må omsorgen for utsatte barn nå rykke opp til første plass på utviklingsagendaen.

IMPACT Norway
|
20.08.2014


Av jordens mer enn en milliard funksjonshemmede bor over 800 millioner i fattige land. Levekårsundersøkelser viser at personer med funksjonshemming gjerne befinner seg nederst på den sosiale og økonomiske rangstigen og er å finne som de fattigste blant de fattige.

Norges Røde Kors
|
07.05.2014


Seks måneder etter tyfonen Haiyan raste på Filippinene lever flere millioner av mennesker i svært utrygge forhold. Røde Kors skal bygge boliger, sørge for rent vann og bedre helsetilgang.

LLH
|
04.11.2013


Mens transkvinner kan glede seg over utvidede rettigheter, har et amerikansk forsøk på å fremme homorettigheter gjort homobevegelsen enda mer marginalisert enn før.

SOS-barnebyer
|
21.10.2013


FNs tusenårsmål er langt fra oppfylt. I neste runde må vi begynne med å beskytte verdens sårbare barn. Eksemplene finnes over hele verden: 24 millioner barn vokser opp uten sine foreldre, og enda flere opplever en barndom uten tilstrekkelig beskyttelse og omsorg fra en familie.

FOKUS
|
11.10.2013


Åtte år gamle Rawan fra Jemen døde på bryllupsnatten av indre blødninger etter å ha blitt voldtatt av sin 40 år gamle ektemann. Tragedien har opprørt en hel verden.

Hva er fattigdom? Hvem er de Fattige? Hvordan oppstår fattigdom? Fokus på fattigdom på FN-sambandet sitt nettsted.

Forum for kvinner og utviklingspørsmål - er et kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål med vekt på informasjonsformidling og kvinnerettet utviklingssamarbeid.

Om utviklingsfondet sitt arbeid med matsikkerhet, artikler og lenker til mer informasjon.

På UNICEF Norge sine sider om Barnekonvensjonen finner du en forkortet og forenklet versjon av barnekonvensjonen, og mye bakgrunnsstoff.

På UNICEF Norge sitt nettsted finner du informasjon om utvikling og barn, og FN sitt arbeid for å hjelpe barn.

FNs barnefond sin fremste oppgave er å forsvare og å fremme barnsrettigheter, og å bistå i planlegging og gjennomføring av tiltak som forbedrer barns livssituasjon, særlig i U-land. 

På Redd Barna sitt nettsted finner du informasjon om organisajonen og Redd Barna sitt arbeid, samt en rekke temasider om barn og ulike emner.

World Disasters Report er den eneste årlige internasjonale, tverrfaglige rapporten som fokuserer på katastrofer, fra naturkatastrofer til menneskeskapte kriser.

Teamside om funksjonshemmede og menneskerettigheter

CARF arbeider for at gatebarn i Brasil og andre deler av verden skal få muligheten til å leve et liv i fredelige og trygge omgivelser. Her finner man informasjon om Gatebarn og organisasjonens arbeid i Brasil.

Les om bakgrunnen for matvarekrisen våren 2008 i Hvor hender det? Nr. 1, 9. januar 2008.

Nettbaserte undervisningssider om barnearbeid på nettsidene til danske Redd Barna.

FOKUS gir ut bladet Kvinner Sammen. Kvinner Sammen tar opp internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål i et kvinneperspektiv med prioritering av spørsmål knyttet til kvinners situasjon og rolle i Sør, kvinnerettet bistand og internasjonal solidaritet mellom kvinner. Her finner du artikkel samlinger om utvalgte emner.

I forbindelse med Operasjon Dagsverk 08 kan du lese om jenter i Bangladesh; Hvor hender det? Nr.5 20. oktober 2008

En samling av nyhetsartikler om mat og jordbruk  i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

En samling av nyhetsartikler om helse i tidsskriftet Bistandsaktuelt. 

Temasider om internasjonal menneskehandel fra UD med lenker til artikler og norske og internasjonale dokumenter.

Artikler om mat og verdens matvaresikkerhet i Verdenmagasinet X.

Hvor mange gatebarn? Hvem og hvorfor? På Unicef sitt nettsted finner du svarene.

Skoleplan.no er en ressursside som tilbyr gratis, nettbasert skolemateriell om barn for bruk i grunnskolen.


Informasjon og ressurser om likestilling og kjønnsforskning i Norge på engelsk. 

Atlas-alliansen er en sammenslutning av bistandsarbeidet til flere av funksjonshemmedes organisasjoner i Norge. På nettstedet finner man informasjon om bistand rettet mot funksjonshemmede, publikasjonen Atlas-nytt og en søkbar info-bank med dokumenter og informasjonsressurser om bl.a en rekke land.
Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket