Tips en venn

Fyll ut feltene under og trykk [send]
Vi lagrer ingen informasjon om deg og din mottaker!
NYHETER: Sosiale forhold
E-BIBLIOTEK: Sosiale forhold
Kirkens Nødhjelp
|
02.09.2015


Vi vil ikke se på at våre religioner misbrukes for å rettferdiggjøre vold, sier 21 norske religiøse ledere i oppropet "Ikke i vårt navn". En av tre kvinner i verden har blitt mishandlet, voldtatt eller utsatt for andre typer vold, ifølge FN. I mange samfunn brukes religion for å rettferdiggjøre undertrykkelse av mennesker.

Impact Norway
|
19.08.2015


Å være funksjonshemmet innebærer ikke bare å oppleve en fysisk begrensning, men også en psykologisk begrensing. Man kan ikke lenger effektivt ta del i arbeidsmarkedet eller være en inntektskilde.

Atlas-alliansen
|
13.08.2015


Ambrose Murangira jobber for Døveforbundet i Uganda. Han er en samfunnsengasjert ung mann med tro på seg selv og muligheten til å jobbe for et bedre samfunn for oss alle.

CARE
|
30.06.2015


Sittende i sirkel rundt en sparekasse på et sandgulv i landsbyen Hamdallaye i Niger har 24 kvinner sammen funnet veien ut av ekstrem fattigdom.

 

FOKUS
|
16.06.2015


Alle mannlige statsråder, Stortingspresidenten og mannlige stortingsrepresentanter, Ole Robert Reitan, Idar Kreutzer, Petter Schjerven, Curt A. Lier, Anders Folkestad og Marcel Leilienhof. 

Dette er bare noen av mennene som idag slutter seg til den verdensomspennende FN-kampanejen HeforShe. Mange flere vil bli utfordret til å delta.

Nettverk for Global mental helse
|
11.05.2015


Jordskjelvet som inntraff i Nepal lørdag 25. april, rammet ca. 8 millioner mennesker. Mange har blitt berørt av synlige skader, både på kroppen sin og på bygninger. Mindre synlige er de psykologiske reaksjonene på en slik krise. Vi mennesker er på tvers av kulturer like i måten vi reagerer på sterke opplevelser på, med uttalte eller uutalte følelser.

Redd Barna
|
05.05.2015


Forskjellen mellom fattig og rik øker når menneskene flytter inn til storbyene. Om lag en tredjedel av den urbane befolkningen i utviklingsland lever i dag i byenes slumområder.

Aldri har så mange mennesker bodd i by. 54 prosent av verdens befolkning bor i dag i urbane strøk, og FN anslår at i 2050 vil andelen være to tredeler.

Norges idrettsforbund
|
09.04.2015


Hvis barn fikk bestemme så ville de lekt mer og spilt mer fotball. Dette bør regjeringenes satsing på utdanning i utenrikspolitikken ta inn over seg. Bør egentlig idrett og fysisk aktivitet høre hjemme på Norges og det internasjonale samfunnets utdannings- og utviklingsagenda? Ja, selvsagt!

Digni
|
25.03.2015


20 år etter den banebrytende kvinnekonferansen i Beijing, hvor kvinners rettigheter ble gjort til et universelt anliggende, ser det ut til at optimismen forsvunnet som dugg for solen.Nå handler det ikke lenger om hvordan man skal komme seg videre, men like mye om å forsvare de rettighetene det har vært enighet om.

Redd Barna
|
10.02.2015


Har du råd til å føde? Se hvordan norske jordmødre reagerte da vi introduserte dem for vårt fødselstaksameter, og en virkelighet som er høyst reell andre steder i verden.

Hva er fattigdom? Hvem er de Fattige? Hvordan oppstår fattigdom? Fokus på fattigdom på FN-sambandet sitt nettsted.

Forum for kvinner og utviklingspørsmål - er et kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål med vekt på informasjonsformidling og kvinnerettet utviklingssamarbeid.

På UNICEF Norge sine sider om Barnekonvensjonen finner du en forkortet og forenklet versjon av barnekonvensjonen, og mye bakgrunnsstoff.

Om utviklingsfondet sitt arbeid med matsikkerhet, artikler og lenker til mer informasjon.

FN sine Resources for speakers sider inneholder bakgrunnsinformasjon og tall om befolkning og befolkningsutvikling.

På UNICEF Norge sitt nettsted finner du informasjon om utvikling og barn, og FN sitt arbeid for å hjelpe barn.

FNs barnefond sin fremste oppgave er å forsvare og å fremme barnsrettigheter, og å bistå i planlegging og gjennomføring av tiltak som forbedrer barns livssituasjon, særlig i U-land. 

Teamside om funksjonshemmede og menneskerettigheter

World Disasters Report er den eneste årlige internasjonale, tverrfaglige rapporten som fokuserer på katastrofer, fra naturkatastrofer til menneskeskapte kriser.

På Redd Barna sitt nettsted finner du informasjon om organisajonen og Redd Barna sitt arbeid, samt en rekke temasider om barn og ulike emner.

På Verdensbanken sin temaside om helse finner du informasjon, forskning og statistikk om helse for hele verden. 

Nettbaserte undervisningssider om barnearbeid på nettsidene til danske Redd Barna.

FOKUS gir ut bladet Kvinner Sammen. Kvinner Sammen tar opp internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål i et kvinneperspektiv med prioritering av spørsmål knyttet til kvinners situasjon og rolle i Sør, kvinnerettet bistand og internasjonal solidaritet mellom kvinner. Her finner du artikkel samlinger om utvalgte emner.

I forbindelse med Operasjon Dagsverk 08 kan du lese om jenter i Bangladesh; Hvor hender det? Nr.5 20. oktober 2008

Les om bakgrunnen for matvarekrisen våren 2008 i Hvor hender det? Nr. 1, 9. januar 2008.

CARF arbeider for at gatebarn i Brasil og andre deler av verden skal få muligheten til å leve et liv i fredelige og trygge omgivelser. Her finner man informasjon om Gatebarn og organisasjonens arbeid i Brasil.

En samling av nyhetsartikler om mat og jordbruk  i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

En samling av nyhetsartikler om helse i tidsskriftet Bistandsaktuelt. 

Regjeringens handlingsplan mot menneskehandet (2011-2014).

Artikler om mat og verdens matvaresikkerhet i Verdenmagasinet X.

Hvor mange gatebarn? Hvem og hvorfor? På Unicef sitt nettsted finner du svarene.

Informasjon og ressurser om likestilling og kjønnsforskning i Norge på engelsk. 

Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket