Tips en venn

Fyll ut feltene under og trykk [send]
Vi lagrer ingen informasjon om deg og din mottaker!
NYHETER: Massemedia
E-BIBLIOTEK: Massemedia
RORG-samarbeidet
|
19.02.2014


– Det er en risiko for at vi kan få en praksis, der den til enhver tid sittende statsråd kan kjøpe seg ekstremt mye oppmerksomhet, sa daværende lagtingspresident Inge Lønning (H) om UDs ordning for reisestipend for journalister i 2006. Etter langvarig kritikk er nå en ny og bedre stipendordning på plass. Daglig leder i RORG-samarbeidet, Sidsel E. Aas, håper den vil stimulere til styrket utviklingsjournalistikk i norske medier.

RORG-samarbeidet
|
07.03.2013


Til tross for en ny runde med hard kritikk velger utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (SV) å vidreføre UDs omstridte praksis med pressestipend i forbindelse med statsrådens egne reiser. - Skuffende, sier daglig leder i RORG-samarbeidet, Sidsel Aas, som sammen med Norsk Journalistlag og Internasjonal Reporter ikke en gang har fått svar på sitt brev til Holmås sist sommer med forslag om en alternativ stipendordning.

RORG-samarbeidet
|
29.08.2011


I boka "Mat er makt" har Kaare M. Bilden også viet plass til å drøfte "bistandsbransjens definisjonsmakt" og kommunikasjon. Debatt ble det, etter at han i Dagsavisen i juni fulgte opp boka med å utfordre både Norads Kjell Terje Ringdal, PLAN og SOS-barnebyer: Blir dere med på å flytte fokus fra konsekvensene av fattigdom, over til årsakene? Noe helt klart svar har han imidlertid ikke fått og fulgte opp med fornyede utfordringer til Norad sist uke i både Dagsavisen og VG.

RORG-samarbeidet
|
11.05.2011


- En typisk norsk bistandsreportasje forteller om empatiske nordmenn som starter et prosjekt, hevder Asle Toje, som på seminar i Oslo sist uke satte kritisk fokus på deler av utenriksjournalistikken. Sist uke ble dessuten frilansjournalist Anders Sømme Hammer tildelt Fritt Ords pris for sin uavhengige og kritiske dekning av krigen i Afghanistan. Hvilke utfordringer står egentlig utenriksjournalistikken overfor og hvordan kan norske organisasjoner bidra positivt?
Flyktninghjelpen
|
23.02.2011


I år deler Flyktninghjelpen for første gang ut Perspektiv-prisen. Du kan nå være med å bestemme hvem som skal bli hedret som "Årets utenriksformidler 2010".
RORG-samarbeidet
|
31.01.2011


- Det statlig støttede opplysningsarbeidet om sentrale og aktuelle Nord/Sør- og utviklingsspørsmål i Norge er trolig blant de beste i Europa, mener konsulent Johannes Krause (Tyskland), som er medforfatter av en fersk rapport som sammenligner opplysningsarbeidet i Norge med EUs. Rapporten var i januar utgangspunkt for en paneldebatt om opplysningsarbeid på Litteraturhuset i Oslo, der bl.a. politisk rådgiver i UD, Arvinn Gadgil (SV) og stortingsrepresentant Peter S. Gitmark (H) deltok med engasjerte innspill til videreføring av dette arbeidet.

RORG-samarbeidet
|
27.10.2010


- Tidenes TV-aksjon for Flyktninghjelpen!, kunne Flyktninghjelpen konstatere etter at årets TV-aksjon søndag kveld hadde innbragt over 200 millioner kroner. Den kritiske debatten om TV-aksjonen som "utviklingskommunikasjonens tragedie" og "journalistikkens sammenbrudd" hadde åpenbart ingen negativ innflytelse på innsamlingsresultatet og Norads nye informasjonssjef, Kjell Terje Ringdal, tok TV-aksjonen i forsvar og mente at det av og til trengs "fluer i øynene". Kritikere, med ferske masteroppgaver om TV-aksjonen, tar til orde for endringer og fornyelse av TV-aksjonen.
 

SAIH
|
27.10.2010


Leder i SAIH Runar Myrnes Balto mener at "gjentatt og ensidig eksponering av elendighet bygger opp en motstand i folk som skaper passivitet og fattigdomstrøtthet".

Flyktninghjelpen
|
05.10.2010


Angelina Jolie og Daniel Bedingfield var blant de som hedret fotojournalisten Alixandra Fazzina da hun mandag kveld mottok den prestisjetunge Nansenprisen. Dette er første gang i historien prisen deles ut til en journalist.
RORG-samarbeidet
|
04.03.2010


IMDis årsrapport drøfter medieskapt islamfrykt, mens PST frykter økende trussel fra ekstrem islamistisk ideologi. Igjen har Muhammedtegninger satt sinnene i kok og med god hjelp fra "en Jihadist fra Larvik" avstedkommet debatt av mange slag. Her er det elementer av mangfold og demokrati såvel som "clash of civilisations", globalisering og mye mer. Det er ikke lett å være verdensborger.

1 - 10 av 29 1 2 3

Temasider om hvordan sør presenteres igjennom mediene på RORG-samarbeidet sitt nettsted.

En samling av artikler om journalister og media i Verdensmagasinet X.

En samling av artikler om media og demokrati i Verdensmagasinet X.

Temaside om media frihet på siden til Freedom House. Freedom House gir også ut rapporter som rangerer landene.

Nettstedet til en internasjonal journalist organisasjon som har fokus på ytrings- og pressefrihet.
CPJ er en uavhengig organisasjon som arbeider med pressefrihet. På nettsidene finner du nyheter om pressefrihet fra hele verden.
På Unesco sine nettsider for kommunikasjon og informasjon i kunnskapssamfunnet finner du bl.a temasider om media, pressefrihet og IKT.
På nettsidene til Media Institute of Southern Africa finner du nyheter som angår ytringsfriheten fra 11 land i det sørlige Afrika. MISA fokuserer primært på behovet for en fri, uavhengig og mangfoldig presse.
Indymedia er et nettsted for uavhengige mediaorganisasjoner og hundrevis av journalister som tilbyr uavhengige reportasjer. Nettsiden har nyheter, lenker og søkefunksjoner.
En svensk side med lenker til aviser fra hele verden.
Nyheter fra alle land i Afrika. Flere hundre artikler blir lagt ut hver dag. De sorteres etter land og emner.
Informasjonskrig er blitt ein viktig del av moderne krigføring. Her kan du laste ned Hvor hender det? nr.2 30. august 2004.
Organisasjonen og stiftelsen Internasjonal reporter har som formål å arbeide for å bedre journalistenes innsikt, kunnskap og kildetilfang knyttet til land i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Temaside om kommunikasjon på nettstedet til Den norske UNESCO kommisjonen. Med fokus på vår felles hukommelse.

Noragric rapport 65, Mars 2012, er en oversikt over Media situasjonen i Somalia.

Her finner du artikler og dokumenter på nettstedet til Human Rights Watch kategorisert under ulike emner.