Tips en venn

Fyll ut feltene under og trykk [send]
Vi lagrer ingen informasjon om deg og din mottaker!
NYHETER: Samfunn
E-BIBLIOTEK: Samfunn
Norad
|
06.10.2015


En ny evalueringsrapport peker på mangler ved Unicefs og GPEs bistand til grunnutdanning i perioden 2009-2013.

Norge har i perioden 2009-2013 gitt 3,79 milliarder kroner til grunnutdanning gjennom multilaterale organisasjoner. Unicef og Global Partnership for Education (GPE) mottar størsteparten av disse midlene. Nesten tre fjerdedeler går til Unicef og nesten en fjerdedel til GPE.

FOKUS
|
16.09.2015


Kvinner tjener fortsatt mindre og flere er fattige enn menn. 20 år etter kvinnekonferansen i Beijing er det fortsatt mye som gjenstår for å oppnå full likestilling.

Kirkens Nødhjelp
|
02.09.2015


Vi vil ikke se på at våre religioner misbrukes for å rettferdiggjøre vold, sier 21 norske religiøse ledere i oppropet "Ikke i vårt navn". En av tre kvinner i verden har blitt mishandlet, voldtatt eller utsatt for andre typer vold, ifølge FN. I mange samfunn brukes religion for å rettferdiggjøre undertrykkelse av mennesker.

Atlas-alliansen
|
13.08.2015


Ambrose Murangira jobber for Døveforbundet i Uganda. Han er en samfunnsengasjert ung mann med tro på seg selv og muligheten til å jobbe for et bedre samfunn for oss alle.

FN-sambandet
|
20.01.2015


Nye prognoser fra FNs internasjonale arbeidsorganisasjon ILO viser at over 212 millioner mennesker i verden vil være arbeidsledige i 2019, en økning på 11 millioner fra dagens 201 millioner ledige.

Unicef Norge
|
21.05.2013


Etter over 20 år med blodig borgerkrig, sult og kaos ser det endelig lysere ut for Somalia. Alfa-omega nå: utdanning for alle!

FN-sambandet
|
29.04.2013


2 millioner mennesker dør hvert år av arbeidsrelaterte sykdommer. 28. april var verdensdagen for sikkerhet og helse på jobb. Globalt fortsetter yrkessykdommer å være den ledende årsaken til arbeidsrelaterte dødsfall.

Redd Barna
|
22.04.2013


Stadig flere barn på skolebenken betyr ikke at stadig flere barn lærer å lese, skrive og regne, viser en ny rapport fra Redd Barna, som advarer mot en global «læringskrise». 130 millioner barn som går på skole lærer svært lite av nytte.

Redd Barna
|
23.05.2012


Med kursbevis i hånden og ny kunnskap i bagasjen tar ungdommene fra Zenica-Doboj fatt på siste etappe av kurset før de er klare for arbeidsmarkedet.

Flyktninghjelpen
|
18.05.2012


165 000 barn og unge i verdens største flyktningleir går ikke på skole. En ny rapport fra Flyktninghjelpen ser på årsakene til dette og hva som kan gjøres for å oppfylle barns rett til utdanning.

1 - 10 av 396 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
ILO

Informasjon om FNs internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet. Her finner du også flere temasider om internasjonalt arbeidsliv og gunnleggende arbeidsrettigheter.

Artikler og bakgrunnsinformasjon om terrorisme på nettstedet til FN-sambandet.

Temaside om utdanning på Redd Barna sitt nettsted.

FN sine Resources for speakers sider inneholder bakgrunnsinformasjon og tall om befolkning og befolkningsutvikling.

På UNESCO sine sider om utdanning finner du rapporter, artikler og nyheter om utdanning, og informasjon om UNESCO sitt arbeid.

Undervisningsopplegg for grunnskolen om utdanning og skole fra Hei Verden.

Her finner du landrapporter om menneskerettigheter, juridiske og politiske forhold.

Temaside om arbeidsforhold i landene i sør fra Framtiden i våre hender.

Hvor Hender Det, 6. oktober 2003 (PDF-format).

Organisasjonen kjemper internasjonalt for kvinners rettigheter, og særlig mot handel og seksuell utnyttelse av kvinner og barn. Du finner rapporter, forskning og fakta om menneskehandel på sidene

FN sine Resources for speakers sider inneholder bakgrunnsinformasjon og tall om utdanning.

Under Resources for speakers finner du bakgrunnsinformasjon fra FN om ulike emner.

Temasider om hvordan sør presenteres igjennom mediene på RORG-samarbeidet sitt nettsted.

Temaside med artikler om befolkningen i regnskogsområder på Regnskogsfondet sitt nettsted.

Her finner du en oversikt over viktige internasjonale avtaler. Avtalene er svært forskjellige, men felles for alle er at de innebærer at medlemslandene forplikter seg juridisk til å gjennomføre avtalens sentrale vilkår.

Temasider om tusenårsmålene på nettstedet til FN-sambandet. De 8 målene er knyttet til fattigdom, likestilling, mødres-helse, barnedødelighet, HIV/aids, bærekraftigutvikling, utdanning og globalt partnerskap.

En samling av artikler om journalister og media i Verdensmagasinet X.

Temasider om kultur og verdens kulturarv på Den norske UNESCO kommisjonen sitt nettsted.
UDI

På UDI sitt nettsted finner du informasjon for og om asylsøkere og flyktninger. Inneholder temasider om bl.a. flyktninger og asyl, arbeidstillatelser, diskriminering, statsborgerskap og integrering.

FN-sambandet byr på temasider om Internasjonal rett, med særlig fokus på folkeretten.

Temasider om urfolk og menneskerettigheter fra UD.

Les om sammenhengen mellom internasjonal kriminalitet og krig i Hvor hender det? 11. mai 2009.

Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket