Tips en venn

Fyll ut feltene under og trykk [send]
Vi lagrer ingen informasjon om deg og din mottaker!
NYHETER: Nord-sør
E-BIBLIOTEK: Nord-sør
Utviklingsfondet
|
14.08.2015


Eksporterer vi en gammeldags likestillingspolitikk gjennom norsk bistand som mottakerne ikke nødvendigvis vil ha?

Redd Barna
|
06.08.2015


Tusenvis av barn og voksne som nå har flyktet til Hellas mangler mat, rent vann og medisiner, viser en ny rapport fra Redd Barna.

Flyktninghjelpen
|
18.06.2015


Antallet mennesker på flukt er høyere enn noen gang. Dessverre ligger det en tragisk logikk i at jo verre de største humanitære krisene er, desto mer havner de neglisjerte fluktsituasjonene i skyggen.

Norad
|
18.05.2015


11 utviklingsland fikk i 2014 bistand fra Norge til å forbedre forvaltningen av egne olje- og gassressurser. Nye regelverk, lokale korrupsjonsjegere og bedre systemer for å ivareta arbeidsmiljø. Dette er noen av resultatene som kommer fram i årsrapporten til Olje for utvikling (Ofu) i 2014.

Norges Røde Kors
|
25.04.2015


Krig, konflikt og uroligheter i Afrikas Horn og i Midtøsten fører til økt antall flyktninger som søker trygghet og fremtid i Europa. For første gang siden annen andre verdenskrig har antallet flyktninger i verden oversteget 50 millioner.

Røde Kors
|
24.04.2015


Det er knyttet sterke forventinger til Utenriksministeren som drar til Italia for å drøfte den humanitære krisen som nå utspiller seg på Europas dørterskel. Røde Kors forventer mer enn drøfting. Norge er en del av Europa og må handle.

Norad
|
14.01.2015


Norge gjorde viktige og modige valg i innsatsen i Haiti etter jordskjelvet i 2010, viser ny evaluering. Men manglende strategi gir usikkerhet om langsiktige effekter, ifølge evalueringsteamet.

FN-sambandet
|
31.05.2013


Torsdag la et FN-panel frem forslag til tolv nye utviklingsmål. De utgjør grunnlaget når FNs medlemsland skal diskutere utviklingsagendaen etter 2015.

ForUM
|
13.05.2013


Tusenårsmålene går snart ut på dato, og agendaen for nye utviklingsmål skal settes. Hvordan blir veien videre? «Flere utfordringer og dypere politiske stridstemaer enn tidligere», skriver ForUMs fagrådgiver Elin Enge.

Bistandsaktuelt
|
13.03.2013


Bistandsorganisasjoner er viktige støttespillere for norske bedrifter som vil etablere seg i Afrika. Det viser en undersøkelse blant 250 norske selskaper.

 

 

På disse sidene finner du informasjon om mål og metoder for norsk utviklingssamarbeid og samarbeidspartnere.

RORG-samarbeidets ressurssider tilbyr et kritisk innblikk i og oppdatert informasjon om sentrale og aktuelle nord/sør og utviklingsspørsmål.

UNDP sine nordiske sider har informasjon og nyheter om utvikling og bistand på norsk. Det er også mulig å laste ned den norske versjonen av Human Development Report.

Informasjon om Norsk utviklingssamarbeid fra UD.

FN-sambandet, i samarbeid med andre, gir oss kart- og statistikkverktøyet Globalis. Her får du tilgang til en stor samling FN-statistikk fra alle land i verden.

På nettstedet til Flyktninghjelpen finner du artikler og bakgrunnsinformasjon om organisasjonen og situasjonen for verdens flyktninger. Her er det også en Flyktning ABC, med forklaring av begreper.

En samling av nyhetsartikler om bistandsbransjen og bistand i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

Temasider om bistand på Rorg-samarbeidet sine ressurssider.

FNs Utviklingsprogram sitt nordiske sitt nettsted på norsk. Her finner du informasjon om FN, temasider, rapporter og informasjon om tusenårsmålene.

Les om det internasjonale økonomiske systemet i Hvor hender det? nr. 22, 21 april 2008.

Fattigdomsbekjempelse og fordeling. Hvor hender det? 25. august 2014

BBC har en tema side med fokus på internasjonal økonomi. Her finner du nyheter og bakgrunnsinformasjon.

Temaside om Tusenårsmålene på nettsidene til Norad.

Temasider om bistand og Menneskerettigheter på NORAD sitt nettsted.

Fordelingen i verden er ekstremt skjev. Framtiden i våre hender har laget et faktaark om forskjellen på fattige og rike land.

Les svaret på spørsmålene: Kan dere finne noe som forklarer begrepet "nord-sør"?  Hvilke land som går under "Nord" og hvilke land som går under "Sør"?

På disse sidene finner du informasjon om FN som organisasjon. Hvordan er FN organisert? Hvem jobber med hva? Og hva er FN-reform? - Dette og mye mer finner du svar på under menypunktene til venstre.

Temasider om globalisering på Rorg-samarbeidet sine ressurssider.

På UNDP-Norge sine nettsider finner du norske sammendrag av de årlige rapportene til FNs utviklingsprogram. Alle rapportene setter søkelys på et aktuelt emne, og inneholder statistikk som beskriver verdens tilstand.

Kordan varierer tollsatsane og handelsfordelar mellom landa? Her kan du laste ned Hvor hender det? nr. 24, 9. mai 2005.

Hvert år rapporterer Norad om hvor mye penger som gikk til bistand det foregående året, og hvordan de blir fordelt mellom land, organisasjoner, ulike bistandstyper og m.m.

Temasider om tusenårsmålene på nettstedet til FN-sambandet. De 8 målene er knyttet til fattigdom, likestilling, mødres-helse, barnedødelighet, HIV/aids, bærekraftigutvikling, utdanning og globalt partnerskap.

Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket