Tips en venn

Fyll ut feltene under og trykk [send]
Vi lagrer ingen informasjon om deg og din mottaker!
NYHETER: Energi
E-BIBLIOTEK: Energi
RORG-samarbeidet
|
04.12.2014


Regjeringens ekspertgruppe mener at eierskapsutøvelse bør være Oljefondets (SPU) "viktigste redskap for å adressere klimaspørsmål". Om Stortinget vil lytte mer til utvalgets anbefalinger enn miljøbevegelsen og andre gjenstår å se.

FIVAS
|
08.05.2013


FIVAS har fulgt utbyggingen av Theun hinboun-kraftverket i Laos siden planleggingen av kraftverket startet i første halvdel av 1990-tallet. I januar i år åpnet utvidelsesprosjektet «Theun Hinboun Expansion Project».

RORG-samarbeidet
|
13.03.2013


Årsrapporten for Statens pensjonsfond utland (oljefondet) viser at avkastningen i fjor var på hele 447 milliarder kroner - omtrent 15 ganger Norges årlige utviklingsbudsjett. I følge Finansdepartementet er denne avkastningen avhengig bærekraftig utvikling globalt, men tross etiske retningslinjer er det grunn til å spørre: bidrar forvaltningen av fondet til en slik utvikling? Nei, svarer mange, men hva vil våre politiske partier gjøre med det?

FIVAS
|
23.08.2012


I en verden med stadig mer press på verdens vannressurser er det behov for å tenke nytt om vannklossetter. Nye sanitærløsninger kan produsere gjødsel og energi, og samtidig spare vann og strøm.

FIVAS
|
20.06.2012


Verdensbanken valgte denne våren amerikansk-koreanske Dr. Jim Yong Kim som sin nye president. Kim vektla i en kommentar til oppnevnelsen at han vil at verdensbankens arbeid skal prioritere løsninger som har vist seg å fungere fremfor ideologi.

NUPI
|
21.10.2008


Omfattende nysatsing for artikkelserien Hvor Hender Det? (HHD) om internasjonale forhold - utgitt av NUPI. Nysatsingen fra august 2008 innebærer blant annet gratis "abonnement" på skjerm, quiz, nettmøter, forbedret grafikk.
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
|
05.05.2008


I sommer skal LNUs klimakampanje Klimatoget går! samle underskrifter for bygging av lyntog i Norge.
LNU
|
30.04.2008


Se filmer laget av ungdom fra Colombia, Kenya og Bangladesh til kampanjen Klimatoget går!
RORG-samarbeidet
|
27.03.2008


Bruk av biodrivstoff kan bidra til viktige klimagasskutt, men nå advarer Verdens matvareprogram (WFP) om at økt bruk av biodrivstoff rammer matproduksjon for de fattige. Uten effektive internasjonale standarder og sertifiseringssystemer kan dette bli et tveegget sverd, hevder norske organisasjoner. Høyres Finn Martin Vallersnes mener det nå haster med å finne en balanse mellom ulike hensyn og har tatt saken opp i en interpellasjon i Stortinget.
Norad
|
21.11.2007


Norge har lagt grunnlaget for en levedyktig vannkraftsektor i utviklingsland. Men den norske bistanden til vannkraftsektoren har hatt lite fokus på miljøet og den har vært lite aktiv som pådriver i kampen mot korrupsjon, viser en ny rapport.
1 - 10 av 29 1 2 3

Norske selskap bygger seg opp som store globale aktører. Hvor hender det? 7. januar, 2013

Informasjon om vannkraft i sør, utbygging og investeringer og energi, på nettsidene til FIVAS.

Undervisningsopplegg om energi  på nettstedet miljolare.no, som er et samarbeid mellom UiB og Skolenettet.

Her finner du rapporter om energi og norsk energibistand på nettstedet til Framtiden i våre hender.

På nettstedet til Greenpeace international er det en rekke temasider. På de norske sidene finner en kortere utgaver av temasidene og norske miljønyheter.

Temasider fra verdensbanken om energi. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.
Nettstedet til FN`s miljøprogram inneholder temasider, konvensjoner og informasjon om FN sitt arbeid.
Earthtrends er informasjonsportalen til et av de fremste internasjonale institutt for forskning og informasjon innenfor et bredt spekter av miljøspørsmål. Sidene inneholder innganger til en rekke emner med bakgrunnsinformasjon og lenker. Du kan også laste ned den årlige rapporten World Resources.
Utviklingsstatistikk fra Danida. Nettstedet inneholder også en kortfattet innføring i utviklingsteori.
Bærekraftig utvikling på FN sitt nettsted. Informasjon om Agenda 21 og alle de underliggende emnene, med rapporter og dokumenter.
IAE er et frittstående byrå knyttet til OECD. Nettstedet har bl.a. statistikk over energi forbruk i ulike verdensdeler.
Worldatom er nettstedet til IAEA. Her finner du nyheter, dokumenter, tidsskrift og tema sider om emner som avfall, våpenkontroll, Tjernobyl, Irak og vann.

Setter fokus på miljøvennlige løsninger i vår egen hverdag. På nettstedet finner du informasjon om miljøvern innenfor ulike områder.

En samling av nyhetsartikler om miljø og energi i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

En generell artikkel og inngangsportal til mer informasjon om kjernefysisk energi på FN sine nettsider.

Artikler om oljeutvinning, oljeressurser, oljeselskaper og utvikling i Verdensmagasinet X.

Utvinning av skifergass har snudd energimarkedene på hodet. Hvor hender det?  23. september 2014.

Temaside om energi og klima på nettstedet til FIVAS(Foreningen for internasjonale vannstudier). .

Artikkel med lenker til mer informasjon om Norsk Angola politikk, oljeutvinning og norsk næringslivspolitikk og samfunnsansvar i Angola.

Hvor hender det? 7. desember 2009.