Tips en venn

Fyll ut feltene under og trykk [send]
Vi lagrer ingen informasjon om deg og din mottaker!
NYHETER: Konflikt og fred
E-BIBLIOTEK: Konflikt og fred
Flyktninghjelpen
|
07.09.2015


– Vi har opplevd lignende situasjoner tidligere, under Balkankrigen på 1990-tallet og tiden etter andre verdenskrig, da det faktisk var mye verre, sier Flyktninghjelpens generalsekretær, Jan Egeland.

Egeland har tre konkrete forslag til hvordan vi kan løse den voksende flyktningkrisen i Europa.

SOS-barnebyer
|
14.04.2015


Tenk om halve Norges befolkning trengte nødhjelp, og over en million av våre barn var hardt rammet. Tenk om verden i tillegg hadde lukket øyne og øre for vår situasjon. Krisen i Den sentralafrikanske republikk (SAR), med massiv bruk av etnisk vold og politiske omveltninger, har vart siden våren 2013. FN har erklært at landet befinner seg i den mest alvorlige kategorien av humanitær krise.

Norges Røde Kors
|
20.02.2015


Etter 70 år med handlingslammelse mener Røde Kors at tiden er overmoden for reell fremgang.

Flyktninghjelpen
|
14.05.2014


33,3 millioner mennesker var i 2013 på flukt fra krig og konflikter i eget land. Dette er det høyeste antallet internt fordrevne siden registreringen startet i 1998. Bare i Syria flykter 9500 personer daglig fra sine hjem. Over 3 millioner er drevet på flukt i Nigeria.

PBI
|
19.03.2014


PBI og Lush sambarbeider om en kampanje til støtte for  Fredssamfunnet San Jose de Apartadó i Colombia. Fredag denne uken er det filmvisning og aktiviteter rundt kampanjen.

Norges Røde Kors
|
14.03.2014


6.5 millioner syrere har for lite mat og trenger hjelp snarest. Det internasjonale samfunn svikter både politisk og humanitært.

Norges Fredsråd
|
11.03.2014


To jour­na­lis­ter. Én med erfa­rin­ger fra Afgha­ni­stan, den andre med his­to­rier fra Syria. I anled­ning 8. mars var Freds­hu­set fylt til ran­den av besø­kende til arran­ge­men­tet “Kvin­ner i krig”. Men det var hver­ken jour­na­lis­te­nes kvin­ne­lig­het eller kri­gene som ble hoved­fo­kus for sam­ta­len med de to.

Norsk Folkehjelp
|
10.03.2014


– Fredsprosessen i Myanmar er mer komplisert enn fredsprosessen i Israel og Palestina, sier Andreas Indregard, avtroppende landdirektør for Norsk Folkehjelp i Myanmar. Men Myanmar har allikevel større sjanser for å lykkes.

Norges Fredsråd
|
15.10.2013


I dag er USA og Israel ver­dens­le­dende i bru­ken av dro­ner til mili­tære for­mål, men også land som Kina og India er på full fart opp. Den tek­no­lo­giske utvik­lin­gen raser avgårde uten at regu­le­rin­gen kla­rer å holde tritt.

Norges Røde Kors
|
23.08.2013


Matdistribusjon til Røde Kors må trappes ned i oktober uten økt finansiering. Røde Kors har kapasitet, men mangler støtte.

Her finner du beskrivelser av de fleste store, pågående konfliktene i verden. Du kan lese om bakgrunnen for de forskjellige krigene, hvor lenge de har pågått, og hva FN gjør for å løse dem.

En oversikt med mye bakgrunsinformasjon om konflikter rundt omkring i verden.

Artikler og bakgrunnsinformasjon om terrorisme på nettstedet til FN-sambandet.

På nettstedet til Flyktninghjelpen finner du artikler og bakgrunnsinformasjon om organisasjonen og situasjonen for verdens flyktninger. Her er det også en Flyktning ABC, med forklaring av begreper.

Temasider om  internasjonal humanitær rett med informasjon om folkeretten, Genèvekonvensjonene og regler i krig.

Flashpoints er en guide til voldelige konflikter. Her finner du informasjon om konfliktområder og ulike tema.

Nettstedet til "Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict". Her finner du blant annet offisielle FN dokumenter om barnesoldater.

En inngangsportal til sider om fred, sikkerhet og fredsbevaring på FN sitt nettsted. 

Dokumenter om internasjonal og norsk sikkerhetspolitikk. her finner du offentlige publikasjoner bl.a. om terrorisme, våpenkontroll og NATO.

Hvor hender det? 18. januar 2010.

Les om forholdet mellom Iran og USA i Hvor hender det? Nr.2, 9. september 2008.

Hvor hender det tar for seg konfliktene i verden. Hvor hender det? Nr.16, 13. februar 2012.

Hvor hender det? 13. mai 2008.

Hvor Hender Det, 6. oktober 2003 (PDF-format).

45 millioner på flukt i 2014. Hvor hender det ? 31. mars 2014

Hvorfor utviklet fredelige demonstrasjoner og krav om demokrati seg til full borgerkrig i Syria? Hvor hender det? 18. februar 2013.

Om naturressurser, borgerkrig og Angola i Hvor hender det? 30. oktober 2006.

GTD er en database med systematisert informasjon om  terror hendelser fra 1970.

Artikler om FNs arbeid for fred og sikkerhet på FN-sambandet sitt nettsted.

Temasider om fred på nettstedet til changemaker.

Hvor hender det, 12. april 2010.

Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket