Tips en venn

Fyll ut feltene under og trykk [send]
Vi lagrer ingen informasjon om deg og din mottaker!
NYHETER: Minoriteter
E-BIBLIOTEK: Minoriteter
Regnskogfondet
|
30.09.2013


Økte konflikter om naturressurser og land fører til omfattende brudd på urfolks rettigheter og angrep på menneskerettighetsforkjempere i Amazonas, viser en ny rapport fra Regnskogfondet.

Redd Barna
|
03.06.2011


I en teltleir i utkanten av Tirana bor 90 mennesker fra romfolket etter at hjemmene deres ble tent på og ødelagt. Barna har måttet slutte skolen.
1 - 10 av 2 1

Informasjon om Kurdistan på nettsidene til Det norske råd for Kurdernes rettigheter.

UDI

På UDI sitt nettsted finner du informasjon for og om asylsøkere og flyktninger. Inneholder temasider om bl.a. flyktninger og asyl, arbeidstillatelser, diskriminering, statsborgerskap og integrering.

Her finner du lenker, artikler og rapporter om rasisme og anti-rasistisk arbeid.

Artikler om urbefolkning i Verdensmagsinet X.

Mira-senteret arbeider for at det norske samfunnet skal bli oppmerksomme på kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn Nettstedet har informasjon om emner knyttet til likestilling av minoritetskvinner, som omkjæring, tvangsekteskap og arbeidsmarkedet, samt et faktaark om minoritetskvinner i Norge.

På nettstedet finner du statistikk og artikler om befolkningsrelaterte emner. Teamsider om blant annet alderdom, migrasjon, ungdom. Byrået er et amerikansk uavhenging informasjons- og forskningsinstitusjon.
Nativeweb er en nettportal for urbefolkning fra hele verden. Nettstedet har en database indeksert etter emne, folkegrupper og geografi med mer en 3000 lenker relatert til urbefolkning.
Organisasjonen arbeider for rettighetene til etniske, språklige og religiøse minoriteter. På nettstedet finner en bl.a. nyhetsbrevet Outsider og noen rapporter i elektronisk utgave.
Ombudet skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonshemming, språk, religion, seksuell orientering og alder. På sidene om etniskdiskriminering finner du nyheter, regelverk og uttalelser fra ombudet.
Magenta er en nederlandsk organisasjon rettet mot anti-diskrimineringsarbeid. De har en lenkesamling innganger til ulike tema og land.
Senter for studier av verdens urbefolkning (CWIS) er en organisasjon som arbeider for å bedre forståelsen og kunnskapen om kulturen og den sosiale, økonomiske og politiske virkeligheten for urbefolkningsgrupper. Nettstedet inneholder rapporter, artikler og pekere til andre informasjonsressurser.

Forsknings- och dokumentationssenter om invandrare, flyktingar og rasism fra Sverige.

UNPO er en organisasjon dannet av folkegrupper som ikke er representert i de viktigste intenasjonale fora og institusjoner som f.eks. FN. På sidene finner du bl.a. bakgrunnsinformasjon om de mer enn 50 medlemsgruppene og nasjonene.

I nettversjone av "Ethnologue - Languages of the world", finner en bl.a. en språk indeks med over 39 000 språk og dialekter.                                                                 

 

Hvor hender det, 10 januar 2005.

Artikler om konflikter knyttet til seperatisme og autonomi i Verdensmagsinet X.

Hvor Hender Det 25. februar 2002.

Statistikk fra UDI om asylsøkere og flyktninger i Norge.

Informasjon om innvandrere i arbeidslivet kan du finne på nettstedet til Mangfold i Arbeidslivet.