Tips en venn

Fyll ut feltene under og trykk [send]
Vi lagrer ingen informasjon om deg og din mottaker!
NYHETER: Politikk
E-BIBLIOTEK: Politikk
FN-sambandet
|
21.01.2015


Somalias ratifisering av FNs barnekonvensjon er viktig for barn og unges velferd i landet. USA og Sør-Sudan er nå de to eneste landene som fortsatt ikke har ratifisert barnekonvensjonen.

FN-sambandet
|
23.10.2014


– Vi gratulerer FN med 69-årsdagen og merker oss at det er et økende behov for FNs rolle og mandat. Verden er i en urolig tid hvor vi står foran store internasjonale utfordringer. FN er en viktig aktør i å finne multilaterale løsninger på de store globale utfordringene vi ser i verden i dag, sier assisterende generalsekretær Rune Arctander i FN-sambandet.

RORG-samarbeidet
|
10.10.2014


- KrF og Venstre lover regjeringen ruskevær, kunne Aftenposten rapportere etter at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 var lagt fram på onsdag. Mange miljø- og utviklingsorganisasjoner håper nok på storm i kastene.

RORG-samarbeidet
|
20.01.2014


Økende ulikhet og sosial uro bekymret i fjor ikke bare tidligere utviklingsminister Heikki Holmås (SV). Han fikk på tampen med seg Verdensbanken (ifølge DT), paven kom på banen og nå står økende inntektsulikhet og arbeidsledighet på dagsorden også på Verdens økonomisk forum.

Regnskogfondet
|
30.09.2013


Økte konflikter om naturressurser og land fører til omfattende brudd på urfolks rettigheter og angrep på menneskerettighetsforkjempere i Amazonas, viser en ny rapport fra Regnskogfondet.

FN-sambandet
|
06.09.2013


19. juli i år ble den sørafrikanske politikeren og kvinnneforkjemperen, Phumzile Mlambo-Ngcuka, tatt i ed som den nye lederen i UN Women.

FN-sambandet
|
31.05.2013


Torsdag la et FN-panel frem forslag til tolv nye utviklingsmål. De utgjør grunnlaget når FNs medlemsland skal diskutere utviklingsagendaen etter 2015.

Bistandsaktuelt
|
12.02.2013


Film-teamet bak NRK-serien «Den gode viljen» hadde selv med seg en bunke dollar, da de skulle til Afrika for å sette søkelyset på korrupsjon og bistand. Det kom fram under et møte i Norads informasjonssenter i Oslo.

FN-sambandet
|
25.01.2013


I sin første tale til FNs generalsamling i 2013, uttalte generalsekretær Ban Ki-moon at verden ikke lenger kan takle utfordringer som bærekraftig utvikling, nedrustning og konfliktresolusjon på autopilot.

FN-sambandet
|
23.05.2012


Det var stor spenning knyttet til UNCTAD-toppmøtet i Doha, og om gruppen av rike lands krav om å vingeklippe organisasjonens mandat ville få gjennomslag.

1 - 10 av 318 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
WTO

Verdens handelsorganisasjon. Nettstedet har informasjon om WTO og internasjonal handel.

På nettsidene til UD er det informasjon om ulike emner innenfor internasjonal politikk og Norges utenrikspolitikk

Informasjon om Norsk utviklingssamarbeid fra UD.

Temaside om FN fra det Norske Utenriksdepartementet.

En samleside med Hvor hender det artikler som er relatert til geopolikk og stormakter.

Latinamerikanske veljarar har reagert på den nyliberalistiske politikken frå 1990-talet. her kan du laste ned Hvor hender det? nr. 16, 6. februar 2006.

Global Policy Forum har fokus på arbeidet til FN og intenasjonal politikk. Sidene er organisert ved hjelp av emnekategorier som kan knyttes til globalisering.

FNs Utviklingsprogram sitt nordiske sitt nettsted på norsk. Her finner du informasjon om FN, temasider, rapporter og informasjon om tusenårsmålene.

Temasider om  internasjonal humanitær rett med informasjon om folkeretten, Genèvekonvensjonene og regler i krig.

Her finner du landrapporter om menneskerettigheter, juridiske og politiske forhold.

Iran - kva for ei framtid? Hvor hender det? 16. november 2009.

Økende intern splittelse og konflikt skaper beslutningsproblemer i USA, og truer landets internasjonale lederrolle.  Hvor hender det? 17. mars 2014.

Ofte kan de neste fasene etter en maktovertakelse bli de vanskeligste. Tilfellet Libya illustrerer dette. Hvor hender det? 8. oktober 2012.

Les om forholdet mellom Iran og USA i Hvor hender det? Nr.2, 9. september 2008.

Artikler om religion og politikk i tidsskriftet Verdensmagasinet X.

En generell artikkel om demokrati og en inngangsportal til mer informasjon om demokrati fra FN.

Hvor hender det? 1. september 2014.

Det siste ti-året har sett mange forandinger i Tyrkia. Hvor hender det? 2. september 2013.

To år etter den "arabiske våren" kan det se ut som Egypt nå er tilbake ved start. Hvor hender det? 26. august 2013.

Artikler og bakgrunnsinformasjon om nedrustning og våpenkontroll på nettstedet til FN-sambandet.

På disse sidene finner du informasjon om FN som organisasjon. Hvordan er FN organisert? Hvem jobber med hva? Og hva er FN-reform? - Dette og mye mer finner du svar på under menypunktene til venstre.

Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket