Tips en venn

Fyll ut feltene under og trykk [send]
Vi lagrer ingen informasjon om deg og din mottaker!
NYHETER: Politikk
E-BIBLIOTEK: Politikk
FN-sambandet
|
24.09.2015


Den 25. september lanseres de nye bærekraftsmålene i Oslo. Dette skjer samme dag som FNs 193 medlemsland vedtar 17 nye mål for bærekraftig utvikling, på FNs generalforsamling i New York.

RORG-samarbeidet
|
21.08.2015


Norges "halvhjertede" innsats i arbeidet for en mer samstemt politikk for utvikling ble satt på dagsorden under Arendalsuka 2015, der representanter fra ulike partier var invitert til debatt og Nikolai Hegertun i Civita blant annet spurte: Hva driver en ustemt politikk for utvikling? Noe av svaret var interessepolitikk og at enighet om behovet for samstemt politikk for utvikling ikke betyr at de politiske skillelinjene mellom partiene blir borte. 

FN-sambandet
|
03.08.2015


Natt til mandag 3. august ble FNs medlemsland enige om de nye bærekraftsmålene, til stående applaus i FN i New York.

- Vi er den første generasjonen som kan få bukt med fattigdom, og den siste som har mulighet til å gjøre noe med klimautviklingen. Bærekraftsmålene er løsningen for å få dette til, sier assisterende generalsekretær i FN-sambandet, Rune Arctander.

FN-sambandet
|
23.06.2015


Millioner av gutter og jenter fra de fattigste familiene vil mest sannsynlig leve i fattigdom, være ute av skolen, lide av kronisk underernæring og dø før de fyller fem år. UNICEF legger frem sin viktigste temperaturmåling på hvordan barn har det rundt om i verden.

FN-sambandet
|
23.06.2015


Seksuelle overgrep mot kvinner i konfliktsoner er en militær taktikk. FN har vedtatt at 19. juni skal være den årlige dagen mot seksuell vold i konflikt.

Karibu Foundation
|
06.05.2015


FNs medlemsland skal på et toppmøte i New York i september 2015 vedta nye globale mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030 - Sustainable Development Goals (SDG). Tetet Lauron fra Filippinene retter et kritisk blikk på de indikatorer og statistikker som det internasjonale samfunn bruker for å måle fattigdomsreduksjon, og argumenterer for alternative indikatorer som bedre kunne dokumentere virkelig utvikling.

FORUM
|
23.04.2015


Regjeringens utviklingspolitikk er for lite samstemt, ifølge den nye rapporten Development Beyond Aid. Det anbefales at statsministeren tar større ansvar. Rapporten gir flere eksempler på at regjeringens politikk er ustemt og dermed blir mindre effektiv.

FN-sambandet
|
16.04.2015


FN-sambandet mener konstruktiv kritikk av prosessen rundt FNs nye bærekraftmål er på sin plass, men at de nye bærekraftmålene er veien til en mer rettferdig verden. Erfaringene med tusenårsmålene viser at globale felles mål for utvikling har forpliktet verdens land til å styre utviklingen i riktig retning.

FN-sambandet
|
21.01.2015


Somalias ratifisering av FNs barnekonvensjon er viktig for barn og unges velferd i landet. USA og Sør-Sudan er nå de to eneste landene som fortsatt ikke har ratifisert barnekonvensjonen.

FN-sambandet
|
23.10.2014


– Vi gratulerer FN med 69-årsdagen og merker oss at det er et økende behov for FNs rolle og mandat. Verden er i en urolig tid hvor vi står foran store internasjonale utfordringer. FN er en viktig aktør i å finne multilaterale løsninger på de store globale utfordringene vi ser i verden i dag, sier assisterende generalsekretær Rune Arctander i FN-sambandet.

1 - 10 av 326 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
WTO

Verdens handelsorganisasjon. Nettstedet har informasjon om WTO og internasjonal handel.

Latinamerikanske veljarar har reagert på den nyliberalistiske politikken frå 1990-talet. her kan du laste ned Hvor hender det? nr. 16, 6. februar 2006.

På nettsidene til UD er det informasjon om ulike emner innenfor internasjonal politikk og Norges utenrikspolitikk

Informasjon om Norsk utviklingssamarbeid fra UD.

Temaside om FN fra det Norske Utenriksdepartementet.

Global Policy Forum har fokus på arbeidet til FN og intenasjonal politikk. Sidene er organisert ved hjelp av emnekategorier som kan knyttes til globalisering.

FNs Utviklingsprogram sitt nordiske sitt nettsted på norsk. Her finner du informasjon om FN, temasider, rapporter og informasjon om tusenårsmålene.

Temasider om  internasjonal humanitær rett med informasjon om folkeretten, Genèvekonvensjonene og regler i krig.

Iran - kva for ei framtid? Hvor hender det? 16. november 2009.

Xi Jinping ble president i 2013, hvordan skiller politikken seg fra forgjengerenes? Hvor hender det? 23. mars 2015.

Her finner du landrapporter om menneskerettigheter, juridiske og politiske forhold.

Les om forholdet mellom Iran og USA i Hvor hender det? Nr.2, 9. september 2008.

Ofte kan de neste fasene etter en maktovertakelse bli de vanskeligste. Tilfellet Libya illustrerer dette. Hvor hender det? 8. oktober 2012.

Økende intern splittelse og konflikt skaper beslutningsproblemer i USA, og truer landets internasjonale lederrolle.  Hvor hender det? 17. mars 2014.

To år etter den "arabiske våren" kan det se ut som Egypt nå er tilbake ved start. Hvor hender det? 26. august 2013.

Artikler om religion og politikk i tidsskriftet Verdensmagasinet X.

En generell artikkel om demokrati og en inngangsportal til mer informasjon om demokrati fra FN.

Hvor hender det? 1. september 2014.

Det siste ti-året har sett mange forandinger i Tyrkia. Hvor hender det? 2. september 2013.

Artikler og bakgrunnsinformasjon om nedrustning og våpenkontroll på nettstedet til FN-sambandet.

På disse sidene finner du informasjon om FN som organisasjon. Hvordan er FN organisert? Hvem jobber med hva? Og hva er FN-reform? - Dette og mye mer finner du svar på under menypunktene til venstre.

Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket