Konflikt og krig

Ikke siden den kalde krigen har det vært flere alvorlige væpnede konflikter i verden enn i dag. De fleste av dem er borgerkriger, men også forholdet mellom stormaktene er blitt mer ustabil. Hvordan er tema konflikt og krig representert i læreplanverket til den norske skole, og hvilke digitale informasjonsressurser kan brukes i undervisningen?

Hva kan du gjøre?

Engasjer deg!

12.05.2016

Du kan bruke av din tid, dine evner og ressurser for å skape en bedre verden.

Det finnes mange måter du kan engasjere deg på. Uansett hvor du bor og hva du er interessert i finnes det noe som passer akkurat for deg.

Hverdagsvalg

11.05.2016

Det er mange små valg i hverdagen vår som kan bidra til å gjøre verden til et bedre sted for mange andre.

Aktiv læring

12.05.2016

De handlingene vi gjør, bidrar til å skape den virkeligheten som vi lever i.

Ved å lære hvordan ting henger sammen kan vi ta gode beslutninger for oss selv, og for verden.

Kampanjer

12.05.2016

Kampanjer er en måte å få til endringer på.

Målet med en kampanje er å få noe til å bli annerledes – å endre på noe. Jo flere som deltar i en kampanje, jo større mulighet er det å få til endringer.

 

Frivillig arbeid på Global

 

Flere muligheter på Frivillig.no